Jump to content

Sfro 1 - Checklista


Recommended Posts

Nedan följer min tolkning av SFRO's regler vad som skall vara gjort inför SFRO 1 besiktning (även kallad byggbesiktning).Jag skulle gärna se att denna och andra information-som-alltid-är-bra-att-ha-lätt-tillgängligt är klistrad (alltid i toppen av ett forum).

Det finns garanterat felaktigheter och därför skulle jag vara tacksam att Ni som är klokare (t.ex. som har genomfört en SFRO 1) review'ar och kommenterar i tråden så editerar jag första inlägget så kommer detta vara till hjälp för mig och troligen andra.

Grundinformationen är hämtad från http://sfro.com/byggbesiktning.html

Uppdatering 2009-11-16: Ändrat texten

SFRO 1 Besiktning (Byggbesiktning)

1. Chassi

1.1 Chassit skall vara sk. rullande chassi d.v.s. det skall gå att svänga, rulla och fjädra (för att se och bedöma bumpsteer, ackerman, frigång, styrstopp och styrutslag). Därför måste det vara provisoriskt ihopmonterat och stå på hjul.

1.2 Chassit skall vara färdigkonstruerat, inga svetsar får vara nedslipade. Däremot kan chassit vara grundmålat. Finnas undantag där chassit är fabrikstillverkat av erkänd tillverkare t.ex. Westfield, MK, MNR.

1.3 Chassit vara försett med unikt chassinummer bestående av 8-17 tecken. Det är sammansatt av 3 delar enligt XXXXXYYYYZZZZZZZZ. De 5 första tecknen (XXXXX) är en identifikation som bara används av SFRO och det finns 2 typer; YVVB0 för Bil eller YVVM0 för MC. Nästa 4 tecken (YYYY) är ett blankettnummer från SFRO. De sista 8 tecknen (ZZZZZZZZ) skall byggaren själv välja. Dessa tecken får inte användas, <Fylla på>. Ett exempel på chassinummer för en super seven kan vara YVVB01234DAMNFAST

1.4 Chassinumret skall finnas instansat i ramen på med en storlek av minst 7 mm. Det skall vara instansat på sådan chassidel som klassas som permanent i chassit; en svetsad platta på chassit har visats sig inte vara permanent. Finns förslag på att även en sekundär chassiskylt skall finnas, som t.ex. skruvas/popnitas fast på lätt synligt ställe men detta är idag inget krav och oavsett ej vid SFRO 1 besiktning.

2. Drivlina

2.1 Motor och växellåda skall vara monterade i chassit men behöver inte vara körbara

2.2 Kardanaxel skall vara monterad

2.3 Differential/drivaxlar skall vara monterade

3. Styrning

3.1 Styrväxel, rattstång, styrleder skall vara monterade. Kritiska detaljer är frigång från motor, deformeringsbarhet samt skarvningar

4. Bromsar

4.1 Pedalstället skall vara monterat och bedömning kommer ske avseende lagring av tryckstång, pedalstopp, slaglängd, samt provbelastning 1000N för bromspedal/huvudcylinder. För att kunna provtrycka pedalstället rekommenderas att man sätter luftnipplar i huvudcylindern och fyller på olja och luftar cylinder.

4.2 Mastercylindrar skall vara monterade och sammankopplade med pedalen.

4.3 Bromsskivor/ok skall vara monterade

4.4 Bromsrör skall vara dragna och inkopplade. Behöver inte vara fastsatta med klammer utan tejp eller dylikt duger vid SFRO 1 besiktning. Vid SFRO 2 skall dessa vara klammrade med max 200 mm mellanrum.

4.5 Bromssystemet behöver inte vara fungera; dvs ej innehålla bromsolja och luftat (bortsett från 4.1 ovan)

4.6 Reglage för handsbroms skall vara monterat och inkopplat

5. Säkerhet

5.1 Fästpunkter för säkerhetsbälten skall finnas. Säkerhetsbälten behöver inte vara monterade

6. Övrigt

6.1 Infästning av tank skall vara klar för att kunna bedöma hållfastighet vid fulltankat fordon. Om möjligt är det också bra att tanken är klar för att kunna dedöma avluftning och påfyllningsrör/överfyllnadsskydd ser ut men detta kan man troligen resonera kring.

6.2 Infästning av batteri för bedömning av avluftning och polskydd; oftast möjligt att resonera kring.

6.3 Betalning av SFRO's tjänster skall ske kontant vid SFRO 1 besiktning. F.n. 4.000 kr

Tidigare version som referens:

SFRO 1 Besiktning (Byggbesiktning)

1. Chassi

1.1 Chassit skall vara sk. rullande chassi d.v.s. det skall gå att svänga, rulla och fjädra (för att se och bedöma bumpsteer, ackerman, frigång, styrstopp och styrutslag). Därför måste det vara provisoriskt ihopmonterat och stå på hjul.

1.2 Chassit skall vara färdigkonstruerat, inga svetsar får vara nedslipade. Däremot kan chassit vara grundmålat. Finnas undantag där chassit är fabrikstillverkat av erkänd tillverkare t.ex. Westfield, MK, MNR.

1.3 Skall vara försett med unikt chassinummer bestående av 8-17 tecken. Med unikt menas att det inte får finnas 2 eller flera fordon med samma chassinummer under en tioårsperiod. Byggaren/ägaren bestämmer själv chassinummer men får inte vara personnummer. Kontrollera med t ex Transportstyrelsen (Bilregistret) att chassinumret inte redan finns.

Chassinumret skall finnas på 2 ställen; ett primärt instansat i ramen på med en storlek av minst 8 mm och ett sekundärt med minst 4 mm höjd. Det primära chassinumret skall vara instansat på sådan chassidel som klassas som permanent i chassit; en svetsad platta på chassit har visats sig inte vara permanent. Det sekundära kan vara en lös platta som t.ex. skruvas/popnitas fast på lätt synligt ställe.

Fråga: Gäller detta fortfarande? eller blir man tilldelad ett pre-chassinummer och får välja de sista X tkn?

2. Drivlina

2.1 Motor och växellåda skall vara monterade i chassit men behöver inte vara körbara

2.2 Kardanaxel skall vara monterad

2.3 Differential/drivaxlar skall vara monterade

3. Styrning

3.1 Styrväxel, rattstång, styrleder skall vara monterade. Kritiska detaljer är frigång från motor, deformeringsbarhet samt skarvningar

4. Bromsar

4.1 Pedalstället skall vara monterat och bedömning kommer ske avseende lagring av tryckstång, pedalstopp, slaglängd, samt provbelastning 1000N för bromspedal/huvudcylinder

4.2 Mastercylindrar skall vara monterade och sammankopplade med pedalen.

4.3 Bromsskivor/ok skall vara monterade

4.4 Bromsrör skall vara dragna och inkopplade. Behöver inte vara fastsatta med klammer utan tejp eller dylikt duger vid SFRO 1 besiktning. Vid SFRO 2 skall dessa vara klammrade med max 200 mm mellanrum.

4.5 Bromssystemet behöver inte vara fungera; dvs ej innehålla bromsolja och luftat

Fråga: Är detta korrekt?

4.6 Reglage för handsbroms skall vara monterat och inkopplat

5. Säkerhet

5.1 Fästpunkter för säkerhetsbälten skall finnas. Säkerhetsbälten behöver inte vara monterade

6. Övrigt

6.1 Infästning av tank och batteri med avseende på avluftning, överfyllnadsskydd, polskydd.

Fråga: Vad menar man egentligen?

6.2 Betalning av SFRO's tjänster skall ske kontant vid SFRO 1 besiktning. F.n. 4.000 kr

Edited by Jocke4U
Link to comment
Share on other sites

Hej!

Ett par kommentarer:

* (1.3)Minsta storlek på siffror och bokstäver 7mm inte 8mm

* (1.3)Man blir tilldelad en bokstavskombination på fyra bokstäver och de fem första siffrorna. Resterande åtta tecken får man själv välja inom vissa ramar, tex så får inte bokstäverna Q, O, I med flera användas. Noterbart är att SFRO har som exempel i "nya boken" : YVVHOTROD-KUPA1932 som exempel vilket kanske inte är de mest pedagogiska exemplet. Troligen så kan man säga att bokstaven "O" är genom att använda siffran"0" och att bindestrecket är ett tryckfel i boken då exemplet innehåller 18 tecken...(På exemplet av tillverkarskylten i boken så är bindestrecket borta och det är nollor)

*(1.3)Sekundära skylten TROR jag inte behövs då den även skall innehålla viktuppgifter om bilen samt så skall den monteras i efterhand då allt är målat

* (4.5)Min besiktningsman vill kunna provtrycka bromspedalen så bromsvätskan måste påfyllas. Systemet behöver inte fyllas utan det räcker med pluggade rör på huvudcylindrarna.

* (6.1)Bra fråga! Får läsa på igen....

//

JEK

Link to comment
Share on other sites

Fråga: Gäller detta fortfarande? eller blir man tilldelad ett pre-chassinummer och får välja de sista X tkn?

En slamkrypare detta, vissa SFRO vill utnyttja en större del av de 17 tecken som är tillgänliga. Alla tecken skall numera fyllas. Men regelerna säger att bilbyggaren är "ägare" av samtliga tecken från position 7 till 17. Men bilbyggaren kan "lämna ifrån sig rätten" (min översättning) till SFRO om han eller hon så önskar. SFRO kan inte kräva tillgång. Teckentomhet är inte tillåten.

Skall fixa fram exakta texten. Personligen tänker jag använda position 7 till 17, 1 till 6 har jag inte längre efter 1/7 2009 tillgång till.

4. Bromsar

4.1 Pedalstället skall vara monterat och bedömning kommer ske avseende lagring av tryckstång, pedalstopp, slaglängd, samt provbelastning 1000N för bromspedal/huvudcylinder

4.2 Mastercylindrar skall vara monterade och sammankopplade med pedalen.

4.3 Bromsskivor/ok skall vara monterade

4.4 Bromsrör skall vara dragna och inkopplade. Behöver inte vara fastsatta med klammer utan tejp eller dylikt duger vid SFRO 1 besiktning. Vid SFRO 2 skall dessa vara klammrade med max 200 mm mellanrum.

4.5 Bromssystemet behöver inte vara fungera; dvs ej innehålla bromsolja och luftat

Fråga: Är detta korrekt? Ja.

4.6 Reglage för handsbroms skall vara monterat och inkopplat

6.1 Infästning av tank och batteri med avseende på avluftning, överfyllnadsskydd, polskydd.

Fråga: Vad menar man egentligen?

DEt som står dvs visa upp din princip hur du tänkte det hela.

Allmänt:

Går man efter reglerna rakt av skall bilen nästan vara klar vid SFRO 1.

Sedan beror det på vad du bygger.

Ta exemplet: Först kontakta din lokala SFRO-besiktare och resonera om din plan.

säger du standard bokram med Pinto och sierra med tank på 30 l TIG svetsad, drop och bump 50mm, Sierra rattstång, Escort styrväxel, spindlar xxx, bromsvåg fyrkant 25x25x2 fullt truiangulerad som den brukar. 13 tum hjul och ET xx som ger scrub yy.

Kort och gott ett helt normalt standardprojekt. Ett sådant blir det bara ett ok på.

SEdan bygger du och vid SFRO 1 skall du kunna visa beskriva, översiktligt och i viss mån detaljerat. DEt behöver inte alltid betyda att allt finns.

Om du går helt utanför och bygger i lösvirke då kanske du behöver visa upp mer i detalj och monterat. Hela SFRO 1 och första byggresonemanget syftar till att säkra bilens grundrecept och att det skall kunna genomföras till regplåtar. Vissa SFRO besiktare kräver mer redovisade detaljer andra kan ha en annan syn på vad som måste finnas. Det ser vi i trådar lite då och då att det finns olika bedömningar. Syftet däremot är klockrent från alla SFRO ---> Ett stöd för byggaren att få en godkänd bil. För det är Svensk Bilprovning som är myndighetsutövaren och ingen annan.

Jag vet inte om jag hjäpte dig Jocke4U med detta inlägg men läser man reglerna exakt så det nästintill att bilen skall vara SFRO 2 klar redan vid SFRO 1 och så bygger vi ju inte och så går det inte till i praktiken.

Jag tror det viktiga punkten är första rådgivande kontakten med SFRO-besiktaren att där klara ut vad han kräver som uppvisningsbart helt eller provisoriskt-visnings-monterat.

Idén du har med inlägget är bra.

Link to comment
Share on other sites

Tittar man i boken på tillverkarskylten så är chassinumret utan radbrytning, allstå utan streck. Men det är ju ändå "fel" eftersom vi fick in blankettnumret i sekvensen också, efter YVV. Uppdaterad info finns på SFROs hemsida.

Exemplet visar på hur man kreativt kan använda 0 (noll) istället för O (bokstaven o som i oligopol).

;-)

När det gäller bromsarna påpekar jag åter att det är mycket klokt att se till att man kan provbelasta pedalstället. Fyll gärna åtminstone huvudcylindern och plugga med luftnipplar, så kan man testa att det inte flexar. Det är riktigt surt att upptäcka det när bilen är klar.

/Gustaf

Link to comment
Share on other sites

Hej!

Gustaf! Skulle du kunna vara bussig och och även kommentera/svara på om man behöver den sekundära skylten vid SFRO 1 och vad som menas i meningen i ett inlägg ovanför om tank och batteri (punkt 6.1).

Min första besiktning närmar sig med stormsteg och då jag inte ännu har påbörjat "plåtjobben" så blir jag nervös om jag skall kunna visa upp avluftningen av batterilådan.....

MVH

//

JEK

Link to comment
Share on other sites

Om du med sekundär skylt menar den som innehåller axeltryck etc. så är den till att börja med ännu inte ett krav (kommer i nya reglerna). Men den krävs hursomhelst inte vid byggbesiktningen.

Infästning av tank och batteri bör vara klart så man kan bedöma att det håller. Alltför många dimensionerar tankens infästningar baserat på en tom tank - tänk på att det ska hålla med kanske 40-50 kg som skvalpar runt. Stålband runt tanken är oftast det bästa sättet. Motsvarande gäller batteriet. Man vill också gärna se tankens avluftning och hur påfyllningsröret ser ut (men det kan man också resonera runt). Batterilådans avluftning brukar man också kunna prata sig fram till om det inte är klart.

/Gustaf

Link to comment
Share on other sites

  • 1 year later...

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
×
×
  • Create New...