Jump to content

Märkning av switchar och lampor på instrumentbrädan?


Recommended Posts

Mycket av det man läser på nätet är ju om Engelska bilar och de har ju andra regler än vad vi har. Tydligen behöver de ha sina switchar och indikatorer uppmärkta med rätt symboler.

Jag tycker mig inte ha sett det i byggtrådarna här annat än folk som märkt upp saker efter eget huvud.

Har vi några krav på märkning eller kan det vara helt blankt?

Link to comment
Share on other sites

Jag trodde det var ett krav så jag surfade runt via google o hittade en massa officiella märkningar på olika saker.

Sen har jag sån "tur" att jag har en skärplotter hemma så jag gjorde några illustratorfiler och skar ut klistermärken :)

Har man inte det kan man nog printa ut, laminera och limma fast.

Link to comment
Share on other sites

Ska vara märkning enligt TS regelverk ,om man då läser på sektionen om amatörbyggen så finns där inga undantag..kan ju missat detta så jag får kolla detta nån dag, men på min regbes så frågade jag om detta och han sa att är det inte helt uppåt väggarna

oförståligt så säger jag inget prop.gif. okej tänkte jag.

Jörgen

Link to comment
Share on other sites

Kollar man texten i TSFS 2013:63;

Manöverorgan och symboler

48 § Placering och utformning av manöverorgan ska uppfylla kraven i 34 kap. 1–6 §§.

34 kap. Manöverorgan och symboler

Placering och utformning av manöverorgan

Övergripande krav

1 § Av 2 kap. 6 § fordonsförordningen (2009:211) följer att anordningar som är avsedda för manövrering av ett motordrivet fordon eller i övrigt för att användas av föraren under färd ska vara inrättade och placerade så, att förväxling undviks och föraren lätt kan komma åt dem utan att trafiksäkerheten eftersätts.

2 § Pedaler och deras förbindningar med de anordningar de ska påverka ska vara av tillförlitlig konstruktion. Broms- och kopplingspedal ska vara försedd med halkskydd bestående av pedalgummi eller motsvarande.

3 § Gasreglage ska vara så placerat att det kan regleras med höger fot eller hand och vara så anordnat att fordonets hastighet kan varieras lätt och säkert utan att trötta föraren samt vara av driftsäker konstruktion. Reglaget ska vara så anordnat att det automatiskt återgår till läge för tomgång när reglaget släpps. Detta gäller dock inte när s.k. automatisk farthållningsutrustning används.

4 § Färdbroms ska vara inrättad för att manövreras med höger fot eller hand.

5 § Växel- och tillsatsväxelreglage ska vara så placerade och anordnade, att de kan användas bekvämt, lätt och säkert. Tillsatsväxelreglage ska kunna manövreras utan att visning och registrering hos fordonets hastighetsmätare eller färdskrivare påverkas.

6 § Ljusomkopplare för hel- och halvljus ska vara så anordnad, att den kan användas snabbt, bekvämt och utan risk för att felaktig ljusfunktion inkopplas eller att huvudstrålkastarna släcks.

Alltså, inga formella krav på märkning....

Gustaf

Link to comment
Share on other sites

Hittade detta Gustaf

2 kap

37 § Rådets direktiv 78/316/EEG av den 21 december 1977 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om inredningsdetaljer i motor-fordon (märkning av manöverorgan, kontrollampor och visare)193.

Kommissionens direktiv 93/91/EEG av den 29 oktober 1993 om anpassning till den tekniska utvecklingen av rådets direktiv 78/316/EEG om inredningsdetaljer i motorfordon (märkning av manöverorgan, kontroll-lampor och visare)194.

Hur ska man hitta det direktivet ?

Sen så står det i 41 kap om amatörbyggda fordon så här:

Övergripande krav

2 § Ombyggt eller amatörbyggt fordon ska i stället för kraven i 4–37 och 47 kap. uppfylla vad som sägs i 7–58 §§ samt de krav som särskilt hänvisas till beträffande 4–37 och 47 kap

Om man då läser ovanstående så gäller 1-3 kap men inte kap 4-37 och 47 kap och då borde det vara intressant att veta vad som står i

direktivet för inredningsdetaljer.

Har för mig nån gång att jag sett detta men kan inte minnas var, därav min undran i tråden.

Hoppas du kanske kan lösa detta Gustaf .

Jörgen

Link to comment
Share on other sites

Den gängse tolkningen är att 2 kap anger de ramdirektiv som gäller då enskilda paragrafer i TSFS 2013:63 hänvisar dit;

"2 § Direktiven enligt 5–73 §§ gäller i fråga om fordons beskaffenhet och utrustning i den utsträckning som anges i dessa föreskrifter. Hänvisningar till grunddirektiv innefattar även de ändringsdirektiv som anges i respektive paragraf nedan."

Alltså, även om 2 kap gäller amatörbyggt och ombyggt fordon betyder inte det att varje särdirektiv som anges i 2 kap är tillämpligt. Direktiven är tillämpliga först om en paragraf inom kap 41 2 § pekar på direktivet.

Vill man läsa direktiven så finns de tillgängliga via Eurlex:

http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=sv

Om man söker på årtal och dokumentnummer (1978 och nr 316 i detta fall) så får man fram direktiven. Bäst är att gå in via avancerad sökning och leta fram den konsoliderade texten - då är alla ändringar införda i ett och samma dokument.

Gustaf

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
×
×
  • Create New...