Jump to content

Höjd över markplanet på bakre/övre regskylt.


Recommended Posts

Någon som känner till lägsta tillåtna (borde stavas tilllåtna) höjd på regskylt bak/fram? Övre eller nedre kant?

Nu är sommaren kommen till Luleå, +27 c. Längtar till snöskottning igen!

Antas

Edited by Antas
Link to post
Share on other sites

Rödmarkerat viktiga krav.

VVFS 2003:22

36 Kap. Utrymme för bakre registreringsskylt

1 § Bil och släpvagn som tas i bruk den 1 januari 2005 eller senare skall ha ett utrymme för montering av bakre registre-ringsskylt som uppfyller kraven i direktiv 70/222/EEG (se 2 kap. 6 §).

direktiv 70/222/EEG

2. PLATS FÖR MONTERINGSUTRYMMET SAMT FASTSÄTTNINGEN AV SKYLTAR

Monteringsutrymmet skall vara sådant att följande gäller för skyltarna efter en riktig fastsättning:

2.1. Skyltens läge i förhållande till fordonets längdaxel

Skyltens mittpunkt får inte befinna sig till höger om fordonets symmetrilängdplan.

Skyltens vänstra kant får inte befinna sig till vänster om det lodplan som är parallellt med symmetrilängdplanet och tangerar fordonets yttersta kontur.

2.2. Skyltens läge i förhållande till fordonets symmetrilängdplan

Skylten skall sitta vinkelrätt eller nästan vinkelrätt mot fordonets symmetrilängdplan.

2.3. Skyltens läge i förhållande till lodplanet

Skylten skall sitta lodrätt, med en tolerans om högst 5°. Om fordonets form så kräver får skylten dock lutas i förhållande till lodplanet:

2.3.1. med högst 30° om ytan med registreringsnumret är vänd uppåt, under förutsättning att skyltens övre kant befinner sig högst 1,20 meter över marken,

2.3.2. med högst 15° om ytan med registeringsnumret är vänd nedåt, under förutsättning att skyltens övre kant befinner sig mer än 1,20 meter över marken.

2.4. Skyltens höjd över marken

Höjden över marken till skyltens nedre kant får inte vara mindre än 0,30 meter och höjden över marken till skyltens övre kant får inte vara större än 1,20 meter. Om det i praktiken är omöjligt att uppfylla det sistnämnda kravet får dock höjden över marken överstiga 1,20 meter, men den måste då vara så nära gränsen som fordonets konstruktion medger och får inte i något fall överstiga 2 meter.

2.5. Geometriska krav angående synbarheten

Skylten skall vara synbar inom hela det utrymme som begränsas av de fyra följande planen: de två lodplan som tangerar skyltens båda sidokanter och bildar en utåtriktad vinkel på 30° mot fordonets symmetrilängdplan, planet som tangerar skyltens övre kant och bildar en uppåtriktad vinkel på 15° mot horisontalplanet, och horisontalplanet genom skyltens nedre kant (om höjden över marken till skyltens övre kant är större än 1,20 meter skall dock det sistnämnda planet bilda en nedåtriktad vinkel på 15° mot horisontalplanet).

2.6. Bestämning av skyltens höjd över marken

De höjder som anges i 2.3, 2.4 och 2.5 skall mätas med fordonet olastat.

Link to post
Share on other sites

Cealm: Vet inte om du har postat någon paragraf-cookbook/skola men det vore kanske på sin plats. VVFS 2003:22 är ju tämligen lätt att hitta men dessa hänvisade direktiv är ju tusan omöjliga och hitta. Har jag hittat nåt så har det nog tusan varit ytterligare hänvisningar :banghead:

Så kanske en separat (klistrad) tråd med lite paragraf-skola?

Link to post
Share on other sites

2.3. Skyltens läge i förhållande till lodplanet

2.3.2. med högst 15° om ytan med registeringsnumret är vänd nedåt, under förutsättning att skyltens övre kant befinner sig mer än 1,20 meter över marken.

Inte direkt så lite har fram :unsure:

2.4. Skyltens höjd över marken

Höjden över marken till skyltens nedre kant får inte vara mindre än 0,30 meter

2.6. Bestämning av skyltens höjd över marken

De höjder som anges i 2.3, 2.4 och 2.5 skall mätas med fordonet olastat.

hmmm 12cm fram och 29 cm bak till nedre kanterna :hypocrite:

Link to post
Share on other sites

Tack cealm,

det var redig information.

För mej blir det ganska exakt 300 mm bak men fram blir det knepigt om jag inte ska ha skylten i luftintaget.

Hmm....det blir till att tänka ett tag...........

Link to post
Share on other sites
  • 2 weeks later...

Underbart att läsa de här paragraferna. Vilka ord de hittat på! "Symmetrilängdplan". Mmmmm! :rolleyes:

Och den här meningen: "Skylten skall vara synbar inom hela det utrymme som begränsas av de fyra följande planen: de två lodplan som tangerar skyltens båda sidokanter och bildar en utåtriktad vinkel på 30° mot fordonets symmetrilängdplan, planet som tangerar skyltens övre kant och bildar en uppåtriktad vinkel på 15° mot horisontalplanet, och horisontalplanet genom skyltens nedre kant (om höjden över marken till skyltens övre kant är större än 1,20 meter skall dock det sistnämnda planet bilda en nedåtriktad vinkel på 15° mot horisontalplanet)."

Försök förstå den efter tre Gin-och-tonic! Eller som nykter invandrare. De slår till-och-med Skatteverket! Härligt! :notworthy:

Link to post
Share on other sites

Om man vill njuta av byråkratspråk kan man läsa BCL (Bestämmelser för Civil Luftfart):

Upphinnande.

Luftfartyg anses upphinnande, då det närmar sig ett annat luftfartyg bakifrån längs en linje som bildar mindre än 70 graders vinkel med symmetriplanet genom det andra luftfartygets längdaxel, dvs befinner sig i sådant läge i förhållande till detta ,att man under mörker från det upphunna luftfartyget icke kan se något av det upphunna luftfartygets framåtriktade navigationsljus. Luftfartyg osv.......

Visst är det ett vackert med obegripligt språk !!!!

Om man ska sitta och läsa BCL under flygning har man nog kolliderat redan före start.

Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
×
×
  • Create New...