Jump to content

Skatt på nyreggat amatörbyggtfordon


Recommended Posts

Hej!

Efter att läst igenom de nya skattereglerna för personbilar blir jag lite fundersam.

På nya bilar registrerade efter ett visst datum (tror det var 1 januari 2006) så beräknas skatten på mängden koldioxid som bilen producerar enligt vad den typbesiktigats för. Ett amatörbyggt fordon typas inte på detta sättet och hur beräknas då skatten?

Mvh

MM

Link to comment
Share on other sites

På min bil fick jag ett estimerat värde.

T31BS KOLDIOXIDUTSLÄPP BLANDAD KÖRNING BERÄKNAD, CO2 120 G/KM.

UPPGIFTEN ANVÄNDS ENDAST SOM GRUND FÖR UTTAG AV FORDONSSKATT.

Edited by Micael
Link to comment
Share on other sites

Tackar!

Då blir årskatten ca 360+((120-100)*15)=660kr/år.

Nästa fråga är om kan registrera bilen som "miljöbil" d.v.s. med E85 eller det krävs då att man använder typ 9-5 Biopower motor i bilen?

Mvh

MM

Link to comment
Share on other sites

Det finns idag inget "system" för att regga ett amatörbygge med "miljömotor", eller snarare med annat bränsle än bensin (och kanske diesel). Eftersom inget system med undantag finns skulle man troligen behöva avgascertifiera bilen som etanolbil (räcker inte med bara en certad motor, motorn måste testas i bilen), vilket knappast är ekonomiskt rimligt för så många hembyggare...

/Gustaf

Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...
Kanske lite OT men, nu när man inte får något betalt för att skrota bilar efter nyår, så vore det inte mer än rätt att man får tillbaka skrotningsavgiften? :blink:

Detta är nytt för mig! Menar du att bilskrotarna inte längre ska få pengar från VV vid skrotning av bil? :o

Jag hittar ingen info om det på deras hemsida.

Link to comment
Share on other sites

Skrotningspremien ersätts med ett producentansvar d.v.s. är biltillverkaren (eller generalagenten är det väl egentligen) som ska betala skrotningen. Tycker det fortfarande är en del öppet vad det gäller gamla bilar och bilar som inte är kompletta. En bil som inte är komplett borde i.o.f.s. behandlas på samma sätt som en totalkrockad bil. Problemet är väl dra gränsen när tillverkaren har tagit sitt ansvar och skrotat bilen. Karossen? Viss procent?

Link to comment
Share on other sites

Så här säger VV på sin hemsida om producentansvar:

"Producentansvaret är ett ekonomiskt ansvar för skrotning och återvinning av uttjänta fordon. Regeln om producentansvar gäller sedan 1 januari 1998 och innebär att en producent (yrkesmässiga tillverkare och yrkesmässiga importörer som exempelvis generalagenter) står för kostnaden att skrota och återvinna fordonet. Fordonsägaren behöver alltså inte själv stå för den kostnaden.

Producentansvaret omfattar inte alla fordonskategorier. Ett fordon som omfattas av producentansvar ska uppfylla följande krav:

Fordonet

-är yrkesmässigt tillverkat eller yrkesmässigt importerat till Sverige

-har tagits i trafik första gången tidigast den 1 januari 1998

-är en personbil, lätt lastbil eller buss (med totalvikt av högst 3 500 kg).

Omfattas ditt fordon av producentansvaret har du rätt att utan kostnad lämna ett fordon för skrotning till producenten. Producenten kan dock begära ersättning om fordonet saknar ekonomiskt värdefulla delar som motor, växellåda eller liknande delar, eller har byggts om med delar som inte är original och de är svåra att återanvända eller återvinna."

Om Skrotningsavgift:

"Skrotningsavgift är en avgift som vi tar ut för en personbil, lastbil eller bussar (som har en totalvikt på högst 3 500 kg) som registreras i Sverige. Intäkterna från skrotningsavgiften går till att bygga upp en fond (bilskrotningsfonden). Från fonden kommer de pengar som betalas ut som en skrotpremie i samband med att ett fordon skrotas.

Skrotningsavgiftens storlek

Skrotningsavgiften för ett privatimporterat fordon är 1 500 kr. För övriga fordon är den 700 kr.

Vem ska betala?

Skrotningsavgift tar vi ut i samband med att ett fordon ställs på för första gången i Sverige. Skrotningsavgiften ska betalas av den som är registrerad ägare vid påställningen, om fordonet har tagits in till Sverige av:

-en privatperson,

-icke yrkesmässig importör (firma som inte sysslar med yrkesmässig import),

-yrkesmässig importör som inte är avgiftspliktig (i regel mindre bilimportörer).

Avgiften måste betalas inom 21 dagar. Betalas inte avgiften i tid får fordonet inte användas.

Om fordonet har tagits in i Sverige av en yrkesmässig importör som är avgiftsskyldig (i regel en generalagent) eller om det tillverkats av en yrkesmässig tillverkare betalas skrotningsavgiften av dem. Avgiften ska betalas senast den sista dagen i den månad aviseringen skett. Fordonet får användas även om betalning inte skett i tid."

Som jag förstår det är producentansvaret inget nytt, och jag hittar heller inget om ändringar i det. Och jag kan heller inte finna någon info som säger att skrotpremien ska försvinna. Var har ni hört detta?

Link to comment
Share on other sites

Det finns ett förslag som varit ute på remiss:

http://forum.lazzat.se/showthread.php?t=33651

http://www.regeringen.se/content/1/c6/03/45/62/9122a5c4.pdf

Många har haft åsikter som går emot förslaget men om man får gehör har vi inte sett än. SFRO har fått hjälp av MHRF att uttrycka våra åsikter, som i princip är att det är viktigt att se till att skrotbilar inte hamnar i naturen och att folk fortfarande ska kunna nyttja delar som råvara till nya byggen eller reservdelar till hobbybilar, på ett någorlunda enkelt sätt.

/Gustaf

Link to comment
Share on other sites

Knäckfrågan är då om fonden räcker till alla äldre bilar. Gör den inte det kommer vi att få se många skrotbilar i skogen. Nu är det väl i alla fall försent att införa detta påfund till årsskiftet.

Link to comment
Share on other sites

Jag ringde vv ang. skrotningspremien 1500:- på min bil och de sa att 700:- är det där det finns tillverkare som tar skrotningsansvar t.ex. volvo ford VW SAAB m.fl. övriga är 1500:- :blink:

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
×
×
  • Create New...