Jump to content

Kopparrör Eller Plastslang För Brnsin????


Recommended Posts

Var och skulle hämta 8mm kopparrör till bränslet hos AD-center men dom tyckte inte det var lämpligt med kopparrör till bensin pga. utfällningar från kopparn. Dom föreslog plastslang som är anpassad för bensin. Vad har ni använt?? Är det OK med plastslang??

Jag har inte hört att det skulle vara ngt. problem med kopparrör men det kan ju vara något man missat.

Janne E.

Link to comment
Share on other sites

När jag reggade min bil (2006) fick jag rådet att köra med bara slang. Dvs riktig bensinslang.

Skälet till det var att dom tyckte att koppar kan skaka sönder. Ville jag ändå köra med koppar så var det samma som med bromsrören max 100 mm mellan klammorna.

Jag har sen dess kört med slang av god kavlitet.

Link to comment
Share on other sites

Jag läste på något ställe att man inte fick bygga in slang i stängda utrymme (typ kardantunneln på en se7en) såvidare det inte var en stålomspunnen teflonslang.

Vet dock inte om det är en generell regel eller endast gäller vid tävling eller motsvarande.

Kopparrör har använts i många år utan problem med utfällningar, däremot är just vibrationer ett större (känt) problem.

Ett av problemen i dessa lägen är att det finns lika många idéer som det finns SFRO besiktningsmän.....

Link to comment
Share on other sites

Hej

Jag kör koppar från Biltema med 100mm gummiklädda klamrar genom bilen, från torpeden till motor - slang och från bakom ryggstödet till tank - slang.

Kör aven Biltema kopparrör till alla bromsar.

Dessa är ju så billiga att man kan byta om 5 år om de skulle visa sig att de har skador. Inte så svårt heller.

SFRO sa inget om mina kopparrör förutom att de berömde mina 100mm klamringar.

/Fredrik

Link to comment
Share on other sites

Jag har slangstump utfrån tanken och slangstump in till bränslepumpen och däremellan är det kopparrör från Biltema klammad med gummiklammer.

En sak är ju också om man suger eller trycker bränslet. Jag original bränslepumpar på båda bilarna och sedan är det en "krok upp vid tanken" så även om kopparledningen skulle gå av kommer det bara rinna ut om jag har full tank eller nästan full tank. Det finns heller ingen cache någonstans utan det enda som finns är bränslet i slangen plus i flottörhus, i och för sig på V8an är det rätt mycket bränsle men sedan blr det motorstopp för bränslebrist..

Link to comment
Share on other sites

Jag har slangstump utfrån tanken och slangstump in till bränslepumpen och däremellan är det kopparrör från Biltema klammad med gummiklammer.

En sak är ju också om man suger eller trycker bränslet. Jag original bränslepumpar på båda bilarna och sedan är det en "krok upp vid tanken" så även om kopparledningen skulle gå av kommer det bara rinna ut om jag har full tank eller nästan full tank. Det finns heller ingen cache någonstans utan det enda som finns är bränslet i slangen plus i flottörhus, i och för sig på V8an är det rätt mycket bränsle men sedan blr det motorstopp för bränslebrist..

Krok vid tanken? jag säger hävert. och man tömmer tanken. eller är det inte så du har.

bara en upplysning. inte för att risken är stor att det skulle brista.

Link to comment
Share on other sites

Kopparrör är okej (om det är klamrat väl), plastslang är okej (om den tål bensin), gummislang är okej (om den sitter fast ordentligt), stålspunnen telfonslang är okej (om kopplingarna är rätt pressade så det inte läcker). Man kan också ha rör i aluminium, vanligt stål eller kanske rostfritt...

Alla har sina fördelar och nackdelar, alla måste användas/monteras med viss eftertanke på olika sätt.

Man kan föredra olika saker, själv tycker jag nog att stålrör typ hydraulrör med pressade stålspunna teflonslangar är bra. Men rätt sorts plastslang, rätt monterad, är mycket smidig och det är vad jag brukar använda själv.

/Gustaf

Link to comment
Share on other sites

Thomas: --- Krok vid tanken? jag säger hävert --- Jag säger samma sak men den är kvar i höjd. Och som hävertar brukar fungera med bensin så borde det vara riskfritt. Hur många gånger slangade man inte bensin till moppen för runt 40 år sedan och det enda som hände var ett provsmak på 98 99 eller 100 oktan med ibland oljesmak.

Fast så klart när man minst vill det så nog tusan fungerar hävertprincipen..........

Link to comment
Share on other sites

Det får bli kopparrör som jag konar i ändarna så att slangen sitter fast ordentligt. AD-center ringde sent på eftermiddagen och berättade att plastslangen dom hade inte var OK för bränsle, men dom Hansen Racing:s alurör på lager. Skall bromsrör och bränslerör vara klara vid SFRO 1??

ÄNTLIGEN FREDAG!!!! så att man kan få gjort lite i garaget :prop: :prop: Janne

Link to comment
Share on other sites

Prata med SFRO besiktningsman. På www.sfro.com klicka på bilar och sedan byggbesiktning. För tanken står det endast "infästning". Bromssystem kan säkert tolkas olika så ett telefonsamtal förenklar nog för dig.

Se punkt 7 Pedalställ skall kunna provbelastas. En provbelastning med rätt kraft kan nog bara göras om allt är kopplat men i punkt 11 står det tydligt "ej krav vid byggbesiktning". Tolkning skulle kunna vara "klart men inte klammat". Ring!

Edit; Tillägg: Såg när jag tryckte svara att du redan var på väg att ringa.

Edit: Ett Tillägg till: joaba 200 mm är maxvärden annat mindre avstånd är ok också. Jag tror jag har 100 till 120mm om jag kommer ihåg rätt men jag kör stålomspunnet överallt och då är det bättre med kortade avstånd på klammning så slangen inte går i båge m,ellan klammerfästena

1. Chassinummret på Bil, min 8 mm högt och 8-17 tecken, skall vara instansatt till byggbesiktning. På Bil skall även ett sekundärt chassienummer finnas min 4 mm högt,.

Chassinummret, på MC, min 4 mm högtoch 8-17 tecken, skall vara instansatt till slutbesiktning.

Under en tio-årsperiod får två eller flera fordon, INTE , ha samma chassinummer.

Ägaren bestämmer själv chassinr obs. ej personnummer. Kontrollera med t ex Transportstyrelsen (Bilregistret) att chassie nummret inte finns

2. Chassit skall vara färdigkonstruerat, inga svetsar får vara nerslipade. Däremot kan chassit vara grundmålat.

3. Chassit skall vara provisoriskt ihopmonterat och skall stå på hjul.

4. Det skall gå att svänga, rulla och fjädra (bumpsteer, ackerman, frigång, styrstopp och styrutslag).

5. Motor och växellåda skall vara monterade men behöver ej vara körbara.

6. Rattstång/styre skall vara monterad (deformeringsbar, frigång motor och skarvning kritiska det.).

7. Pedalställ skall vara monterat (lagring av tryckstång, stopp för pedal,slaglängd, provbelastning 1000N bromspedal/huvudcylinder).

8. Fästpunkter för bälten fram skall finnas. Gäller ej MC.

9. Infästning av tank och batteri (avluftning, överfyllnadsskydd, polskydd).

10. Handbromsreglage.

11. Bromssystem (bromsrör skall klammas med 200 mm mellanrum (behövs ej vid byggbes.). Gäller ej MC.12. Kontroll av gaffelvinkel och försprång. Gäller ej Bil.

Punkt 6 och 7 behöver endast kollas om det sitter monterat i chassit.

Kopiera det här pappret och fyll i uppgifterna, nedan, till byggbesiktningen

xx. Karosstyp

21. Motor

25. Växellåda

26. Styrning

28. Bakvagn

30. Frambromsar

31. Bakbromsar

33. Bromsreducering

36. Fälgar Fram

37. Fälgar Bak

38. Däck Fram

39. Däck Bak

42. Ram / Stomme

Edited by cealm
Link to comment
Share on other sites

Hej!

Siffrorna på det instansade identifieringsnumret skall, enligt "nya SFROboken" sid 139 högra kolumnen andra stycket, vara minst 7mm.

Jag har av min besiktningsman blivit tilldelad de första nio teckena, sen skall jag själv lägga till åtta stycken. Det står inte så i "Boken" men så ville min besiktningsman ha det!

Beträffande klammning av kablar och rör så står det så här i "Nya Boken"

Bromsrör 200mm Sid 64

Bensinrör 200mm Sid 75

Kabel/lar 100mm Sid 168 (!!!!)

//

JEK

Edited by Panzer
Link to comment
Share on other sites

Panzer: Sökte lite på identifieringsmärkning och hittade detta. I direktiv 78/507/EEG står det om identifieringens uppbyggnad. Grupp 2 = 6 tecken verkar vara tillverkarens tecken även dessa och om tillverkaren inte vill använda dessa skall de fyllas enligt tillverkarens eget val med alfa- eller numeriska tecken.

Drar man konsekvensen av detta lite skämtsamt så är ni två som tillverkare av din bil, du och SFRO besiktningsmannen. Det står klart och tydligt att det är Tillverkaren som har grupp 2 och grupp 3.

Hur kommer ni fördela jobbet? du gör 99.9 % eller ??

Direktiv%2078-507-EEG.JPG

3.1.1 Det skall bestå av tre delar.

3.1.1.1 Den första delen skall bestå av en kod som tilldelats fordonstillverkaren, för att göra det möjligt att identifiera honom. Koden skall bestå av tre tecken, bokstäver eller siffror som tilldelas av en behörig myndighet i det land där tillverkaren har sin huvudsakliga verksamhet, i samverkan med den agentur som är representant för den internationella standardiseringsorganisationen ISO. Det första tecknet anger ett geografiskt område, det andra ett land inom ett geografiskt område och det tredje en särskild tillverkare.

I det fall tillverkaren framställer mindre än 500 fordon per år skall det tredje tecknet alltid vara "9". För identifiering av sådana tillverkare skall den behöriga myndigheten som nämns ovan även ange det tredje, fjärde och femte tecknet i den tredje delen.

3.1.1.2 Den andra delen skall bestå av sex tecken (bokstäver eller siffror) som skall ange fordonets allmänna egenskaper. Om ett eller flera av dessa tecken inte utnyttjas av tillverkaren, skall de lediga teckenpositionerna fyllas med alfabetiska eller numeriska tecken efter tillverkarens eget val.

3.1.1.3 Den tredje delen, som består av åtta tecken, av vilka de fyra sista måste vara numeriska, skall tillsammans med de två andra delarna medge en entydig identifiering av ett specifikt fordon. Varje outnyttjad teckenposition skall fyllas med en nolla så att det totala antalet nödvändiga tecken uppnås.

Link to comment
Share on other sites

Hej Cealm!

Nu har vi snart kapat tråden totalt.

Enligt SFRO tolkning så har vi båda rätt ?? Eller rättare sagt så står det i nya boken att "För amatörbyggt fordon ska det följa en viss mall för att passa in i EU-systemet med 17 tecken. De 3 första tecknen är styrda, och ska vara YVV på en amatörbyggd bil. De följande 14 tecknen får väljas av byggaren och ska bestå av bokstäver i kombination med siffror."

Alltså är man nu styrd till att alltid börja på YVV, men sen skall man få välja själv.

Om det är något nytt att man även tilldelas nästa siffergrupp vet jag inte, min besiktningsman ville ha det så här och det kan komma annat som jag känner det är viktigare att diskutera vid besiktningen.....

En lite lustig detalj i nya boken är att man skriver att man inte får använda bokstäverna I, O och Q men har som exempel på ett idnr: YVVHOTRODKUPA1932. Man kan i och för sig "rädda" det hela med att säga att då man inte får använda bokstaven "O" så är det siffran "0" men i mitt tycke är det inte ett pedagogiskt exempel man valt.

Kan någon förklara varför man skall klamma elkablar med 100mm avstånd när det räcker med 200mm för rör?

//

JEK

Edited by Panzer
Link to comment
Share on other sites

Panzer: Startar med mitt tanke kring klammning av bränsle och el. Annars är nog kapare.

-- Kan någon förklara varför man skall klamma elkablar med 100mm avstånd när det räcker med 200mm för rör? --

Elkablar har ingen styrsel om man jämför med cu-ledning. Kan det vara så enkelt.

Sedan en lite parentes i klammingstråden.

Vad glad jag blev då fick jag nytta av det här också idag. Finns i 76/114/EEG Jag har två byggarkamrater som utsattes för detta nyligen. En av kärrorna är registrerad nu och det I han valde är numera siffran 1 (ett). Den andra byggaren som dan efter mig gjorde SFRO 2 hade ett bindestreck i sitt chassinummer. Detta ställde till det en del men tydligen bryr man sig inte om detta lilla extra streck. Nja Transportstyrelsens text är den som gäller om texter skall ställas mot varandra för avgörande.

TECKEN

4.1 Romerska bokstäver och arabiska siffror skall användas för alla märkningar enligt

punkt 2 och 3. Romerska bokstäver som används i de märkningar som nämns i

punkt 2.1.1 och 2.1.3 och 3 skall dock vara versaler.

4.2 För fordonets identifieringsnummer gäller följande:

4.2.1 Användning av bokstäverna I, O och Q samt bindestreck, asterisker och andra

särskilda tecken utöver de symboler som anges i andra stycket i punkt 3.1.2 är

inte tillåten.

Edited by cealm
Link to comment
Share on other sites

Thomas: Det står, på sid 168 första kolumnen sista meningen: Oavsett om det rör sig om en ensam ledning eller ett tjockt kablage, ska det klamras på ett proffsigt sätt med maximalt 100 mm mellan varje klammer.

//

JEK

Link to comment
Share on other sites

Reglerna och framförallt rutinerna för tilldelning av chassinummer är ändrade sedan boken trycktes. Det finns faktiskt info på hemsidan om det ;-)

Genom att blankettnumret finns i chassinumret får vi en koppling mellan bilens identitet och vårt protokoll. Bra för oss, bra för den som kanske köper en färdig bil eller ett påbörjat, byggbesiktat bygge. Med detta system kan man nämligen prata med SFRO och få fram gamla protokoll, något som idag är svårt.

Se millimetrarna på klamring som riktlinjer. Det viktigaste är att grejerna sitter fast vettigt och inte kan vibrera sönder, trassla in sig eller så. Ibland krävs alltså 50 mm mellan klamren, ibland kanske 250 mm är okej.

/Gustaf

Link to comment
Share on other sites

  • 2 months later...

Kan ni förklara för en gammal gubbe om denna häringa plastslangen som ska va så bra, var får man tag i den och hur gör man i ändorna, ska den pressas eller?

Link to comment
Share on other sites

Nu har jag inte hållit på med sådant på väldigt länge men plastslangen köpte

man på t.ex Volvo.

Man värmde bara slangen "röret" i varmt vatten och tryckte i nippeln.

Och nipplarna har så vassa hullingar så inga klammer behövdes.

Och skulle man lossa en nippel anväde jag en lödkolv och smälte ett jack i slangen

så den bara var att bryta loss.

Man fick inte använda något vasst och försöka skäraloss den efter som det blir repor i nippeln

med risk för läckage.

Link to comment
Share on other sites

Kan ni förklara för en gammal gubbe om denna häringa plastslangen som ska va så bra, var får man tag i den och hur gör man i ändorna, ska den pressas eller?

Jag har sådan slang, samt nipplar, banjokopplingar, hålskruv osv. 6 & 8mm innerdia. Både billig och lätt, så det borde gå att skicka till rimlig fraktkostnad. mellan 15 & 25 kr/M och nipplar ligger däromkring också. PM om du är intresserad.

Link to comment
Share on other sites

Tack för erbjudandet, men jag vill nog ha minst 10 mm. Siktar på 500+ hk nångång i en avlägsen framtid när man får råd och förbereder för det redan nu.

Link to comment
Share on other sites

Nu har jag bara en 600 cfm-fugge, men planerar att byta till en större motor med insprut i framtiden, kommer att styra tändningen med MS till sommaren, då får jag dessutom en rev-limiter också vilket jag verkligen kan behöva.  Det låter verkligen läskigt när ventilerna börjar "flyta". 9 mm, det är ju nästan som 3/8 vilket är vanligt till rätt stora motorer. Det borde räcka till mej.

Edited by Drake
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
×
×
  • Create New...