Jump to content

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 10/13/17 in all areas

  1. 1 point
    Nu har jag satt samman en oerhört förenklad beräkningsmodell. Den ger i alla fall en fingervisning om att man är i rätt härad med dimensioneringen. 800kg bil och ett moment på 2400Nm (3x) ger en vridning på en ca 1° Jag provade även att lägga till ett par vitala plåtar och ökade då lasten till det dubbla 4800Nm (6x) och det gav då en vridning på 0,9° Har för enkelhetens skull kört med 25x25x2 rör.
×
×
  • Create New...