Jump to content

Recommended Posts

Hejsan

Det här med speglar är lite knepigt eftersom det egentligen handlar om vad man ser i dem.

Ur VVFS:

18 § Personbil och lätt lastbil skall ha backspeglar placerade och i sådant antal att vägen kan överblickas på en bredd av

1. minst 10 m på vardera sidan om fordonets mittlinje på ett avstånd av 60 m från förarens ögonpunkter och bakåt, och

2. minst 2,5 m, räknat utåt från ett vertikalplan som är parallellt med fordonets mittlinje och som tangerar fordonets vänstra sida, på ett avstånd av 10 m från förarens ögonpunkter och vidare bakåt

Om det på grund av fordonets konstruktion endast delvis eller inte alls går att uppfylla kraven i 1. skall fordonet ha ytterligare backspeglar så att vägen även kan överblickas på en bredd av minst 2,5 m, räknat utåt från ett vertikalplan som är parallellt med fordonets mittlinje och som tangerar fordo-nets högra sida, på ett avstånd av 10 m från förarens ögon-punkter.

Dessutom:

21 § Backspegel skall

1. vara typgodkänd enligt direktiv 71/127/EEG,

2. vara typgodkänd enligt ECE-reglemente 46, eller

3. uppfylla kraven i 22 – 25 §§

22 § Backspegel skall vara inställningsbar. Inre backspegel skall kunna ställas in från förarplatsen och utan hjälp av verktyg. Inställningen får inte kunna ändras på grund av fordonets normala skakningar.

23 § Backspegels reflekterande yta skall vara plan eller svagt konvex och kunna återge den reflekterande bilden tyd-ligt och utan nämnvärd förvrängning. Ytans krökningsradie skall vara minst 800 mm. Backspegels färgåtergivning skall vara sådan att i trafiken förekommande ljussignaler och teck-en kan identifieras i spegeln.

24 § Backspegel, inklusive fästanordning, skall ha avrunda-de kanter med en krökningsradie av minst 2,5 mm. Detta krav gäller inte

1. delar till backspegel vars material har en hårdhet av högst 60 Shore A,

2. de delar av backspegeln som är monterade på plant underlag och som, ifråga om inre delar av backspegel, inte kan komma i beröring med ett klot vars diameter är 165 mm eller, i fråga om yttre backspegel, inte kan komma i beröring med ett klot vars diameter är 100 mm,

3. backspegels fästhål och liknande om avrundning finns.

25 § Utvändig backspegel skall vara monterad innanför fordonets yttre begränsningsplan eller kunna fällas huvudsak-ligen innanför detta plan. Kravet på fällbarhet anses uppfyllt av spegel som är godkänd enligt ECE-reglemente 46 eller direktiv 71/157/EEG eller om spegeln fälls undan då den framifrån eller bakifrån utsätts för en kraft parallell med fordonets längdaxel av 250 N. Kravet på infällbarhet i första stycket gäller inte backspegel som tillfälligt används för att uppfylla siktkraven bakåt då sådant släpfordon är tillkopplat som medför att kra-ven på erforderligt siktfält inte uppfylls av ordinarie backspeglar.

Alltså kan det räcka med en spegel, det kan krävas tre speglar - det beror på vad man ser i dem. I Sverige kör man oftast med en lite subjektiv bedömning, till skillnad från exempelvis England där man lägger ned stor möda på att mäta både radier, vinklar och exakt hur många meter man ser.

/Gustaf Ulander, SFRO

Link to comment
Share on other sites

  • 2 months later...
  • 1 year later...

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
×
×
  • Create New...