Jump to content

Recommended Posts

Hej!

Jag vet att det var en diskussion om vilken E-märkning som gäller för de olika belysningsställena. Hittade denna diskussion under rubriken "gamla artiklar" eller nåt i den stilen. Tyvärr kommer jag inte åt de länkarna av ngn anleding.

Det jag framföra allt undrar över är E-märkningen på blinkers fram resp bak, vilken märkning är det som krävs??

Sen undrar jag oxå vad som gäller för backljus (inte bak, utan back.. ;o), tycker inte att det framgår riktigt ur SFRO handboken om det är ett krav eller inte... Nån som vet??

/Peter

Link to comment
Share on other sites

Hej

Backljus är inte krav, vi tar det enkla först... ;-)

Angående E-märkningarna så finns det angivet i VVFS 2003:22 (finns på www.vv.se) vilka EEG-direktiv och ECE-reglementen som gäller. Jag hinner inte spåra upp det nu...men det finns en ambition att göra det, någon gång.

/Gustaf Ulander SFRO

Link to comment
Share on other sites

Jag hade lite tid över :P och letade fram följande från VVFS2003:22 som finns här

Hoppas att det var detta ni var ute efter.

Körriktningsvisare

Övergripande krav

78 § Bil och släpvagn skall ha ett jämnt antal körriktningsvisare som avger bakifrån synligt orangegult ljus. Fordon av 1975 eller tidigare års modell får dock ha körriktningsvisare som avger rött ljus.

  Bil skall ha ett jämnt antal körriktningsvisare som avger framifrån synligt orangegult ljus. Fordon av 1975 eller tidigare års modell får dock ha körriktningsvisare som avger vitt ljus.

  Bil av 1986 eller senare års modell skall ha en körriktningsvisare (kategori 5) på vardera sidan som avger orangegult ljus åt sidan.

79 § Körriktningsvisare på fordon av 1984 eller senare års modell skall

1.    vara typgodkänd enligt direktiv 76/759/EEG (se        2 kap. 25 §), eller

2.    vara typgodkänd enligt ECE-reglemente 6.

Körriktningsvisare på fordon av 1995 eller tidigare års modell får även vara av typ som uppfyller kraven i FMVSS 108, Table I eller Table III i den version FMVSS hade den den 1 oktober 1989.

80 § Körriktningsvisare skall avge blinkande ljus med en blinkfrekvens av 90 ± 30 blinkningar per minut.

Installationskrav på fordon av 1984 eller senare års modell

81 § Avståndet mellan körriktningsvisares lysande yta och lysande yta på halvljus- eller dimstrålkastare skall vara minst 40 mm. Avståndet får dock vara mindre om ljusstyrkan i körriktningsvisarens referensaxel är minst 400 cd.

82 § Körriktningsvisares placering i sidled får vara högst 400 mm och avståndet mellan de inre kanterna av de lysande ytorna på körriktningsvisarna skall vara minst 600 mm.

83 § Körriktningsvisares placering i höjdled får vara lägst 350 mm för kategori 1 och 2 och lägst 500 mm för kategori 5 samt högst 1 500 mm för samtliga kategorier.

      Behövs det på grund av fordonets konstruktion, får högsta höjden ökas till 2 100 mm för körriktningsvisare av kategori 1 och 2 och till 2 300 mm för kategori 5.

84 § Körriktningsvisares (kategori 5) placering i längdled skall vara sådan att avståndet från fordonets främre begränsningsplan till centrumpunkten av den lysande ytan hos körriktningsvisare av kategori 5 inte överstiger 1 800 mm. Om kravet på geometrisk synbarhet inte kan uppfyllas får avståndet ökas till högst 2 500 mm.

85 § Körriktningsvisares geometriska synbarhet skall vara 15° uppåt och 15° nedåt för samtliga kategorier. För kategori 1 och 2 skall den geometriska synbarheten dessutom vara 45° inåt och 80° utåt och för kategori 5, 60° utåt förutom de första 5°. (se figur 3)

  Vinkeln nedåt får reduceras till 5° om körriktningsvisaren är placerad lägre än 750 mm över marken. Vinkeln 45° inåt får för körriktningsvisare kategori 2 reduceras till 30° på lastbil och släpvagn som är utrustad med baktill monterad lastapparat.

  Den geometriska synbarheten utåt gäller inte för lastbil och släpvagn om kraven inte kan uppfyllas på grund av fordonets konstruktion eller användningsområde. I sådant fall skall följande krav vara uppfyllda med en kombination av bakre körriktningsvisare och sidomonterad körriktningsvisare.

1.    Bakre körriktningsvisare skall ha en synbarhet utåt av minst 60°,

2.    sidomonterad körriktningsvisare skall uppfylla kraven för geometrisk synbarhet för körriktningsvisare av kategori 5 och vara placerad på ett avstånd av högst      2 000 mm från fordonets bakre begränsningsplan och  dessutom vara typgodkänd enligt direktiv 76/759/EEG, ECE-reglemente 6 eller utgöras av sidomarkeringslykta.

86 § Körriktningsvisare

1.    får grupperas med strålkastare eller lykta,

2.    får inte kombineras med strålkastare eller lykta,

3.    får bilda flerfunktion med endast med parkeringslykta,

4.    får vara särskilt anordnad som varningsanordning om den avger orangegult ljus.

87 § Körriktningsvisare skall vara så ansluten till fordonets/fordonskombinationens elektriska system att de kan användas oavsett om övrig belysning på fordonet/fordons-kombinationen är tänd eller inte.

88 § Kan föraren från förarplatsen inte se om körriktningsvisare fungerar, skall det vid förarplatsen finnas lämplig kontrollanordning. Denna skall vara optisk med grönt ljus och/eller akustisk. Kontrollanordningen skall genom avvikande indikering ange när någon av körriktningsvisarna av kategori 1 eller 2 inte fungerar.

Installationskrav på fordon av 1983 eller tidigare års modell

89 § Körriktningsvisare skall vara så installerad att ljuset från den i dagsljus och klar sikt är synligt på 30 m avstånd.

90 § Kan föraren från förarplatsen inte se om körriktningsvisare fungerar, skall det vid förarplatsen finnas lämplig kontrollanordning. Denna skall vara optisk och/eller akustisk.

Link to comment
Share on other sites

På en direkt fråga till SBP om hur glaset skall vara märkt för att vara godkänt, så var svaret att de inte riktigt visste.... :rolleyes:

En besiktningsman trodde att glaset någonstans skall vara märkt med siffran för kategorin: "Bil av 1986 eller senare års modell skall ha en körriktningsvisare (kategori 5) på vardera sidan som avger orangegult ljus åt sidan."

När vi kollade med glaset på min Opel Omega så kunde vi inte hitta någon sådan märkning som motsvarade kategorin. :huh:

Liiite luddigt, det här.

På mina strålkastare finns en markering "0-220". Skulle i så fall innebära att de är godkända enligt kategori 0 - 220??

Fan tro´t. :blink:

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
×
×
  • Create New...