Jump to content

Recommended Posts

Hej!

Det verkar som om det dyker upp ny text i SFRO-boken allt efter som man läser.....

Noterade i dag att det står identifieringsnumret skall sitta på fordonets HÖGRA sida!

Detta innebär att jag får tänka om på placeringen, därför ställer jag nu frågan - Har ni som fått era bilar godkända era id-nr på annan plats?

//

JEK

Edited by Panzer
Link to comment
Share on other sites

Mitt chassi nummer sitter på tvärröret på golvet framför stolen, mitt sekundära :banghead: har jag ju glömt att skriva in.

Inget sades på min SFRO 1 om detta utan han tyckte det såg bra ut.

/Fredrik

Obs! Nya SFRO boken innehåller saker som ligger på förslag men inte är klubbade ännu, kan vara bra att veta, kolla med DIN besiktningsman för säkerhets skull.

/Fredrik

Link to comment
Share on other sites

Det som gäller är VVFS 2003:22, lessen SFRO-boken. Klistrade in det som gäller eller rättare sagt Internet-versionen. Den enda gällande versionen är den tryckta om det skulle diffa mellan Internet och tryckt så vinner tryckt. Jag har inte tittat på vad som står i EEG direktiven men råkade hitta ett par intressanta meningar i VVFS 2003:22. Fet stil nedan. Jag kan inte se något höger eller vänster sida i VVFS 2003:22 finns det så är det i så fall i EEG direktiven men jag är tveksam till att det finns något där.

4 kap. Identifieringsmärkning

Övergripande krav

1 § Bil och släpfordon som tas i bruk den 1 januari 2005 eller senare skall ha identifieringsmärkning som

uppfyller kraven i direktiv 76/114/EEG (se 2 kap. 20 §).

2 § Bil och släpfordon som tas i bruk före den 1 januari 2005 och är av årsmodell 1971 eller senare skall ha identifie-ringsmärkning som

1. uppfyller kraven i direktiv 76/114/EEG, eller

2. uppfyller kraven i 5 – 7 §§.31

VVFS 2003:22

3 § Bil och släpfordon som tas i bruk före den 1 januari 2005 och är av 1969 till 1970 års modell skall ha identifie-ringsmärkning som är instansat i fordonet på tydligt och var-aktigt sätt.

4 § Bil och släpfordon som tas i bruk före den 1 januari 2005 och är av 1968 eller tidigare års modell skall ha identifi-eringsmärkning (chassinummer eller motsvarande) som är instansad i fordonet eller anbringad på skylt på fordonet.

Krav enligt 2 § 2

5 § Bil med självbärande karosseri skall ha en primär och en sekundär identifieringsmärkning. Båda märkningarna skall uppta samma beteckning. Övriga fordon behöver endast ha primär identifieringsmärkning.Primär identifieringsmärkning skall vara stansad eller pressad direkt i fordonets ram eller, om ram saknas, i annan bärande del som inte utan svårighet kan bytas ut.

Sekundär identifieringsmärkning skall på varaktigt sätt vara anbringad på fordonets ram eller på annan del av fordo-nets stomme som inte utan svårighet kan bytas ut.

Identifieringsmärkning skall vara så placerad, att den i möjligaste mån är skyddad för skador och inte döljs av efter-monterade utrustningsdetaljer.

6 § Identifieringsmärkning skall vara så utförd att den är tydligt läsbar och svår att avlägsna.

Höjden på bokstäver och siffror i primär identifierings-märkning skall vara minst 7 mm. Denna höjd får dock mins-kas till 5 mm på bil och släpvagn av 1981 eller tidigare års modell.

Höjden på bokstäver och siffror i sekundär identifierings-märkning skall vara minst 4 mm.

7 § Inom en tioårsperiod får två eller flera fordon av sam-ma fabrikat eller märke inte ha samma identifieringsmärk-ning.

Edited by cealm
Link to comment
Share on other sites

Anledningen till att boken skiljer sig från verkligheten är ju som de flesta av er redan vet, att när vi skrev boken var uppgifterna från Transportstyrelsen att de nya reglerna (som beskrivs i boken) skulle träda i kraft 1/5 (plus/minus någon månad). När det blev klart att det inte blev så, var boken redan tryckt.

Varför är chassinumrets placering styrd till höger sida i de nya reglerna? Det enkla svaret är att det är en anpassning till EU-regler, en anpassning som i teorin i alla fall ska göra det enklare att försvara våra svenska regler för amatörbyggda fordon ur ett EU-perspektiv.

Men, tills vidare får man alltså sätta numret var man vill. Men kan man välja, välj höger...

/Gustaf

Link to comment
Share on other sites

Jag läste EEG direktivet. Står inget om Höger eller Vänster där som jag hittar. Mot den bakgrunden kan så kan bilfanbriken placera chassinumret i princip varsomhelst på fordonet bara den är "avläsbar och skyddad" eller som det står i VVFS 2003:22 --- Identifieringsmärkning skall vara så placerad, att den i möjligaste mån är skyddad för skador och inte döljs av eftermonterade utrustningsdetaljer. ---

Undrar faktiskt hur 5§ skall tolkas? Är en Seven bil en självbärande bil eller en rambil. Det är väl en rambil? Då borde det räcka med ett chassinummer. Kan det var därför som SBP bara var intresserad av ett av mina instansade ramnummer? Jag reagerade faktiskt på det så jag påpekade speciellt att de skulle titta på ramnummer två också. De tittde men kan inte påstå att de var speciellt intresserade av upplysningen. Därför visade jag inte att det faktiskt finns tre instansade ramnummer på V8an. Alla mina ramnummer är i storlek 25 mm, skall synas utan att behöva ha glasögon.

Edited by cealm
Link to comment
Share on other sites

1976/114/EEG

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1976L0114:20070101:SV:PDF

3.2.1 vara märkt på chassit, ramen eller annan liknande del, på fordonets

högra sida,

;-)

Det gäller att läsa den konsoliderade versionen, alltså den med alla ändringar. Knepigt med direktiven.

Locost/Seven är en rambyggd bil, alltså räcker det med ett nummer. Men det är klokt med flera...

/Gustaf

Link to comment
Share on other sites

Tack Gustaf, nu är vi alla klokare tack vare dig.

Skall spara denna passagen till min besiktning, VVF är fantastisk ibland. Tack Calle för din iver att ifrågasätta och ditt kunnande på VVF området. Snart får du titulera dig VVFS guru :prop:

/Fredrik

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
×
×
  • Create New...