Jump to content

Leaderboard

Popular Content

Showing content with the highest reputation on 07/16/16 in all areas

  1. Bulten som du skall skruva ut sitter på höger sida långt bak på motorblocket / Bengt Metz Det elektroniska styrsystemet, i mitt fall har jag två äldre Dunellsystem samt numera ett Omex 600 system som ju även går att styra sprut med, fattar själv att det 36e hålet är lika med TDC och det kan räkna ut gnistan på antingen 1-4 cylinder eller 2-3 cylinder, detta spelar ingen roll vilket det blir, systemet ger gnistan på inställt värde före övre dödpunkt Zetecen bör ha ca 26 grader förtändning vid fullvarv Jag var också konfunderad över hur det kan bli rätt, jag var van vid en gammal Crossflowmo
    1 point
×
×
  • Create New...