Jump to content

Behålla körkortet!


Daffe

Recommended Posts

Massor av text, man kan skippa det inledande babblet och gå direkt till thumbup :thumbup: och börja läsa.

Läste ett väldigt bra inlägg i ett Porsche-forum och tyckte att det passar sig ännu bättre här. Om du inte vill ge dig på ett försök att åka ifrån polisen och mc-säsongen endast har ett par månader kvar så är kanske det här ett hyffsat allternativ. Då stycket var för stort så har jag delat upp det i två delar.

Det här ganska långa inlägget handlar om vad man kan göra om man blir stoppad för hastighetsöverträdelse och riskerar att få Porschesäsongen förstörd p g a av återkallat körkort. Det här handlar naturligtvis inte om att uppmana någon till att bryta mot några lagar, utan bara att hävda sin rätt!

Om du vill gå direkt till det praktiska så kan du skrolla ner till texten i fet stil.

Det här är ett ämne som säkert berör fler klubbmedlemmar än mig. Förvånansvärt nog har jag hittills inte sett ett enda inlägg om det här ämnet på forumet. Men någon artikel skall väl vara den första. Låt mig börja med att säga att jag anser att trafikbestämmelser är till för att följas. Det finns egentligen ingen anledning att bryta mot några trafikbestämmelser alls, men... För egen del har jag svårt att hålla mig till en enda enstaka trafikregel, nämligen hastighetsbestämmelserna och det gör att jag ibland har fått körkortet indraget.

Om det kan man förstås anse vad man vill. Och de som tycker att det är idiotiskt att köra fort har jag inte för avsikt att gå i polemik med här. En sak tror jag dock att många kan hålla med om, nämligen att den som är misstänkt för ett brott (eller en förseelse som det är fråga om här) har rätt att få sin sak prövad i domstol. Så är det ju faktiskt enligt svensk lag också, även när det gäller hastighetsöverträdelser. Men när det gäller just hastighetsöverträdelser (och i och för sig en del andra brott som jag definitivt INTE avser omfatta med mitt resonemang här nedan) så blir man straffad innan man fått sin sak prövad i domstol. För den som inte råkat ut för detta och redan vet vad jag menar, så är det alltså så att polisen tar körkortet i beslag redan vid vägkanten, vare sig du erkänner eller inte. Länsstyrelsen beslutar kort därefter att preliminärt återkalla ditt körkort i väntan på Tingsrättens dom - alltså blir du straffad innan "domen vunnit laga kraft", som det heter. Du behöver i och för sig inte erlägga några böter förrän domen vunnit laga kraft, men körkortsåterkallandet ser i alla fall jag som den strängaste delen av straffet. Personligen tycker jag att det är ett mycket hårt straff för en bagatellförseelse. Tingsrätterna har mycket arbete och viss väntetid innan just ditt mål kommer upp, enligt min erfarenhet c:a ett halvårs väntetid. Det betyder att när du väl får din sak prövad av Tingsrätten, så har du i allmänhet redan hunnit få ditt körkort tillbaka. Och det kan ju knappast göras ogjort om du skulle få rätt i Tingsrätten! (Att få rätt är dock ganska utsiktslöst vare sig du har "rätt" i egentlig mening eller inte. I allmänhet handlar det ju om ditt ord mot polisens ord och där är du i praktiken chanslös. Något bevismaterial behöver polisen nämligen inte förelägga.) I formell mening finns det väl möjlighet att få ersättning från justitiekanslern, men jag har då aldrig hört talas om något enda sådant fall.

Enligt min mening blir man alltså väldigt orättvist behandlad och därför tycker jag att det finns anledning att göra sitt yttersta för att hävda sin rätt, d v s att få sin sak prövad i domstol och att slippa bli dömd av polisen i vägkanten, som man ju blir i praktiken.

Vad kan man då göra? Ja, en hel del faktiskt om man har lite is i magen. Det mesta av nedanstående har jag själv prövat i praktiken och vet hur det fungerat för mig. Dessutom har jag ringt och kontrollerat med Länsstyrelsen hur det förhåller sig (De är ju nämligen skyldiga enligt lag att svara på alla sådana frågor [och man är inte skyldig att tala om vem det är som frågar].). Jag bor i Stockholm så det är alltså den Länsstyrelsens agerande det här beskriver, men rimligtvis skall det inte skilja i förfarandet mellan länsstyrelserna.

:thumbup:

Här är det slut på det inledande babblet. Här börjar de praktiska råden.

För det första: Uppträd artigt och trevligt mot polisen. Det finns ingenting att vinna på att förklara för dem hur du ser på dem eller deras arbete, om du nu har någonting inte fullt så charmerande att säga om det i stundens hetta. (Polisen struntar med all säkerhet fullständigt i vad enskilda "torskar" tycker om dem och deras arbete. I deras ögon är du troligen bara ytterligare en dumskalle som fastnat i deras nät.) Men framför allt, RÄCK INTE ÖVER DITT KÖRKORT TILL POLISEN när de ber dig om det som första fråga efter att de stoppat dig (Du kan vara helt säker på att första frågan handlar om precis det.). Ge dem din postlegitimation eller liknade att titta på istället, så att de inte behöver krångla med hur de skall veta vem du är. Skyll på att du inte har ditt körkort med dig, hellre än att säga att du inte vill låta dem se det. Förmodligen undviker du en del onödigt bråk på det sättet. Troligen får du några hundra i böter för att du inte medförde körkortet vid färd, men det kan det vara värt som jag skall visa nedan. (Själv har jag hittills aldrig fått böter för att jag inte medfört körkortet vid färd, trots att jag aldrig visar körkortet för polisen..)

Polisen kommer nu att fylla i de blanketter som krävs och sedan be dig att underteckna dem. ERKÄNN INTE OCH SKRIV FÖR ALLT I VÄRLDEN INTE UNDER NÅGONTING! Fortsätt bara att vara artig och trevlig, men hänvisa till att du blivit rådd av någon du känner att inte skriva på något. Eller säg att du föredrar att få din sak prövad i Tingsrätten. De kommer kanske att säga att det bara är ett delgivande om att du blivit stoppad eller liknande. Det är skitsnack. Skriv inte på, då är du torsk! De kommer kanske också att framföra vissa hot, som att du inte kommer att beviljas tillstånd att köra din bil hem och liknande. Allt sådant är lögn och kommer med största sannolikhet inte att inträffa. Sådant tillstånd nekas i allmänhet bara om du är onykter, drogpåverkad eller på annat sätt inte är lämplig som bilförare. (Och jag hoppas verkligen inte att det är det du brukar bli stoppad för, för i så fall kan du dra åt helvete!! Den här texten vänder sig inte till dig!) Bortsett från att polisen gör sig skyldig till utpressning genom sådana hot, vilket du kan se dig i stjärnorna efter att bevisa, så kommer de att få ett väldigt besvär med att transportera bort din bil, särskilt om du inte ger dem nycklarna till den (och det behöver du inte göra med mindre än att de har ett tillstånd för husrannsakan och kanske inte då heller, faktiskt). Och besvär är det som polisen minst av allt vill ha.

De vill bara att arbetsdagen skall ta slut så att de kan åka hem, precis som de flesta andra. Alltså återigen, var bara artig och trevlig men bestämd på att inte skriva under någonting, med hänvisning till att Tingsrätten får ta upp saken när det blir så dags. Jag har någon gång helt sonika sagt till dem att eftersom det knappast gynnar min sak att skriva under något så avstår jag från den möjligheten. Vad som till sist alltid händer, enligt min erfarenhet, är att du får en kopia på deras blankett med dig och där står bland annat att du har rätt att framföra bilen i ytterligare 24 eller 48 timmar. Sedan släpper de iväg dig.

Det fina i kråksången är att du nu HAR DITT KÖRKORT I BEHÅLL och att du faktiskt kan, UTAN ATT BRYTA MOT LAGEN, fortsätta att köra bil ytterligare en tid, troligen ända tills Tingsrätten behagar ta upp ditt ärende och döma dig "på riktigt". Och då har man ju i alla fall skjutit upp rättvisans gång till en tidpunkt som förhoppningsvis ligger efter Porschesäsongens slut. Och enligt min mening har man dessutom tjänat rättvisan, i det att man tar sitt straff först efter Tingsrättens dom och därmed förhindrat lekmännen vid vägkanten att agera både angivare, vittne, domstol och domare! Man har faktiskt laglig rätt att få sin sak prövad i domstol!

Det kan hända att poliserna som stoppat dig försöker skrämma upp dig så att du inte skall köra bil mer förrän du fått ett nytt körkort från Vägverket (De känner ju givetvis till hur det här fungerar.). De kan t ex säga "Nu vet du att du inte får köra mer efter imorgon. Eller hur?" Och då kanske du svarar "ja" och känner att du gjort ett medgivande som du nu är bunden till. Det här saknar dock helt rättslig betydelse. Om du inte skriver på deras handlingar så kan de aldrig veta hur du uppfattat vad de sagt, eller om du svarat på den fråga de ställt eller på något annat. Du har ju trots allt befunnit dig i ett stressat och upprivet tillstånd till följd av att nesligen ha blivit stoppad av polisen! Sådant snack är alltså inget att fästa sig vid.

Nåväl, följande kommer nu att hända när myndigheternas byråkratikvarnar börja mala:

1. Först kommer en delgivning från Länsstyrelsen om att de avser fatta ett preliminärt beslut (preliminärt i väntan på Tingsrättens dom) om återkallelse av körkortet. Möjlighet att yttra sig i ärendet innan beslutet erbjuds. Bifogat brukar också finnas en beskrivning av "förenklad delgivningsprocess", som innebär att de anser dig delgiven, vare sig du svarar eller inte. Men det bygger på att de sitter med "trumf" på hand, d v s ditt körkort, men om du inte lämnat ifrån dig körkortet redan så är det här förfarandet inte värt ett dugg.

Det här brevet kan man strunta blankt i om man har för avsikt att skjuta på återkallandet till senare. Här har det gått c:a en vecka sedan polisen stoppade dig. Ytterligare två veckor senare skall komma ett andra brev som upplyser dig om att du har fått det första brevet, men det inträffar inte alltid. Det här är en del av den s k förenklade delgivningen. Och återigen, eftersom du ju har ditt körkort i behåll så kan du bara strunta i det här.

.

2. Nästa steg är att man får en delgivning av själva beslutet (fortfarande ett preliminärt beslut i väntan på Tingsrättens dom) och man uppmanas att skicka in sitt körkort samt att skriva under ett mottagningsbevis som också skall skickas in. Körkortet räknas som indraget från det datum du skriver under mottagningsbeviset.

Det här brevet kan man också strunta blankt i. Det har nu gått c:a 1 - 1,5 månader sedan polisen stoppade dig.

.

3. Om du struntat i att skicka in mottagningsbeviset under punkt 2, så räknas ditt körkort inte som indraget eftersom du, i formell mening, inte kan anses ha blivit delgiven. Då kommer Länsstyrelsen att skicka en delgivning till, men den här gången i rekommenderat brev.

Den delgivningen bör man förstås inte lösa ut om man har för avsikt att skjuta på återkallandet till senare. När du går till utlämningsstället med postanvisningen bör du förstås ta reda på vem som är avsändare innan du skriver under och löser ut försändelsen. Är det "fel" avsändare låter du helt enkelt bli att lösa ut försändelsen. Det har nu gått c:a 2 - 2,5 månader sedan polisen stoppade dig.

.

4. Om du struntar i att lösa ut den rekommenderade delgivningen, så kommer polisen att personligen söka upp dig för att överlämna delgivningen. Egentligen är det väl en s k "delgivningsman" som kommer och förmodligen inte någon uniformerad polis. Detta är i alla fall vad som skall ske i formell mening. Och först nu är alltså ditt körkort indraget på riktigt. När i tiden det här kan tänkas hända är svårt att säga, om det över huvud taget händer alls (se resonemang nedan). Möjligen (troligen?) hinner punkt 5 inträffa före punkt 4. Så här långt har jag hittills aldrig dragit något av mina ärenden, så jag vet inte riktigt.

Det bör påpekas att ingenting i det du hittills gjort är straffbart och kan inte påverka påföljden för din hastighetsöverträdelse. Man är faktiskt inte lagligen tvungen att läsa sin post och man kan aldrig säkert veta om ett brev kommit fram eller inte. Och även om det skulle hamna i din brevlåda kan du ju råka slänga det tillsammans med all reklam som brukar dimpa ner i lådan osv.

Hur det förhåller sig med polisens personliga delgivningar i praktiken vet jag inte, eftersom jag inte velat dra några av mina körkortsärenden så långt. Jag misstänker dock att polisen inte har tid med sådant här strunt, när det väl kommer till kritan. När de inte ens utreder villainbrott, bilinbrott, misshandel och annan vardagsbrottslighet i "brist på resurser", som det brukar heta, så tvivlar jag starkt på att man har resurser att skicka en personlig delgivningsman till en simpel fartsyndare. Men hur det faktiskt förhåller sig med den saken vet jag alltså inte.

.

5. Allting hittills har handlat om Länsstyrelsens preliminära beslut. Så småningom (efter c:a ett halvår enligt min erfarenhet) har Tingsrätten kommit fram till ditt ärende, så att det till sist kan bli en riktig dom i ärendet. Egentligen är det ju först nu rättvisa skipas, trots att du redan blivit straffad, om du nu valt att lämna ditt körkort ifrån dig till polisen eller Länsstyrelsen. Du kommer då att bli kontaktad av åklagare per brev och få möjlighet att yttra dig i ärendet. Du kommer också att bli kallad till Tingsrättens förhandling (den Tingsrätt inom vilkens område du blev stoppad av polisen), men i allmänhet så slipper man inställa sig personligen vid rätten, vare sig man erkänt eller inte. Det här är ju rent strunt och vardagsmat för domstolen. Jag har aldrig behövt inställa mig personligen.

Även i det här skedet kan man förmodligen hålla sig undan och låta bli att bli delgiven, om man vill driva det spelet ännu längre. Preskriptionstiden för sådana här struntförseelser är tre år och håller man sig oanträffbar för myndigheterna tills den tiden har passerat så är man "off the hook". Det är dock inget jag prövat eller har för avsikt att försöka. För mig är det viktiga att få bli dömd av en domstol och inte av polismannen på gatan. Och förstås att slippa få Porschesäsongen förstörd helt i onödan.

Hela det ovan beskrivna förfarandet kan förstås tillämpas även om man inte riskerar att bli av med körkortet om man tycker att det är viktigt att få bli dömd i domstol och inte av lekmän. Det tycker jag!

ÖVERKURS:

Om du inte syndat i trafiken alltför mycket sedan tidigare, så blir ditt körkort antagligen indraget i 2 månader (är det en upprepad förseelse så blir det indraget i 4 månader eller kanske mer om du åkt fast alltför ofta), om du kör mer än 30 km/h fortare än tillåtet. Redan vid tidpunkten för att punkt 3 ovan inträffar så skall du alltså få tillbaka ditt körkort. Vid den tidpunkten kan man därför försöka med en liten teknisk fint: Man kan skriva under och skicka tillbaka mottagningsbeviset som du fick under punkten 2 och datera mottagningsbeviset med datumet när du erhöll det. Förslagsvis kan man skylla på postgången om de tycker att brevet kommit sent. Posten är ju ändå allmänt känd för sin uselhet, så det är ju inte alls otroligt. Med lite tur kan man på så sätt kanske helt undkomma straffet att vara utan körkort. Böterna får man ju däremot sannolikt betala, om man nu inte till äventyrs skulle bli frikänd. Enligt min mening vore det att få ett mer rimligt straff för en struntsak som fortkörning. Jag vill understryka att jag inte prövat detta, så jag vet inte om det fungerar i praktiken.

På det här sättet borde det framstå som om du faktiskt följt "spelets regler" och kan få ditt körkort åter, utan att ha behövt vara av med det en enda dag i praktiken. Förmodligen bryter man mot någon bestämmelse, som kanske är straffbar, om man gör på det här viset, men det måste ju vara väldigt svårt att bevisa den saken.

BRA ATT VETA:

Vad händer om man blir stoppad av polisen under tiden mellan att man blev stoppad första gången och tills dess man får ett nytt körkort från Vägverket? Ja, det har hänt mig så jag vet: Polisen har i många bilar tillgång till dator och därmed alla aktuella register. Och de kan oftast fråga över radion om de skulle behöva. De vet därför vilka brev som Länsstyrelsen skickat till dig. Du kommer därför att bli anmäld för olovlig körning om du blir stoppad av polisen. Det är ett allvarligare brott än fortkörning, som är en "förseelse", och renderar i dagsböter. Du kommer sedan att få ett brev från åklagarkammaren med ett s k "strafföreläggande" där du får möjlighet att erkänna och betala dagsböterna (dagsböter är beroende av dina taxerade inkomster och kan bli ganska kännbara), eller att bestrida misstankarna. Vad man gör är förstås att bestrida med hänvisning till att man inte har blivit delgiven något körkortsingripande. C:a två veckor senare kommer en "Underrättelse om åklagarbeslut" beträffande den olovliga körningen.

Beslutet blir "Ej åtal", med motiveringen att brott ej kan styrkas. Och så var den saken ur världen!

Vad som nu sker med rättsläget beträffande dina möjligheter att fortsätta köra bil tills du fått ett nytt körkort av Vägverket är jag dock lite osäker på. Nu har du ju av polisen muntligen fått veta vilka brev som skickats till dig från Länsstyrelsen. Om det kan anses vara en delgivning eller inte vet jag inte riktigt, förmodligen inte, men ändå... För egen del vågade jag inte köra mer bil efter att detta hade inträffat. Om man verkligen gör sig skyldig till olovlig körning och råkar ut för en olycka så gäller i allmänhet inte försäkringen och då kan man råka riktigt illa ut och det var ju inte det man ville riskera, eller hur..?

Mer information om hur den rättsliga processen, bötesbelopp och praxis fungerar finns bl a under den här länken: www.trafikjuristen.se

Någon som provat :icon_blink:

Link to comment
Share on other sites

Man får vara rätt bra kall för att kunna ta polisen på det sättet. Sedan fattar jag inte hans argument att vilja bli dömd av domstol och inte "lekmännen vid vägkanten". Vet man själv att man kör för fort spelar det väl ingen roll vem som tar körkortet, och domstolarna har nog viktigare saker för sig. Jag tycker bara det är löjligt att försöka skylla ifrån sig med ett sådant argument. Jag kör ofta för fort, men skulle jag åka fast så får jag väl stå mitt kast då. Att jag sedan skulle gräma ihjäl mig efteråt är väl liksom hela poängen med systemet, även om jag inte gillar det. Han nämner att det inte finns resurser att utreda inbrott osv. Jag skulle gissa att det iaf skulle finnas lite mer resurser till sånt om inte folk höll på och belasta systemet med sånthär mygel. För mygel är precis vad det är... MEN detta är väldigt bra att veta OM man skulle åka dit på att köra över +30 fast man är säker på att man höll typ +20. Det skulle jag inte gå med på i första taget...

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
×
×
  • Create New...