Jump to content

Ändra Motor Innan Reg.bes.


Recommended Posts

Hur är det med att bygga om och trimma motorer innan bes? Räcker ett bromspapper för att få igenom motorn?

Byta drivmedel till tex E85?

Om man byter drivmedel till miljöbränsle (Biogas, E85 mm) kan man då regga bilen som miljöbil vid regbes?

Tänker nu allmänt på amatörbyggda fordom och inte bara 7or.

Har tanken att bygga en egen bil, fast vill bygga en utan friliggande hjul och med mittmotor.

Tanken är att utgå från en MC motor, som sen då ändras, om man nu får det.

Kan ju va bra med lite reklam om att bilhobbyn inte behöver vara dålig mot miljön.

Link to comment
Share on other sites

Det är egentligen inga problem att trimma en motor till ett amatörbyggt fordon, bara man kan backa upp effekten med intyg (från bromsning).

Motornumret anger effekten i normala fall, det är korrekt, men om motorn ändras faller ju det.

Det finns i dagsläget inget system för att regga med annat drivmedel än bensin eller diesel.

/Gustaf

Link to comment
Share on other sites

Det finns i dagsläget inget system för att regga med annat drivmedel än bensin eller diesel.

Låter ju som en brist som ni (SFRO) bör kolla på. Borde gå ganska fort att få igenom då det är miljöförbättrande åtgärd.

Hur gör man då om man nu vill använda E85 i en motor?

Bromsar den på besin och E85 och kör med bensin mappen på bes? och reggar efter den effekten?

Konstigt att när man vill va miljövänlig (och käna några extra hk :) ) att det inte går.

Ibland är det inte bra med all byrokrati...

Link to comment
Share on other sites

Jodå, vi för en sorts dialog om E85 i amatörbyggt fordon. Men det finns en del paralleller till det här med efterkonvertering av fordon, och funderingar på långtidsverkningar av sprit i slangar, tankar osv. som jag tror att Vägverket vill ha koll på innan man släpper det "fritt".

Som reglerna funkar idag kan man ju inte regga med E85 och då får man ju inte heller köra bilen på E85 sedan heller...

/Gustaf

Link to comment
Share on other sites

Jodå, vi för en sorts dialog om E85 i amatörbyggt fordon. Men det finns en del paralleller till det här med efterkonvertering av fordon, och funderingar på långtidsverkningar av sprit i slangar, tankar osv. som jag tror att Vägverket vill ha koll på innan man släpper det "fritt".

Som reglerna funkar idag kan man ju inte regga med E85 och då får man ju inte heller köra bilen på E85 sedan heller...

/Gustaf

Ok, då vet jag.

Då får det bli att bygga för bensin istället för E85.

Tanken med att bygga en amatörbyggd bil för E85 är ju annars att man inte konverterar utan kan bygga med pumpar, slangar mm som är gjorda för sprit och inte bensin. Fast det lär ju inte spela någon roll då det inte kommit längre på VV än med bestämelser om E85.

Link to comment
Share on other sites

Ok, då vet jag.

Då får det bli att bygga för bensin istället för E85.

Tanken med att bygga en amatörbyggd bil för E85 är ju annars att man inte konverterar utan kan bygga med pumpar, slangar mm som är gjorda för sprit och inte bensin. Fast det lär ju inte spela någon roll då det inte kommit längre på VV än med bestämelser om E85.

De slangar dom säljer på tex. hydroscand för bensin klarar etanol precis lika bra...

Link to comment
Share on other sites

De slangar dom säljer på tex. hydroscand för bensin klarar etanol precis lika bra...

Det vet jag. Men VV vill inte att man konverterar bilar till E85 för att man inte med säkerhet kan svara på att tillverkaren använt slangar, pumpar, tätningar, tankar, spridare mm som tål E85 en längre tid. Därför går det idag inte att omregistrera sin bil för E85. Men man tycker att om man bygger en NY bil (amatörbyggt fordon) så bör ju det gå att få igenom med E85 då den bilen är byggd för E85 på samma sätt som en Saab eller Volvo med etanolmotor.

Den tanken jag hade va att köpa spridare från Saab, då dom pallar 250hk med E85 och med säkerhet tål E85.

Förstår inte vad problemet är på VV egentligen, om man bygger en bil för att gå på bensin så behöver man köpa kompnenter som tål bensin. Om jag nu bygger en bil som ska gå på E85 så köper jag komponenter som tål E85. Sen vet jag att det är upp till mig att skaffa kvitton, materialspcar mm, men tror inte det är jobbigare än att göra det för en bensindriven bil.

Hatar all sjuk byrokrati vi har i det här landet. Ibland borde sunt förnuft räcka tycker jag.

Link to comment
Share on other sites

  • 2 years later...

Tillåter reglerna turbokonvertering av en motor som skall användas i ett amatörbyggt fordon. Har letet en del på nätet, men hittar mest info regler för ombyggt fordon där man endast verkar kunna använda turbomotorer med avgasintyg från tillverkaren.

Det är egentligen inga problem att trimma en motor till ett amatörbyggt fordon, bara man kan backa upp effekten med intyg (från bromsning).

Motornumret anger effekten i normala fall, det är korrekt, men om motorn ändras faller ju det.

Det finns i dagsläget inget system för att regga med annat drivmedel än bensin eller diesel.

/Gustaf

Link to comment
Share on other sites

Grävde lite hos Vägverket.

Tolkar 52 § i VVFS 2007:144 nedan som att det går att turbokonvertera motor om den skall användas i amatörbyggt fordon utan att ha avgasintyg från tillverkaren (men inte i ombyggt fordon). De nya reglerna som är på gång verkar sannolikt även kräva katalysator (se SFROs hemsida), men förhoppningsvis inget stopp för själva konverteringen. Effektintyg lär väl behövas för att veta att vikt/effekt gränsen uppfylls.

Någon som vet mer, eller har tolkat reglerna annorlunda??

/Peter

I VVFS 2007:144 står

41 kap. Särskilda krav för ombyggda och amatör-byggda personbilar och lätta lastbilar

Övergripande krav

2 §5 Ombyggt eller amatörbyggt fordon skall i stället för kraven i 4–37 och 47 kap. uppfylla vad som sägs i 7–54 §§ samt de krav som särskilt hänvisas till beträffande 4–37 kap.

Avgasrening

49 § Bestämmelser om avgasrening finns i lagen (2001:1080) om motorfordons avgasrening och motorbränslen, förordningen (2001:1085) om motorfordons avgasrening och i dessa före-skrifter.

50 § Vid motorbyte till bensinmotor eller modifiering av be-fintlig bensinmotor där motorn inte stämmer överens med bi-lens ursprungliga motor gäller vad som sägs i andra stycket.

Ombyggd bil med bensinmotordrift av 1969 års modell eller senare, får i stället för kraven enligt 3 och 4 §§ förord-ningen (2001:1085) om motorfordons avgasrening uppfylla följande krav.

1. Bil med fyrtaktsmotor skall vara utrustad med ett slutet vevhusventilationssystem. Inga föroreningar från ventilationssystemets slangar, anslutningar etc. Utsläppen i avgaserna vid tomgång får inte överstiga 4,5 volymprocent kolmonoxid.

2. Bil som är av 1976 års modell eller senare skall vara försedd med trevägskatalysator, syresensor, samt styrbox. Dessa avgaskomponenter skall ha sitt ur-sprung från samma fordon som den nya motorn. Ut-släppen i avgaserna skall uppfylla avgasreningskra-ven enligt bilaga 3 punkt 1.1 och 1.2 till förordning-en om motorfordons avgasrening.

51 § Vid motorbyte till dieselmotor eller modifiering av be-fintlig dieselmotor där motorn inte stämmer överens med bilens ursprungliga motor gäller vad som sägs i andra stycket.

Ombyggd bil med dieselmotordrift som är av 1980 t.o.m 1999 års modell får i stället för kraven enligt 3 och 4 §§ fö-rordningen (2001:1085) om motorfordons avgasrening uppfylla följande krav.

1. Röktäthet i avgaserna vid fri acceleration skall upp-fylla kraven i bilaga 3 punkt 2.1 till förordningen om motorfordons avgasrening.

2. För bil som är utrustad med köldstartanordning skall köldstartanordningen vara så beskaffad att den inte kan förbli i, kvarhållas i eller sättas i funktion sedan motorn startat. Med köldstartanordning avses anord-ning på insprutningspumpen med vilken den inspru-tade bränslemängden tillfälligt kan ökas för att un-derlätta start av motorn.

52 § Amatörbyggd bil med bensinmotordrift av 1969 års mo-dell eller senare får i stället för kraven enligt 3–5 §§ förordning (2001:1085) om motorfordons avgasrening uppfylla följande krav.

1. Bilar med fyrtaktsmotor skall vara utrustad med ett slutet vevhusventilationssystem. Inga föroreningar får tränga ut till ytterluften från motorns vevhus eller från ventilationssystemets slangar, anslutningar etc.

2. För bil som är av 1969 eller senare års modell får ut-släppen i avgaserna vid tomgång inte överstiga 4,5 volymprocent kolmonoxid.

Edited by pelle17B
Link to comment
Share on other sites

Nu har jag inte tänkt så här långt innan, har inte läst på så otroligt mkt om vilka regler man kan trycka på.

Jag har ju vart inne på att stoppa på en liten kompressor på min zetec. Så man skulle teoretiskt kunna bygga om plenum smacka på en kompressor och modda iväg och ändå få den godkänd...förutsatt att laddet knappt finns och nerställd när man bromsar den så man får papper då?

Det hade ju vart bättre än att bilens spec står som utan övarladdning. E lite jobbigt att behöva demontera en turbo/kompressor varje besikning.

Link to comment
Share on other sites

Jag har snabbläst bilaga 2 i remissen. Jag ser en risk för en liten slamkrypare som beroende på tolkning kan betyda en del för oss.

17. 1 Hastighetsmätare

Personbil och lastbil (M1, N1) G Fordon ska beträffande hastighetsmätare uppfylla K1 och K2.

K1 Tillverkaren ska visa att de väsentliga kraven i särdirektivet har iakttagits 75/443/EEG Ändrat genom 97/39/EG 090429-

K2 Hastighetsmätare ska drivas av hjul eller transmission.

Vad betyder drivas: Mekaniskt eller är tex en cykeldator eller MC-dator tillåten. Dessa två typer kanske är tolkningsmässigt likvärda. Det vore bra om så är fallet. Värt att kolla i alla fall.

Sedan såg jag något stavfel också men det får utfärdaren av remissen fixa själv.

Link to comment
Share on other sites

Nu är det kanske fel tråd för remissdiskussion ;-) men...

Tanken är att det ska vara en hastighetsmätare som fysiskt drivs av hjulen, så att den mäter hastigheten relativt marken. Inte en GPS alltså. Den mäter normalt sett hastigheten jämfört med satelliter och kompenserar inte för backar etc.

Så cykeldator ska vara okej även fortsättningsvis.

/Gustaf

Link to comment
Share on other sites

När jag besiktade förra året så sa besiktningsmannen att egentligen skulle hastighetsmätaren drivas av bilen el och inte av en extern strömkälla ( ett lr6 batteri) som det är i cykeldatorn. Är det inte det dom menar?

Det skulle rättas till när texten i reglerna skrevs om sa han

//Per

Link to comment
Share on other sites

Nej, någon sådan tanke finns inte, i alla fall inte uttalat. När vi diskuterade saken tidigare med VV handlade det helt om att "förbjuda" GPS som hastighetsmätare. Att mätaren drivs med ett eget batteri ser jag inte som något bekymmer, men belysningen ska ju styras av bilens belysning.

/Gustaf

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
×
×
  • Create New...