Jump to content

Leaderboard

Popular Content

Showing content with the highest reputation on 07/24/18 in all areas

  1. Ja de skall inspektera att det är rätt och riktigt gjort och ingen fara uppstått och att det faller inom reglerna för amatörbyggt fordon 15kw/100kg om du inte sökt dispens innan. De kollar och provkör bilen och kostar hälften av en vanlig SFRO besikning. /Vedde
    1 point
  2. Kul att du är på gång igen
    1 point
×
×
  • Create New...