Jump to content

Års-möte 2006


Mats G

Recommended Posts

Hello...

Jag kan inte hitta anteckningar från årsmötet...var finns dom eller är det jag som inte hittar.

Kunde inte närvara men är lite grann nyfiken ändå..

mvh Mats numera i Tibro..

Link to comment
Share on other sites

  • 2 months later...
Det är på G

Så fort allt passerat korrekturen så dyker det upp.

Undrar var korrekturen har dykt ned nånstans :huh: De verkar vara väldans djupt där :prop: ;) /Hasse

Link to comment
Share on other sites

  • 4 weeks later...
  • 2 weeks later...
  • 2 weeks later...

Det har gått "troll" i vårt Protokoll! :(

Men efter information som jag fick igår så kan jag meddela att det är på "G".

Vi skall lägga ut en "kopia" som är godgänd men ej undertecknad

för att bemöta de medlemmar som ivrigt väntar på protokollet så fort som det bara går.

Troligen under denna vecka!

Protokollet är klart och var tydligen klart redan innan Juli,

men som övriga sverige så stannade även klubbens administrativa verksamhet under semestermånaderna. :(

Olyckligt men en bättring utlovas till nästa år!!!!

Något som inte stannade av är våra aktiviteter! och vår planering :D

Det planeras för fullt i hela vårt avlånga Land och vi har haft mer aktiviteter än någon gång tidigare.

Info går hela tiden att få tag på under vår hemsida eller här på forumet!

När det gäller löpande info.... så kallade "månadsbrev" så kan jag bara informera om att dessa övergick

efter årsmötet 2006 till information på vår hemsida/forum för att vi skulle spara lite pengar och extra administrativt arbete!

Ett infoblad kommer dock fortfarande att skickas ut tillsammans med inbetalningsblanketten vid varje nytt år!

Jag vet att jag som Ordförande är den som skall stå som ansvarig inför klubben och jag hoppas att om det är någon som har synpunkter

på denna försening av protokollet tar upp det professionellt med mig eller vid rätt utlyst möte så att alla som är involverade i klubbens

styrelse ges en möjlighet att förklara eventuella problem eller agerande!

Jag har varit informerad om protokollets försening men la det i "vågskålen" med vår utveckling samt arbetet med

aktiviteter och sammankomster på andra sidan.

Lite grus i maskineriet finns alltid att jobba med... Stor som liten eller ny som gammal förening.

Men det fanns så mycket possitiv utvecklig i klubben att det i mina ögon balanserade "vågskålen".

För vi skall väl inte göra en "Höna av en fjäder" med denna protokollförsening? eller ..... :blink:

Inte heller skapa en onödig öppen diskussion eller debatt om detta här på forumet utan kontakta ledningen så får vi i sådana fall utlysa ett speciellt möte....

Jag och Ledningen har gjort ett litet misstag med förseningen och det är vi fullt medvetna om, men misstaget kommer inte att upprepas!

Ha nu en trevlig fortsättning under sommaren med sjuorna. :eclipsee_steering:

Och hoppas nu att vi så många som möjligt kan möta upp vid Rosersbergs slott och Eskilstuna veterandagar.

Link to comment
Share on other sites

Jag tar till fullo på mig ansvaret, och ber om ursäkt för att protokollet inte kommit ut tidigare. Det har legat skrivet och klart för granskning ganska länge, men jag har helt enkelt inte fått iväg det. Inga bortförklaringar, bara rent slarv.

Tommy och resten av styrelsen skall inte behöva stå till svars för mitt klant. Om någon vill utrycka åsikter eller skälla på någon så är det till mig detta skall göras, inte till någon annan i styrelsen!

Här kommer i alla fall till slut protokollet i en osinkad, slutreviderad utgåva. När jag fått tillbaka dokumentet, underskrivet av justerinsgmännen, kommer det att läggas ut här för hämtning.

MVH

Peter C

Protokoll_J_nk_ping_2006.pdf

Link to comment
Share on other sites

Jag har en undran kring en av punkterna i protokollet, jag borde kanske vänta tills det är justerat.

Om jag läser rätt, lästes ingen revisionsrapport upp och inte lämnades det nån kassaredogörelse förutom saldot, men trots detta beviljades styrelsen ansvarsfrihet. Jag har absolut ingen anledning att tro nåt annat än att både styrelse och kassör gör ett utmärkt och samvetsgrannt jobb, men jag blir lite fundersam över att vara så formella att kalla till årsmöte, om det funkar så här, om det nu gick till så här och om jag läser rätt.

Allt Gott

Bengt

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

Nu blev det sådär tyst igen.

Eftersom ingen har velat kommentera mitt förra inlägg, så antar jag att årsmötet på punkten ansvarsfrihet gick till som jag skrev.

Nu är det historia och jag antar att det finns en vilja att genomföra kommande årsmöten på ett sätt som mer liknar det som man kan förvänta sej, därför föreslår jag:

Inför nästa årsmöte läggs verksamhetsberättelse, kassaredogörelse och revisionsrapport ut ihop med kallelse och dagordning på lämplig plats på forum/hemsida.

Eftersom vi är en samling individer som är utspridda över hela riket, kommer bara en mindre del av oss att ha möjlighet att komma till årsmötet. Det gör att den info som lämnas på årsmötet behöver spridas till resten av menigheten. Detta låter kanske formellt och trist men om intresset för att vara kvar i föreningen och lusten att betala medlemmsavgift skall bestå, gäller det att man vet vad föreningen gör och vad pengarna används till.

Ta nu inte detta som gnäll utan jag försöker faktiskt dra mitt strå till stacken för att föreningen skall bestå och var en samlingspunkt för oss som inte slutat leka med bilar.

Allt Gott

Bengt

Link to comment
Share on other sites

Ta nu inte detta som gnäll utan jag försöker faktiskt dra mitt strå till stacken för att föreningen skall bestå och var en samlingspunkt för oss som inte slutat leka med bilar.

jag håller med dig till 100% jag vill oxå gärna ha lite insikt.. :thumbup:

OBS som sagt ingen kritik mot styrelsen... OBS

:racesmile:

Link to comment
Share on other sites

Om jag läser rätt, lästes ingen revisionsrapport upp och inte lämnades det nån kassaredogörelse förutom saldot, men trots detta beviljades styrelsen ansvarsfrihet.

Eddy (kassören) läste själv upp & förklarade kassaredogörelsen i korta drag under mötet och jag tog sedan med mej hans pärmar till revisorn "heralue" i Växjö på vägen hem från mässan.

Han ( revisorn ) hade nämligen med mycket kort varsel förhindrats att delta p.g.a. behov av sjukhusvistelse.

Därför presenterade Eddy den information som de samlade medlemmarna behövde för att trots allt rösta för styrelsens ansvarsfrihet utan revisor på plats.

Mikael Wänström var den enda som vädrade lite åsikter om hur det istället borde gått till om jag minns rätt.

Ingen annan opponerade sej.

Förövrigt håller jag med dej (Bengt Norell) att informationen runt om vad som sades på årsmötet i april har varit katastrofal. Det är bara att beklaga och med säkerhet se till att det blir bättre nästa år.

Och när det kommer till just protokollet från mötet så har du någon sorts form av förklaring till hur det blev som det blev en bit upp i tråden i ett inlägg från sekreteraren att läsa....

Link to comment
Share on other sites

Jag tycker att styrelsen skall ta sej en funderare kring hur upplägget skall vara kring nästa årsmöte, och sedan återkomma till forumet med slutsatser och förslag.

Att revisorn inte fått sej tillsänt bokföringen iförväg utan tydligen skulle revidera under sittande årsmöte måste nog betraktas som en ganska udda metod. Ni som var på årsmötet borde lyssnat lite bättre på Mikael W eftersom ansvarsbeslutet knappast kan vara giltigt enligt några normalstadgar.

Men låt oss inte fastna i hur det var utan hur det skall bli bättre, vi är en ung förening med spridda medlemmar och det gör att styrelsearbetet blir extra krångligt, ni skall ha tack som tar på er uppgiften.

Allt Gott

Bengt

Link to comment
Share on other sites

Att revisorn inte fått sej tillsänt bokföringen iförväg utan tydligen skulle revidera under sittande årsmöte måste nog betraktas som en ganska udda metod.

Nu är egentligen inte detta min sak att diskutera eftersom jag personlien inte är inblandad i just det ekonomiska.....

- Men,

Eddy var med hela tiden under den fyra dagar långa mässan och hade sina pärmar på hotellet.

Årsmötet hölls på söndagen efter att mässan stängt.

Vilken dag / vilka dagar revisorn "heralue" hade för avsikt att vara på plats på mässan är inget jag har fått ta del av

Men jag tror nog knappast att avsikten var att han skulle "revidera under sittande årsmöte".

Det är nog inget du kan utgå ifrån skulle varit deras tanke....

Link to comment
Share on other sites

Nu är egentligen inte detta min sak att diskutera eftersom jag personlien inte är inblandad i just det ekonomiska.....

- Men,

Eddy var med hela tiden under den fyra dagar långa mässan och hade sina pärmar på hotellet.

Årsmötet hölls på söndagen efter att mässan stängt.

Vilken dag / vilka dagar revisorn "heralue" hade för avsikt att vara på plats på mässan är inget jag har fått ta del av

Men jag tror nog knappast att avsikten var att han skulle "revidera under sittande årsmöte".

Det är nog inget du kan utgå ifrån skulle varit deras tanke....

Det är riktigt Håkan, efter att ha haft telefonkontakt med "heralue" veckan före Elmia och kommit överens om hur redovisningen skulle gå till sände jag ner böckerna till "heralue" (efter mötet )för revision. Vi skulle ju ha träffats i Jönköping före årsmötet i lugn och ro för att om så krävdes räta ut ev. frågetecken. Jag skulle alltså återfå bokföringen före årsmötet.

Eftersom revisorn var förhindrad att komma till mötet p.g.a. sjukhusvistelse, tyckte jag att jag i alla fall kunde redovisa en ekonomisk lägesrapport fram t.o.m. mässan.

Böckerna fick jag några dagar efter mässan tillsänt mig via företagspakt inkl. godkänd revisionsberättelse.

Jag tycker att det är en massa olyckliga omständigheter som jag inte rår över, men då mötet klubbade igenom det så har jag trott att allt var i sin ordning.

Nu hoppas jag att vi kan gå vidare och ta lärdom av de eventuella brister och problem som vi råkade ut för under vårt senaste årsmöte. Personligen så hoppas jag att jag skall få arbetsro och att efter bästa förmåga få ägna mig åt mitt uppdrag fram till nästa årsmöte då jag avgår. Kan vi nu lämna detta och gå vidare?

Eddy "Kassör`n"

Link to comment
Share on other sites

Något nytt sätt att hålla årsmötet på är nog inte aktuellt... nu var det lite olyckligt det som hände senast men vi får hoppas att allt går som det skalll nästa år!

Det är viktigt det som Bengt säger: Men låt oss inte fastna i hur det var utan hur det skall bli bättre... :thumbup:

Vi försöker alla i Styrelsen att göra så gott vi kan, vi ägnar massor av tid och planering för klubbens räkning.

Personligen så tycker jag att vi inte behöver "strö salt i såret" mer när det gäller årsmötet och som Eddy säger: Kan vi nu lämna detta och gå vidare?

Sedan hoppas jag att fler kan delta på årsmötet till nästa år! för att lägga fram nya förslag och synpunkter på hur vi skall driva klubben vidare på bästa möjliga sätt!

Jag tycker det är synd att Eddy nu vill avgå som kassör... Han har haft stenkoll på Ekonomin :notworthy: ...... men jag kan förtså honom lite... det har varit en jobbig tid med extra diskussioner runt protokoll, revisionsberättelse och ekonomisk redovisning mm.....

Vi får alla ta lärdom och återkomma vid nästa årsmöte och göra så gott vi kan för att förbättra/förenkla vår fina förening/hobby som sammanfört oss alla!

Link to comment
Share on other sites

Ja det var jag redan på det klara med redan före Elmia i år. Det har inte något med vad den här tråden handlar om att göra.

Jag har suttit som kassör sedan klubben startades och det är dax nu att någon annan tar över, inte därför att jag på något sätt ledsnat på "Locost fenomenet" som jag känner starkt för, utan på grund av uppdrag i andra föreningar som jag är involverad i. Jag är mycket glad att få haft tillfälle vara med i den grupp som samlades i Dala7s monter på mässan i Älvsjö där man bestämde sig för att starta upp den här klubben. Det är helt otroligt att bara för ca. 2 år sedan då klubben startade fram tills i dag ha vuxit till hela 213 medlemmar, och intresset bara ökar.

Man kan se att klubben börjar få "självgående celler" på olika ställen i sverige som jag redan tidigare berört här på forumet och det tycker jag är ett friskhetstecken. Små gruperingar av entusiastiska medlemmar tar tag i lokala arrangemang, typ konkörningar och utställningar. Medlemmar strålar samman och skapar kontakt och vänskapsnät, kort sagt jag tror på Locost Swedens framtid. :wub:

Eddy

Link to comment
Share on other sites

All heder åt de som har styrelseuppdrag. så kul är det inte och detta är en liten förening så gör det enkelt o krångla inte till det för då finns snart ingen styrelse och hur går det för klubben då??? låt de som sitter i styrelsen sköta det på deras vis så orkar de med.

Thomas

Link to comment
Share on other sites

Hej Eddy!

Om du tänker avgå för att du känner att du inte har tid eller har gjort ditt så förstår jag. Men om du avgår för att det här känns olustigt så har du mitt fulla förtroende att fortsätta.

Vi är en liten ny förening utspridd över hela Sverige så " what the heck" om det blir förseningar eller lite fel nån gång i början, vi är ju under uppplärning. Vi som var på mötet röstade ok till redogörelsen och det är väl det man gör på ett årsmöte.

Det är ju inte ABB eller Eriksson vi är med i och det här är förmodligen inte det enda som blir lite annorlunda framöver men det är gott nog för mig.

Conco

Link to comment
Share on other sites

........Det är ju inte ABB eller Eriksson vi är med i och det här är förmodligen inte det enda som blir lite annorlunda framöver men det är gott nog för mig.

Conco

Håller med till 100%. Ledningen har gjort personliga uppoffringar för att allt ska gå så bra som möjligt. Klart att det kan bli missar då sånt här ska skötas på fritiden, och så länge det inte sker olagligheter tycker jag man kan överse med det.

Link to comment
Share on other sites

Nu sitter ju jag till hälften i styrelsen i min egenskap av administratör av forumet så jag får väll ses som "halvpartisk", men jag får hålla med förefående talare då jag inte ser meningen med att ta det på "blodigt allvar"...

Det var diskutioner denna gången och även förra gången om hur det borde skötas om man skall göra det "riktigt". Då vi alla gör detta ideellt på vår fritid och skall även hinna med att bygga bil, umgås med familj, ha ett riktigt jobb m.m så tycker iaf jag att så länge de "rullar" så kan man skära lite kurvor. Detta givetvis så länge man kommer fram helskinnad och utan problem. Skulle det däremot vara några problem så får man givetvis strama upp det hela..

Skulle vi ha en styrelse som har ersättning för den tid de lägger ner så skulle man givetvis kunna kräva ett mer "utförigt" jobb, men då ingen uppenbarligen är intresserad av att ta över ( om inte jag minns helt fel så var alla platser i styrelsen till förfogande men sittande styrelse fortsatte ytterligare 1 år för att klubben inte skulle självdö ) så tycker iaf jag att så länge det rullar så får det gå.

Jag personligen har fullt förtroende för de som sitter i styrelsen :notworthy: och de futtiga kronor det kostar mig/år tjänar jag in på 5 minuter me de rabbater man får och inte minst med försäkringen klubben ordnat fram.

Och givetvis är alla som vill välkommna att hjälpa till för att detta skall fungera.. -"är man inte en del av lösningen, är man en del av problemet" säger ju ett gammalt talesett vilket jag tycker stämmer bra.. :)

det var mina 0,02$ :)

Link to comment
Share on other sites

När vi väl är där till våren 2007 och vi ser hur styrelsemedlemmarna ser på sin framtid, då kan vi diskutera vilka som ska ingå i den.

Förra året när det annonserades ut så kom inget förslag in till valberedningen. Kanske något att tänka på.

Link to comment
Share on other sites

Klockrent formulerat iallafall enligt mitt personliga sätt att se det hela Acke :thumbsup:

Vi som sitter i klubbens första styrelsen idag och hjälpts åt att starta igång det hela, är i grunden

mer garagemänniskor och oljebarn än föreningsfolk med de erfarenheterna därifrån.

Så är det !

Visst skiner det faktumet kanske igenom i en del avseénden men ledningen gör så gott den kan iallafall....

En bit över 200 medlemmar på 2 år känns helt okej och jag tycker det är ett klart godkänt resultat utvecklingsmässigt. I mina ögon vore det mer än märkligt om inte alla de nuvarande medlemmarna besitter mer gemensam kunskap i föreningsdrift än vad vi i ledningen gör. Så rent konkret vore det mer nytta med att skicka tips & förslag på hur det ska bli bättre än att ifrågasätta varför saker inte gjorts på annorlunda vis.

Ta nu det sista i mitt inlägg rätt !

Visst försöker vi göra saker efter bästa förmåga, och på rätt sätt.

Men vi borde jämförelsevis med medlemmarnas samlade kunskaper vara nybörjare allihop i ledningen.

//HB//

Link to comment
Share on other sites

Ja här sitter jag nu med skammens rodnad över kinderna, efter att ha haft den dåliga smaken att ifrågasätta årsmötesbeslutet, märk väl att styrelsen varken är föredragande eller ansvarigt för detta beslut.

Om ni backar i tråden ser ni att jag redan i ett av mina första inlägg skrev att att jag hyser det största förtroende för styrelsen inkl. kassör.

Dessutom har jag varit noga med att flera gånger poängtera att mina inlägg skall uppfattas som konstruktiva med med förslag till förbättringar inför årsmötena och jag har absolut inte krävt några huvuden på fat.

Men om vi nu skall fortsätta att vara en förening på över 200 medlemmar så måste det nog ändå vara så att man skall kunna ifrågasätta utan att behöva be om ursäkt efteråt. Eller är det så att man skall sitta still i båten och hålla käft om man inte samtidigt är beredd att kandidera till styrelsen ?

Bengt

Link to comment
Share on other sites

Eller är det så att man skall sitta still i båten och hålla käft om man inte samtidigt är beredd att kandidera till styrelsen ?

Bengt

Det var givetvis inte min mening att påskina att man skall "hålla käft" så om det tolkades så ber jag om ursäkt.. :icon_sorry:

Link to comment
Share on other sites

medlems forumet..typ för betalande medlemmar..!!

jag är iofs betalande sedan några år så där kommer jag in..... tycket det borde vara allmänt att man blir betalande...

:racesmile:

Edited by Michael Th
Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
×
×
  • Create New...