Jump to content

Recommended Posts

Eftersom Gustaf Ridderstolpe, som är SFROs ordförande, har gjort ett inlägg (via Gustaf Ulander)

ang. mitt bygge och mig som person, så känner jag att jag måste svara på det. Som Gustaf själv skriver:

”man ska ha möjlighet att bemöta synpunkter/kritik, även i ert forum”.

Jag skriver mina svar/synpunkter under Gustafs, som är med kursiv stil.

Tyvärr blev det lite långt, men hoppas att ni orkar läsa till slutetJ

Gustaf ;

”Tyvärr så är det lite felaktigheter en del inlägg ovan. Ser tyvärr inte heller någon underskrift med ett "riktigt" namn, vilket är beklagligt.”

Svar:

Det skulle ju ha varit bra om Gustaf sagt vilka inlägg han ansåg det var felaktigheter i, så dem det gäller kan svara?

Tyvärr är det nog, enl. min mening, fel i Gustafs inlägg också, vilket är beklagligt.

Gustaf;

”Det var tur att vi var TVÅ besiktningsmän män hos Thomas A.

Från början så påpekade jag, i telefon, att vi troligtvis inte skulle godkänna ramen.

Men vi måste givetvis bilda vår egen uppfattning och se om den stämmer med vår södra kollegas uppfattning.”

Svar;

Var jag så farlig att ni var tvungna att vara två J?

Jag bjöd ju till och med på kaffe och bulle efter besiktningen.

När jag ringde Gustaf 06-01-09 för att beställa tid för besiktningen, sa han att SFRO besiktat ett motsvarande chassi i Alingsås ca 2-3 veckor tidigare, och att den killen fått ca 45 fel i protokollet. Jag frågade då om det var helt kört. Nej med en svets, lite rör, plåt och en massa arbete skulle det inte vara några problem att åtgärda felen enl. Gustaf.

Gustaf sa aldrig på telefon att man troligen inte skulle godkänna min ram.

Jag tyckte att det var skönt att det var ordföranden som skulle komma och besikta, en ordf. bör ju vara kompetent, ha något att säga till om och veta vad som gäller.

Jag kan väl även tillägga att när vi satt och fikade efter besiktningen och man (Gustaf, och Bengt Sjöberg ) skrev protokoll (med ca 6 fel) kom min fru hem på lunch. Hon frågade hur det gått och fick till svar av Gustaf: ”det här var ju inte alls så farligt, mycket bättre än jag trodde”. Tur att vi var två som hörde det?

Gustaf;

”Thomas vill att jag / vi skall skriva ner de punkter som är fel, men tyvärr så har jag inte tid att göra det utan har talat om för honom en del av de fel som finns på ramen. När det handlar om generella fel som att trianguleringen eller ramkonstruktionen i sin helhet brister går det sällan att peka ut varje enskilt fel på ramen.

Jag talade även om att jag inte var någon chassieexpert utan att Bengt Sjöberg är den bättre av oss.

Vi hade med en modell av ett rörchassie för att visa nödvändigheten av trianglar i rör chassin.

Visst, vi sa att chassiet troligtvis gick att konstruera om, men då saknades mycket information från tillverkare / kund.

Följande visste vi inte förrän senare:

* Rostfritt och kolstål har svetsats ihop (mycket svårt att få det att bli bra)

* Tillverkarintyget stämmer inte/är ej relaterbart till "normala" standarder, mao troligtvis fel material och/eller tillsats.

* "Intyget" från Tallins tekniska högskola stämmer inte enligt de vi har pratat med

NÅGRA AV FELEN från början:

* Frånvaron av triangulering, den smala kardantunneln, och obefintliga trösklar. Detta i kombination med bla tung motor.

* Hela chassiet andas mycket billig konstruktion och dåliga lösningar. Terrängbilsbärarmar på en sportbil, fel kuggstång mm, mm.

* Motor felplacerad.

* De plåtar som skall ersätta frånvaron av triangulering är punktsvetsade i kanten på plåten (de första 2-4 mm av en Mig svets ger aldrig korrekt inbränning!) ”

Svar;

Gustaf meddelade mig per telefon första gången 06-01-26 att man ev. inte skulle godkänna mitt chassi, utan att ange någon direkt anledning, förutom lite odefinierbart om hållfasthets problem. Jag tog då kontakt med min svåger som jobbar på VOLVO CE i Eskilstuna och frågade om han känner någon där som kan dessa frågor och som ev. vill hjälpa till om det behövs.

Han ringer tillbaka och säger att han pratat med deras chef på avdelningen för beräkning och hållfasthetsprovning, Anders Johansson, som lovat att hjälpa till med ev. hållfasthetsberäkningar samt att göra ev. materialanalyser på metaller osv. Men de behöver naturligtvis veta vad det gäller, dvs. vad de skall kontrollera eller räkna på.

Volvo Construction Equipment AB Component Division i Eskilstuna är VOLVO CE:s kompetenscenter för hållfasthet och materialanalyser inom hela koncernen, dvs. hela världen, dessa personer bör med andra ord ha en kompetens som är tillräcklig.

Detta framför jag till Gustaf på telefon 06-01-30, när han ringer och säger att mitt chassi inte skall godkännas alls. Han lyssnar dock inte på det, beslutet är taget!

Naturligtvis vill jag veta vad som är så fel att det inte går att åtgärda över huvud taget, vare sig med ev. byte av visst material, omsvetsning, omarbetning eller med hjälp från killarna på VOLVO med beräkningar och materialanalyser.

Precis som H Janne, som är väldigt intresserad av var rexer:s chassi felar. (Förutom bumpsteer i hjulupphängning). Bumpstearingen upptäcktes första gången på mitt chassi och var det stora problemet i mitt protokoll, här var ju besiktarna mycket kompetenta och upptäckte ett allvarligt fel. De gav även förslag på lösningar.

Läser man Roadster´s hemsida http://www.roadster.se/Chassi.html så förstår jag ännu mindre vad som kan vara så fel, att det inte skulle gå att åtgärda?

Ang. ”Rostfritt och kolstål har svetsats ihop (mycket svårt att få det att bli bra)”

Jag ringde ESAB och pratade med en produktingenjör på deras tekniska service, för att kolla om det går bra att Mig-svetsa rostfritt mot ett låglegerat eller olegerat stål. Det är inga problem, sa han. Det finns minst 5 olika trådar för Mig

som kan användas mellan stål och rostfritt Han rekommenderade dock, för min applikation, ett rostfritt DIN 17457 (icke härdbart) mot ett konstruktions stål typ 1330 (ungefär samma legeringar som i ramens rör, dock med lite andra % satser). Hur blir det med hållbarheten frågade jag. Det blir inga problem, sade han. Det blir lika bra som mellan andra material. Jag frågade även hur hållfastheten är på lång sikt och om det utsätts för vibrationer (typ bilmotor)? Det skulle inte heller vara några problem, enl. honom.

Jag har även erbjudit mig, vid telefondiskussionen 06-01-30, att byta ut de runda rostfria rören mot fyrkantiga i vanligt stål, men det spelade inte någon roll enl. Gustaf, det var kört ändå. Har produktingenjören på ESAB fel?

Ang. ”Tillverkarintyget stämmer inte/är ej relaterbart till "normala" standarder, m a o troligtvis fel material och/eller tillsats”.

06-01-21 skickar jag ett mail till Gustaf med en sammanställning av ingående material och svetsmetoder som jag fått från tillverkaren. I mailet skriver jag ”Kan det duga som tillverkarintyg om jag skriver ut det?” Det är alltså en fråga. Om Gustaf inte anser att intyget är tillräckligt eller att information saknas förväntar jag mig att han kommer tillbaka och säger det, så att jag har en chans att undersöka vidare och få fram korrekt information. Tyvärr är så inte fallet, det är först nu som han säger att det ”stämmer inte/är ej relaterbart till normala’ standarder”.

Enligt förslaget till intyg på rör och rörkvalitéer som ingår i ramen är det ena (Rostfria) enl. DIN och det andra enl. ryska GOST (Russian Standard). Det är (var inte för mig) inte några problem att få fram en materialspecifikation, brottgränser, osv. om man vill. Dessutom kan man prova materialhållfastheten med hjälp av killarna på VOLVO, om vi fått chansen. Gustav skriver att det ”troligtvis” är fel material och/eller tillsats. Jag vill ha ett klart besked huruvida det är så eller ej, inte bara ett antagande.

Ang. ”"Intyget" från Tallins tekniska högskola stämmer inte enligt de vi har pratat med”

Intyg och intyg, det var väl mer en text som Rexer skickade med. Det var inget som ni behövde eller ville ha. Jag skickade med det ändå.

Men här kommer ju äntligen något att kunna få faktabesked om. Vad har de som ni pratat med kommit fram till för värden i stället för de som Rexer skrivit om i ”intyget”?

Vilka gränsvärden är det som gäller för ett sådant här bygge, med V8 på ca 165 hk SAE, vad gäller vridstyvhet på ramen (Torsional Stiffness)? Ni kan väl svara i Nm/° (deg)? Jag vill veta så jag kan kolla min ram, det gäller ju även om jag skall bygga en egen ram. Ta gärna med värden på böjhållfastheten i längs ledd också (Beaming stiffness) i SFRO boken hittar jag inget av dessa värden.

Det är bl a sådana fakta och riktvärden som Volvokillarna ville ha för att de skulle kunna hjälpa till, om de fick.

Ang. ”NÅGRA AV FELEN från början”

Om dessa fel fanns från början, varför skriver man då överhuvudtaget ett protokoll med endast ca 6 fel och förslag till åtgärder. Trots att det var 2 besiktningsmän här?

Dessutom tror jag inte att något av de ”felen” var med i protokollet (förutom kuggstången som ev.

skulle kortas), varför?

Ang. ”Frånvaron av triangulering”

Se svar längre ner under ”De plåtar som skall ersätta frånvaron av triangulering..”

Om detta fel fanns från början, varför är det inte med i besiktningsprotokollet?

Ang. ”den smala kardantunneln”

Vad är det för fel med en smal kardantunnel? Det blir ju mer utrymme för förare, passagerare, pedaler, stolar osv. Höjden på kardantunneln kan jag förstå, påverkar böjhållfastheten i längs ledd. Vad det gäller vridstyvheten är det nog svårt att säga något utan beräkningar eller mätningar? Men eftersom ingen har meddelat vilka värden som gäller har jag svår att kolla om chassit uppfyller dessa hållfasthetsvärden.

Om detta fel fanns från början, varför är det inte med i besiktningsprotokollet?

Fakta! Vad är det som gäller?

Ang. ”och obefintliga trösklar”

Vad jag förstår, så sitter trösklarna på karossen. Eftersom den inte var på plats så var de nog obefintliga. Men jag tror jag förstår vad Gustaf menar, det måste vara den delen av rambalken som sitter under trösklarna i karossen?

Mina består i så fall av ett horisontellt längsgående 50*30*2,5 rör samt ett 20*20*2 rör ca 70 mm ovanför. Dessa är sedan förbundna i vertikal ledd med rör 20*20*2. Tot är profilen ca 140 mm hög. Det går nog inte att ha högre profil, för sedan kommer dörren. Jag törs nästan påstå utan mätningar, att tröskeln är minst lika stadigt som på T23 chassit i SFRO boken, samt även på det engelska Cobra chassit i SFRO boken (åttonde upplagan) på sid. 143. Troligen är den även lika stadig som på SUMO chassit. Jag tror att de är så befintliga att de går att se på bilderna som H Janne lagt in i ett tidigare inlägg.

Om detta fel fanns från början, varför är det inte med i besiktningsprotokollet?

Om de inte är tillräckliga så frågar jag igen. Fakta! Vad är det som gäller?

Ang. ”Detta i kombination med bla tung motor”

Vilka värden skall en ram klara av i böj - vridstyvhet i förhållande till vikt, effekt, och ev andra krav som ni har?

Om detta fel fanns från början, varför är det inte med i besiktningsprotokollet?

Fakta! Vad är det som gäller?

Ang. ”Hela chassiet andas mycket billig konstruktion och dåliga lösningar. ”

Jag trodde inte att det spelade någon roll om lösningar var billiga, (alla har ju inte råd att bygga på Corvette- och Jaggadelar). Jag trodde i min enfald att det var hållfasthets, trafiksäkerhets och funktions krav som skulle uppfyllas?

Eventuellt dåliga lösningar trodde jag att första byggbesiktningen var till för att identifiera?

Om det är ett fel, varför är det inte med i besiktningsprotokollet?

Det väsentliga är väl att regler och normer uppfylls? Vilka dom nu är? Återigen fakta!

Ang. ” Terrängbilsbärarmar på en sportbil”.

Jag ringde 06-02-11 till Bengt Sjöberg, den andre besiktningsmannen, för att prata lite om varför man ändrat sig, osv. Han var mycket trevlig men ville inte säga något direkt. Jag frågade vad som var så fel att det inte går att åtgärda? Han kunde inget säga, men jag skulle kunna bygga ett nytt chassi tyckte han.

Jag frågade då om jag i så fall kan använda tex bärarmarna. Ja, dem är det absolut inget fel på, sa han. De är mycket starka och bra, de passar utmärkt.

Ni får prata ihop Er bättre nästa gång J.

Om jag bygger om karossen så den liknar en terrängbil lite mer, jag kan ju då även göra trösklarna lite större, faller det här ”felet” bort då?

Jag trodde att det var funktion, hållfasthet och fakta som kontrollerades och inte förutfattade meningar om hur saker skall vara eller se ut?

Om detta ”fel” fanns från början, varför är det inte med i besiktningsprotokollet?

Ang. fel kuggstång

Fel kuggstång? Enl protokollet skulle kuggstången e.v kortas (Gustaf skulle återkomma om det behövde göras).

Det skulle troligen bli problem att korta den eftersom den är från en bil med servo, jag har köpt en motsvarande utan servo, som ju är lättare att korta om det skulle behövts.

Den här punkten finns i alla fall med i protokollet.

Ang. ”mm, mm”

Kan tyvärr inte bemöta det eftersom jag inte vet vad som åsyftas. Det vore intressant att veta vad det är. Jag har frågat flera gånger.

Om dessa fel fanns från början, varför är de inte med i besiktningsprotokollet?

Ang., ”Motor felplacerad”

Gustaf får precisera sig mer om jag skall förstå vad som ev. är fel. Gäller det i höjdledd eller längdledd?

Det jag hittar i SFRO boken (åttonde utgåvan) står på sid 86-88. Där står att motorn bör vara minst 12 cm från marken, och det är den. Det står inget specifikt om placering i längdledd, förutom om att man skall ge akt på utrymme för förare och passagerare, dvs längre fram ger mer utrymme, men kanske lite sämre vägegenskaper. Några specifika mått eller viktsförhållanden hittar jag inte.

Jag tycker att motorplaceringen stämmer bra med dom skisser som finns på sid 88.

Vad jag kan se sitter den ungefär som på SUMO/Pilgrim (som det besiktats ett antal av i Sverige med SBC motor enl. agenten) eller som på engelska Cobra chassit i SFRO boken på sid. 143? Är det karossberoende eftersom jag ser många andra bilar med motorn (V8) på ungefär samma ställe?

Vad är det som gäller? Fakta tack!

Jag fick inget fel på det i protokollet, och motorn var monterad, så nog måste man ha sett en så stor och tung motor?

Ang. ”De plåtar som skall ersätta frånvaron av triangulering är punktsvetsade i kanten på plåten (de första 2-4 mm av en Mig svets ger aldrig korrekt inbränning!) ”

Om det är fel, är det omöjligt att svetsa om, borra ur och svetsa i eller popnita plåtarna? Man kan ju även svetsa på baksidan mot rören med lite längre svetsar. Om detta åtgärdas så faller ju tydligen även punkten om ”Frånvaron av triangulering”? Om detta fel fanns från början, varför är det inte med i besiktningsprotokollet?

Gustaf

”Thomas har bett om att konstruera om chassiet men jag har sagt att han bör köpa ett nytt från en annan tillverkare eller, om han kan, bygga ett nytt själv.”

Svar;

Helt korrekt, men vad har Gustaf eller vem det nu är emot Roadster/Rexer.

Varför bör det vara en annan tillverkare?

Han kanske tror att även Roadster/Rexer´s nya chassi skall ”andas mycket billig konstruktion och dåliga lösningar”. ”Terrängbilsbärarmar på en sportbil, fel kuggstång mm, mm.”

Chassit kanske inte är tillräckligt ”Fint”?

För mycket Locost kanske J. Att upplysa Roadster om detta kanske skulle vara korrekt?

Bygga själv, det går ju bra om man har tid och råd (jag har ju redan betalt ett chassi) och vet vilka normer/krav som gäller.

Kan jag bygga ett likadant chassi som jag har idag och jämföra böjhållfasthet i längs ledd samt vridstyvhet, med ett chassi byggt efter tex. ritningen på T23:an i SFRO boken i så fall? Eller skall man bygga som på bilden av det engelska Cobra chassit i SFRO boken på sid. 143. Det ser kraftigt ut och har säkert motorn rätt placerad, samt en bred kardantunnel och dessutom en kraftig tröskel?

Gustaf

”Till sist har jag talat om för Thomas att är det så att han anser att vi felbedömt hans bygge så är han välkommen att ringa till Vägverket, fordons-sektionen i Borlänge

så kan de undersöka hans chassie. Thomas har även fått telefonnummer dit.”

Svar;

Helt korrekt förutom att jag inte hittar något telefon nr i Gustafs mail, och det stod inget

om att VV kan undersöka mitt chassi. Telefonnummer var inget problem att hitta på Internet

Problem var det däremot med att vända sig till Vägverket. Jag ringde dit 06-02-09.

och fick prata med en kille som heter Lars Rask. Jag frågar vad man har för möjligheter besikta sitt chassi utan att SFRO godkänt bygget? Han säger att det troligen inte går. Man kan åka till bilprovningen och prova men

troligen får man inte igenom bilen om man inte har SFRO pappret, så då är man tillbaka igen.

Vilka möjligheter har man att överklaga SFRO,s beslut eller att komma vidare på annat

sätt via vägverket? INGA ALLS enligt honom (det tar ett par minuter tills han hittat pärmen med avtalet).

Vägverket har lagt ut det här på SFRO, att kolla om bilarna uppfyller nationella reglementet. De får sköta om det.

Jag talar om hur jag blivit bemött (först protokoll med åtgärder, sen helomvändningen),

och att jag inte får något riktigt besked, eller får veta vad som är så fel att det inte kan åtgärdas.

Han tycker det verkar underligt. Vad tycker du jag skall göra frågar jag honom? Kan du inte ta en annan besiktningsman, säger han med en lätt skämtsam röstJ.

Om man läser Vägverkets författningssamling VVFS 2003:22 Kap 41, under Övergripande krav, §4 så står

”Ombyggt eller amatörbyggt fordon SKALL ha genomgått kontroll av organisation för amatörbyggen”

Detta innebär (om jag förstår det rätt) att VV kan ju inte göra något, om de skall följa sina egna regler?

Det känns synd att den organisation som ursprungligen bildades för att möjliggöra registreringar av amatörbyggda fordon och vars syfte är att hjälpa amatörbyggare, nu verkar ha fått en annan inriktning än att hjälpa?

Citat från SFRO hemsida.

”Sveriges fordonsbyggares riksorganisation, bildades, i jan 1982 , av "drabbade" entusiaster i syfte att möjliggöra registreringar av egenbyggda fordon.

SFROs syfte är att hjälpa fordonsbyggare i Sverige att bygga och besiktiga egentillverkade bilar, motorcyklar och trikar (trehjuliga motorcyklar) .”

Gustaf;

”Det vore trevligt om de som skriver inlägg kollar lite fakta innan de skriver. SFROs besiktningsmäns adresser finns på http://www.sfro.com/sfro.karta.2006.2.pdf

Jag tycker även att det hör till att man ska ha möjlighet att bemöta synpunkter/kritik, även i ert forum. Meddela alltså gärna aktuell besiktningsman i samband med att ni skriver inlägg som berör specifika byggen.

Risken är annars att (felaktiga) rykten blir sanningar och dit tror jag ingen av oss vill komma.

Vi jobbar ideellt för att hobbyn skall utvecklas och fortleva.

Gustaf Ridderstolpe, ordförande SFRO”

Svar;

Håller med helt och hållet.

Jag kommer att skicka ett mail till Gustaf om att jag gjort ett inlägg. Det hade ju varit trevligt om jag (i och med att mitt namn och mitt specifika bygge kommit upp) också blivit bemött på det sättet. Nu fick jag reda på Gustavs inlägg via en kompis.

Det är ju just FAKTA, regler och normer jag har efterlyst hela tiden. Ni efterfrågar sakliga intyg från mig men jag kan inte få besked om vilka krav eller normer som gäller på de olika punkterna.

Det här måste ju vara intressant för alla Amatörbyggare, att veta vad som gäller?

Gustaf avslutar sitt sista mail till mig med ”Med detta har vi från SFRO sagt vårt”. Då är det väl bäst att jag skickar ett mail till alla besiktningsmännen, eftersom det är ett ställningstagande från SFRO, att inte godkänna något Rexer chassi alls, inte ens efter modifieringar i enlighet med Besiktningsprotokoll eller till och med om jag skulle ordna ytterligare modifieringar/beräkningar eller intyg? Det vore ju tråkigt om de ännu en gång skulle få informationen från vänner eller kompisar och därmed riskera att inte erhålla korrekt information.

För informationens skull skriver jag här ned de punkter som båda besiktningsmännen kom

fram till i protokollet från besiktningen av mitt chassi, och som skulle åtgärdas.

1.Ändra bakvagnen enligt skiss. (Min not; nya övre bärarmar och flyttade/modifierade fästen, för att åtgärda bumpstearing problemet)

2.Ändra mod. bakram (Tank)

3.Ändra mod. bakram ,( enl en skiss på förstärkningsrör till övre bågen.)

4.Ändra fr öv stötdämparfäste enl skiss.

5.Klamra bromsledning fram. (den var klamrad men på ett ställe med mer än 20 cm emellan)

6.Styva upp fäste rattstång.

7.E.v Korta kuggstång (Gustaf skulle återkomma om det behövde göras).

Hela den här historien kan liknas vid att åka till bilbesiktningen och få ett par 2-or i protokollet. Sedan ringer besiktningen några veckor senare och säger att bilen skall få körförbud, men du får inget protokoll på vad som är fel eller vad som skall åtgärdas och dessutom ingenstans att överklaga.

Händer verkligen sånt här i en demokrati? Var finns rättssäkerheten?

Tänk på det alla amatörbyggare, att ett skrivet protokoll tydligen inte är någon garanti för vad som skall åtgärdas/göras, det kan ändras när som helst och hur som helst? Jag kan i alla fall inte tolka det på något annat sätt!

Mvh

Thomas Axelsson

Amatörbyggare, som också vill att hobbyn skall utvecklas och fortleva,

Ps, Någon som vill köpa ett billigt Rexer chassi?

Link to comment
Share on other sites

Jag kan förstå att det är upprörda känslor och att ord står mot ord. Tyvärr finns inte Gustaf R registrerad här som användare (än) och kan bemöta kritiken.

Låt nu denna tråd/inlägg vara så sakliga som möjligt och utan allt för mycket skitsnack och pajkastning, så kommer den vara öppen i fortsättningen.

Har någon funderaingar angående detta så ta kontakt med mig jonas@locostsweden.se

Link to comment
Share on other sites

Jag kan förstå att det är upprörda känslor och att ord står mot ord. Tyvärr finns inte Gustaf R registrerad här som användare (än) och kan bemöta kritiken.

Låt nu denna tråd/inlägg vara så sakliga som möjligt och utan allt för mycket skitsnack och pajkastning, så kommer den vara öppen i fortsättningen.

Har någon funderaingar angående detta så ta kontakt med mig jonas@locostsweden.se

Hej.

Har tittat runt i egenskap av intresse för att bygga, blir lite förskräck när man inser vad som krävs, dessutom känns det som om man helt å hållet är i händerna på SFRO !!. Tänkte bara komma med ett påpekande till Jonas: Varför inte be Gustav U, alias GUD (läste det på en annan tråd :) ) att återigen införa ett inlägg åt Gustav R, då behöver han inte registrera sig.

Det verkar som om alla byggare är seriösa och försöker göra rätt, skaffa/dela information (detta forum tex) för att INTE göra fel, delar Janne O:s åsikt om att en informationsportal skulle vara bra, ta till Er SFRO.

Hälsningar från Terje, Ev en framtida byggare, måste läsa på mer......

Link to comment
Share on other sites

Hej Thomas

Har följt Rexer tråden med intresse då jag och min kille hade för avsikt att bygga en bil till mig som inte kostade skjortan.

Jag hade inte tänkt att skriva i trådarna men känner att det måste vara lite balans på en del av

den orättfärdiga kritik och en del av de oförstående uttalandena från dig.

Rexer diskussionen har ju spårat ur lite med benäget bistånd av dig.

Jag tycker nog också att du är orättvis mot SFRO.

Samtidigt förstår jag och lider med dig.

Naturligtvis är du ledsen och upprörd!

Kram på dig, men det är dags att gå vidare.

Jag och min kille var och tittade på en Rexer och vi båda konstaterade att denna bil/kit var en av de sämsta vi sett.

(Vi har båda examen från KTH och min kille har byggt bilar i över 10år. )

Säkerhetsmässigt och körmässigt befarade vi så mycket brister att vi överhuvudtaget undrade om sådant här skulle kunna bli godkänt i Sverige.

(Tack SFRO för att ni åtminstone visade oss att systemet fungerar)

Jag tror att SFRO inte vill släppa en lista på alla fel eftersom de inte vill riskera att smutskasta Roadster eller måste agera så pga integritetsskäl.

Vi har pratat med Roadster och de säger att de är glada för att dessa chassiens brister och fel upptäcktes i tid. De har dessutom lovat alla kunder som köpt chassien att de får ett helt nytt uppdaterat chassie GRATIS, så jag förstår nog inte riktigt varför du bråkar Thomas?

OM det nu har massa fel är det väl bra att de upptäcks?

Inte vill väl du eller dina barn eller din fru skadas i onödan pga av dessa fel?

Fel som faktiskt inte bara EN Besiktningsman konstaterat (Gustaf R?) utan en rad andra från SFRO.

Dessutom anser ju även Roadster att chassiena är fel. Vad jag förstår har även Rexerfabrikanten insett detta och faktiskt andra Svenska kunder som köpt dessa chassien!

Det är bara du som fortfarande inte vill förstå eller inse att chassiet faktiskt är gravt felaktigt och bör omkonstrueras helt.

Om man dessutom agerar så proffsigt som Roadster så förstår jag nog inte problemet?

Du får visserligen vänta ett tag (två månader) innan du kan köra men det måste väl vara bättre att det blir bra i slutändan, då du kanske har bilen i trettio ÅR.

Med vänliga hälsningar Bettan

Link to comment
Share on other sites

Orättfärdig kritik mot SFRO,

Ang. Rexer chassit?

I ett inlägg från Bettan hävdar hon att jag kommit med oförstående uttalanden och orättfärdig kritik mot SFRO. Då hon inte specificerat vilka oförstående uttalanden och vilken orättfärdig kritik som jag kommit med, så kan jag tyvärr inte bemöta hennes inlägg. Som jag ser det har jag endast efterfrågat FAKTA och förklaringar från SFRO, som är begripliga för vanliga amatörbyggare. Om det nu skulle vara så avancerade förklaringar så jag inte förstår dem har jag tidigare redovisat att jag har kvalificerade personer som kan hjälpa mig med det. Jag väntar fortfarande på och ser fram mot relevanta svar. Det finns som bekant representanter från SFRO som deltar i debatten, åtminstone en och det är Gustaf Ulander, så jag förutsätter att frågorna når fram till föreningen.

Om Vägverket (VV), som myndighet, delegerar till en vanlig förening (som SFRO) att kontrollera och godkänna vissa saker så förutsätter jag att föreningen kan svara på vad det är som gäller. D v s vad som ev. är fel på de punkter som den är tillsatt att kontrollera, m a o komma med fakta. Ur rättssäkerhetssynpunkt måste de som myndighetsutövare kunna förklara sina beslut. Framförallt när det som idag inte går att överklaga någonstans.

Jag utgår från att samverkande föreningar till VV, som i praktiken bedriver myndighetsutövning, också står under offentlighetsprincipen och att de därför på ett korrekt sätt diarieför all korrespondens, som brev, mail och interna beslut. Att de då undanhåller info (p g a att SFRO t ex inte vill smutskasta Roadster eller p g a Integritetsskäl) har jag svårt att förstå, är det förenligt med offentlighetsprincipen?

Att SFRO måste motivera sina beslut skriftligt ser jag som en självklarhet, när de agerar som en myndighets förlängda arm Dessutom anser jag att SFRO måste förklara varför de ändrar sig så totalt som de gjort efter besiktningen av mitt objekt.

Jag har inte ifrågasatt SFRO’s kompetens. Jag har endast efterfrågat FAKTA och en förklaring till varför ett besiktningsprotokoll med 6 fel (som dessutom i mitt fall skulle gå att åtgärda) helt plötsligt förvandlas till körförbud, inte bara för mig utan för minst 3 st till.

Det är synd att Bettan anser att SFRO´s besiktningsmän (även ordf.) gjort ett antal felaktiga besiktningsbedömningar (minst 3-4 st), då man inte upptäckt alla fel och brister som Bettan med kille såg direkt när dom tittade på chassit. Min uppfattning är att SFRO ordf. gjorde en korrekt bedömning av mitt bygge vid sin besiktning, när han konstaterade mina 6 fel inkl bumpstear bak.

Jag tycker dock att det gjorts ojämna bedömningar av besiktningsmannen i Alingsås. Enl. SFRO´s ordf. har han besiktat en bil som fick ca 45 fel. Han har även besiktat en motsvarande bil, där jag personligen varit i kontakt med ägaren, som endast fick ca 6 fel (ram.nr saknas, svetsning rattstång fel osv.). Dock upptäcktes inte vid någon av besiktningarna bumpstearing bak. Dessa chassis måste vara besiktade med endast några dagars mellanrum.

Jag återkommer till ett Citat av Gustaf U tidigare (29/1) i tråden "När det gäller Rexer så är det såvitt jag vet bara en ram/ett bygge som byggbesiktats förut (Roadsters egen bil). Varför det inte blev någon större diskussion där vet jag inte men självklart är det något som styrelsen arbetar med."

Det är helt klart att fler bilar (minst 3 st före min) besiktigats utan att de upptäckt bumpstearing problemet, varav 2 st av samma besiktningsman. Vet Gustaf U om SFRO´s styrelse kommit fram till hur det kunde bli så?

Följande chassis är vad jag kan förstå besiktade innan beslut om ”körförbud” kom,

1. Roadsters bil ? fel, besiktas någon gång runt Mars-april 2005, inget om bumpstearing bak.

2. Bilen med dom 45 felen, (som SFRO´s ordf. refererade till när jag bokade tid för besiktning, se mitt tidigare inlägg) besiktad mitten dec. av Alingsås, inget bumpstear., som trots alla fel inte fick något "körförbud" vid byggbesiktningen om jag förstod ordf. rätt.

3. Samuels bil http://cobra.servepics.com/Cobran.htm med ca 6 ”fel” enl. vad Samuel sa på telefon, besiktad mitten, dec. av Alingsås, inget bumpstear.

4. Min bil med 6 fel, besiktad början Januari av SFRO ord, bumpstear bak upptäcks.

Tack Janne H, för dina inlägg. De känns som ett stöd för min uppfattning om att det finns få, om ens några, förklaringar/fakta för de identifierade felen som är begripliga och förklarande, så att man som amatörbyggare förstår vad som är fel och kan lära av dom.

Det är inte omöjligt att jag skulle byta chassi om jag får ett gratis men jag har inte fått något sådant erbjudande. Dessutom vill jag förstå varför jag skall byta, dvs. få fakta och besked om vilka fel som finns och varför det är fel. Hur ska jag annars kunna veta/förstå att det nya chassit är bättre? Jag måste ju få en anledning till att göra om allt jobb som jag lagt ner hitintills.

Om mitt tidigare inlägg (som var ett svar på SFRO´s ordf. inlägg) där jag efterfrågar fakta och förklaringar och värnar om rättssäkerheten ses som att bråka, så har det inte varit min avsikt. Jag ser det som att jag ställer helt rimliga krav på en ”myndighet”.

I Bettans andra inlägg är hon kritisk mot krocksäkerheten bakifrån, kanske någon på detta forum (SFRO´s Gustaf Ulander eller någon locost byggare) som kan mycket om locost byggen kan förklara för mig varför Rexers bygge är sämre i krocksäkerhet bakifrån än många av de (besiktade i Sverige) locost byggen som jag ser bilder på lite överallt på Internet.

Jag ser fram mot en fortsatt konstruktiv diskussion.

Med vänliga hälsningar

Thomas A

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
×
×
  • Create New...