Jump to content

Leaderboard

Popular Content

Showing content with the highest reputation on 12/30/16 in all areas

  1. Körde själv 4 grader bak och oftast lider bilen av ganska svår understyrning. Korrigerade med brickor till 1 grad och fick en bil som blev klart mer neutral. Värt att tilläggas var att jag fram från början hade runt 0 grader vilket även det ändrades till 1 grad. Troligtvis kommer jag fortsätta laborera.
    1 point
×
×
  • Create New...