Jump to content

Recommended Posts

Hej

Är på väg att sätta in bälten i bilen, vad är det för märkning som gäller??

Får det vara ett trepunktbälte, ett midje bälte med två band över vardera axel som går ihop bakom stolen i en punkt. (det blir ju tre punkter)

Vad för märkning E1, E3, E4, E5, E8 eller E11??? :Hmm:

Kan nån (Gustaf) svara på detta? :hypocrite:

Det börjar bli brottom, kan inte byta bälten efter stolen är monterad eller ha två olika typer monterade.

Link to comment
Share on other sites

Det börjar bli brottom, kan inte byta bälten efter stolen är monterad eller ha två olika typer monterade.

Skall du svetsa fast stolen??? :D

Jag köpte mina besiktningsbälen (midje) på http://www.bds.nu/index.asp kedjan. Hade rätt märkning, inga problem.

Nu har jag 4-punkts :thumbup:

Link to comment
Share on other sites

Hej

Bälten har diskuterats, frågan om fyrpunktsbälten till leda, nästan.

Bälte ska vara trepunkts diagonalbälte (det är klart definierat så), med ett höftband och ett band som går diagonalt över kroppen, över ena axeln. Alternativt midjebälte om man inte kan fixa den övre fästpunkten på ett bra sätt (vilket man kan om man tänker till när man bygger ramen på sin Locost).

6 § Bilbälte skall vara

1. typgodkänt enligt direktiv 77/541/EEG,

2. typgodkänt enligt ECE-reglemente 16, eller

3. typgodkänt av Trafiksäkerhetsverket eller Vägverket.

Märkningen är lite bökig men är det E-märkt så är det normalt sett okej.

/Gustaf

Link to comment
Share on other sites

Hej

Tack för svaren och idéerna.....

Det är så hilma trångt att jag kan inte få ut stolen när sidorna är på plats.

Stolen är verkligen ner tråcklad i chassit.

Sen går det inte att skruva loss stolen utan att göra hål i golvet.

Måste montera stolen innan golvet monteras, vill inte bygga upp den.

Rejs bilar ska köras sittande på golvet..... :twisted:

Link to comment
Share on other sites

  • 1 year later...
Hej

Bälten har diskuterats, frågan om fyrpunktsbälten till leda, nästan.

Bälte ska vara trepunkts diagonalbälte (det är klart definierat så), med ett höftband och ett band som går diagonalt över kroppen, över ena axeln. Alternativt midjebälte om man inte kan fixa den övre fästpunkten på ett bra sätt (vilket man kan om man tänker till när man bygger ramen på sin Locost).

6 § Bilbälte skall vara

1. typgodkänt enligt direktiv 77/541/EEG,

2. typgodkänt enligt ECE-reglemente 16, eller

3. typgodkänt av Trafiksäkerhetsverket eller Vägverket.

Märkningen är lite bökig men är det E-märkt så är det normalt sett okej.

/Gustaf

Nja så här står det faktiskt:

"2 § Personbil och lätt lastbil vilka tas i bruk den 1 januari 2005 eller senare skall beträffande bilbälte, fästpunkter för bilbälte och installation av bilbälte,

1. ha bilbälte som är typgodkänt enligt direktiv 77/541/EEG (se 2 kap. 33 §) eller enligt ECE-reglemente 16,

2. ha fästpunkter för bilbälte som uppfyller kraven i direktiv 76/115/EEG (se 2 kap. 21 §) eller fordonet är typgodkänt enligt ECE-reglemente 14, och

3. ha installation av bilbälten som uppfyller kraven i direktiv 77/541/EEG ändrat genom 2000/3/EG eller fordonet är typgodkänt enligt ECE-reglemente 16.

3 § Personbil och lätt lastbil vilka tas i bruk före den 1 januari 2005 skall beträffande bilbälte, fästpunkter för bilbälte och installation av bilbälte

1. uppfylla kraven i 2 §, eller

2. uppfylla kraven i 4 – 15 §§. "

Det intressanta i denna skrivning är i §3 1 och 2 stycket.

Ordet ELLER gör att antingen uppfyller man 77/541/EEG, ECE-reglemente 16, och 14 för fästpunkterna.

så här ser resten ut:

"Krav enligt 3 § 2

4 § Personbil av 1970 eller senare års modell skall ha bilbälten i framsäte. Dessa bälten skall vara trepunktsbälten, utom för mittplats och för annan sittplats om övre fästpunkt inte utan stor olägenhet kan anordnas som får ha höftbälte, som i personbil av 1974 och senare års modell skall vara försedda med upprullningsdon.

Personbil av 1971 eller senare års modell skall även ha bilbälten i baksätet. Dessa bälten skall vara trepunktsbälten, utom för mittplats och för annan sittplats om övre fästpunkt inte utan stor olägenhet kan anordnas som får ha höftbälte, som i personbil av 1975 och senare års modell skall vara försedda med upprullningsdon. Bilbälte för annan sittplats än vid dörr i fordon av 1978 eller tidigare års modell får dock vara s.k. diagonalbälte.

Sittplats vilken utgörs av längsgående säte, bakåtvänt säte, klaffsits eller är mittplats på säte i en personbil av 1983 eller tidigare års modell vars sätesbredd är mindre än 1 350 mm behöver dock inte ha bilbälte.

5 § Lätt lastbil av 1984 eller senare års modell skall ha bilbälten i framsäte. Dessa bälten skall vara trepunktsbälten, utom för mittplats och för annan sittplats om övre fästpunkt inte utan stor olägenhet kan anordnas som får ha höftbälte, som skall vara försedda med upprullningsdon.

Lätt lastbil av 1986 eller senare års modell skall om den är försedd med permanent bostadsinredning (husbil) även ha bilbälten på övriga sittplatser. Dessa bälten skall vara trepunktsbälten med upprullningsdon eller höftbälten.

Sittplats vilken utgörs av längsgående säte, bakåtvänt säte eller klaffsits behöver dock inte ha bilbälte.

6 § Bilbälte skall vara

1. typgodkänt enligt direktiv 77/541/EEG,

2. typgodkänt enligt ECE-reglemente 16, eller

3. typgodkänt av Trafiksäkerhetsverket eller Vägverket.

7 § Bilbältenas fästpunkter skall

1. uppfylla kraven i direktiv 76/115/EEG,

2. uppfylla kraven i ECE-reglemente 14, eller

3. uppfylla kraven i 9 – 13 §§.

8 § Bilbälten skall vara så monterade att deras installation

1. uppfyller kraven i direktiv 77/541/EEG,

2. är typgodkänd enligt ECE-reglemente 16, eller

3. uppfyller kraven i 14 §.

9 § Fästpunkter för bilbälte skall vara placerade i fordonets karosseri eller säte.

Övre effektiv fästpunkt (se fig. 1) skall vara placerad minst 450 mm ovanför H-punkten och bakom ett vertikalplan genom H-punkten vinkelrätt mot bilens längsgående symmetriplan. Den övre fästpunkten får vara reglerbar så att den med ett enkelt grepp kan flyttas mellan olika höjdlägen för att önskad bandgeometri skall erhållas. Det är tillräckligt att kraven på placering är uppfyllda för ett höjdläge.

De nedre effektiva fästpunkterna (se fig. 1) skall vara placerade på var sin sida om sittplatsens symmetriplan. Avståndet mellan de två vertikala plan som parallellt med sittplatsens symmetriplan passerar genom dessa nedre fästpunkter skall vara minst 350 mm. Dessutom skall de vara placerade så att avståndet mellan planen och sittplatsens symmetriplan är minst 120 mm.

Vinkeln a (se fig. 2) skall vara minst 30° och högst 80°. Vinkeln a bör vara så nära 60° som möjligt. Under¬skrider avståndet mellan H-punkten och nedre fästpunkt 100 mm får vinkeln a dock vara minst 10° och högst 80°.

I personbil och lätt lastbil av 1979 eller tidigare års modell får fästpunkterna vara placerade enligt svensk standard SMS 2470 utgåva 1 eller om fordonets konstruktion är sådan att kraven enligt standarden inte kan uppfyllas på annat lämpligt sätt.

10 § Fästpunkter för bilbälte skall under minst 0,2 s motstå de krafter som dessa utsätts för vid provning enligt 11 § eller 12 §.

11 § Fästpunkter för trepunktsbälte skall vid provning förenas med ett bälte vars höftband och diagonalband genom dragok (se fig. 3 och 4) samtidigt utsätts för var sin kraft F av 13,5 ± 0,2 kN. Krafterna skall riktas framåt med en vinkel av 10° ± 5° över horisontalplanet och parallellt med karosseriets längs¬gående symmetriplan. Värdet på krafterna skall uppnås så snabbt som möjligt. Finns omlänkare skall vid provningen diagonal¬bandet löpa genom omlänkaren.

12 § Fästpunkter för höftbälte skall vid provning förenas med ett bälte som genom dragok (se fig. 3) utsätts för en kraft F av 22,3 ± 0,2 kN. Kraften skall riktas framåt med en vinkel av 10° ± 5° över horisontalplanet och parallellt med karosseriets längs¬gående symmetriplan. Värdet på kraften skall uppnås så snabbt som möjligt.

13 § Om fästpunkt är placerad i bilsäte skall det vid provning enligt 11 och 12 §§ samtidigt anbringas en kraft horisontellt rakt framåt i sätets tyngd¬punkt som motsvarar 20 gånger sätets vikt.

14 § Bilbälte skall vara monterat så att det inte finns risk för att bältesband nöts mot hårda fordonsdetaljer och så att låsets fasta delar inte kan förväxlas samt att det vid normalt använd¬ningssätt kan fungera tillfredsställande.

Lås till bilbälte får inte lätt kunna öppnas oavsiktligt. Bilbälte skall kunna låsas och öppnas med en hand. Detta gäller dock inte bälte för sittplats i säte för mer än en åkande.

Hårda bältesdelar såsom lås och inställningsdon får inte ligga an mot kroppens framsida när bältet är påtaget.

Länkar för den som vill grotta ner sig i typgodkännanden:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/s...20000316-sv.pdf

http://www.vt-pool.com/download_publ.asp?Document_ID=29907

Bälten av speciell typ kan godkännas och E-märkas och om man alltså uppfyller kraven i §2 godkännes ett E-märkt två,tre,fyr, fem eller sexpunktsbälte om man dessutom uppfyller kraven på fästpunkter.

I direktivet står det

" Från och med den 20 april 2006 får medlemsstaterna inte, med avseende på montering av bilbälten och/eller fasthållningsanordningar som uppfyller kraven i direktiv 77/541/EEG, ändrat genom detta direktiv,

a) vägra att bevilja EG-typgodkännande eller nationellt typgodkännande för en fordonstyp,

B ) förbjuda registrering, försäljning eller ibruktagande av nya fordon"

// Per

Link to comment
Share on other sites

Nja så här står det faktiskt:

Mja, samtidigt får man inte glömma att kolla 41 kapitlet eftersom det är amatörbyggt fordon vi pratar om, det hänvisar ju till vilka krav i VVFS som ska uppfyllas:

Bilbälten

40 § Bilbälten skall finnas för sittplatser i framsäte. Bilbälte skall vara trepunktsbälte (se definition i 30 kap. 1 §) för plats vid dörr. Bilbälte behöver inte vara försett med upprullningsdon. Bilbältena skall vara typgodkända i enlighet med 30 kap. 6 §.

Om fordonets konstruktion inte medger att övre fästpunkt kan anordnas utan stor olägenhet får bilbälte i stället utgöras av höftbälte.

41 § Bilbältenas fästpunkter skall vara anordnade på ett från hållfasthetssynpunkt tillfredsställande sätt.

42 § Bilbältena skall vara så installerade att kraven i 30 kap. 14 § uppfylls.

Därav hänvisningen till att det är 6§ som gäller.

Länkar för den som vill grotta ner sig i typgodkännanden:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/s...20000316-sv.pdf

http://www.vt-pool.com/download_publ.asp?Document_ID=29907

Bälten av speciell typ kan godkännas och E-märkas och om man alltså uppfyller kraven i §2 godkännes ett E-märkt två,tre,fyr, fem eller sexpunktsbälte om man dessutom uppfyller kraven på fästpunkter.

I direktivet står det

" Från och med den 20 april 2006 får medlemsstaterna inte, med avseende på montering av bilbälten och/eller fasthållningsanordningar som uppfyller kraven i direktiv 77/541/EEG, ändrat genom detta direktiv,

a) vägra att bevilja EG-typgodkännande eller nationellt typgodkännande för en fordonstyp,

B ) förbjuda registrering, försäljning eller ibruktagande av nya fordon"

// Per

Punkten a) handlar om typgodkännande, amatörbyggt fordon är enstycksgodkända (nationellt godkända, av typen lågseriefordon på EU-språk) så den är inte tillämplig där. Punkten B ) är kanske mer tveksam och det står ju var och en fritt att överklaga VVs beslut och driva frågan i EU-domstolen om man vill.

Det är inte alltid så lätt att läsa ut vad som egentligen gäller av lagtexterna och förordningarna.

/Gustaf

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
×
×
  • Create New...