Jump to content

Trackday Kinnekulle 23 Augusti 2009


heralue
 Share

Recommended Posts

Trackday #1 2009 Locost Sweden MK

Plats: Kinnekulle Ring

Datum : Söndagen den 23 augusti 2009

Deltagare:

Banträffen är öppen endast för medlemmar i Locostsweden MK och för Locost-bilar.

I mån av plats kan ev. medlemmar med andra sportbilar än locost’s beredas plats.

Regler för deltagande:

Medlemsavgift för 2009 och anmälningsavgift skall finnas på klubbens konto.

Fordon:

Deltagande bil skall uppfylla minst ett av nedanstående krav:

• Bilen skall vara besiktigad av SFRO (SFRO #2).

• Bilen skall vara kontrollbesiktigad och godkänd av Svensk Bilprovning.

• Bilen skall ha gällande vagnbok utfärdad genom Svenska Bilsportförbundet.

Ovanstående skall verifieras av deltagare innan start tillåts.

Kostnad:

500:- per deltagare. Anmälningsavgift återbetalas ej, insättes på Plusgiro 36 74 42-1 senast

den 31/7 2009 och skall innehålla namn och medlemsnummer.

Tider:

08.30 Samling

09.00 Följa John Körning

ca 09.30 till 11.30 Körning gruppvis (mindre erfarna / erfarna) i 20 minuter per grupp

ca 11.30 till 17.00 Open pitlane med ca 20 bilar på banan åt gången.

Körning:

Denna träff är avsedd som introduktion för ovana förare i första hand, och därför kommer det

inte att vara tillåtet med ”tävling” utan omkörningar får endast ske när framförvarande bil

markerat att han uppmärksammat en snabbare bil som kommer ifatt, samt att

framförvarande bil skall sänka farten och gå åt sidan.

Deltagare som ej följer dessa regler kommer ovillkorligen att vinkas av banan.

Buller:

Kinnekulle Ring har 95 dB(A) som gräns för buller och mätningar kommer att ske hela

dagen. Bilar som bullrar mer än tillåtet kommer att vinkas av och ej släppas ut förrän bullret

dämpats.

Flaggvakt:

Samtliga deltagare kommer att tilldelas ett flaggvaktspass om en timma. Deltagare ansvarar

själv för att tider hålls så att vi ej behöver flagga av för att flaggvakt saknas.

Förtäring:

Mat och fika finns att köpa (tillhandahålls av cateringfirma som har avtal med Kinnekulle

Ring).

Räddning:

Ambulans är bokad och finns på plats hela dagen.

Försäkring:

Evenemanget försäkrat hos SMA.

Varje deltagare måste således ha en förarförsäkring hos SMA, http://www.svenskamotorsportalliansen.se/

Frågor kan ställas i vår separata diskussionstråden http://forum.locostsweden.se/index.php?showtopic=7088

eller telefon Berne 070-9692950 eller Micke 070-5544311 eller e-post info (a) locostsweden . se

Denna tråd håller vi för info och anmälan !!

Välkomna att prova din Locost på bana och träffa andra locostare. :eclipsee_steering: :racesmile:

Följande har betalt enligt ovan:

1. Pareli Hansen

2. Berne Fransson

3. Michael Wänström

4. Jim Kindblad

5. Anders Magnusson

6. Micke Lvov

7. Tommy Loob

8. Tobias Bernstsson

9. Bengt Löfwenhamn

10. Ronny Norkvist

11. Martin Amorinell

12. Bo Winberg

13. Håkan Book

14. Mikael Berg

15. Jonas Zetterman

16. Christer Persson

17. Magnus Mårtensson

18. Per Lindberg

19. Anders Ahlzén

20. Christer Adell

21. Fredrik Askling

22. Micael Åman

23. Peter Lager

24. Peter Carlsson

25. Joakim Sturve

Edited by heralue
Link to comment
Share on other sites

1. Håkan Book HMB

2. Micke Lvov Mikey 7

3. Berne Fransson Esther 7

4. Peter Carlsson Shark 7

5. Bengt Löwenhamn Suntec 7

6. Tobias Berndtson SuperSonett

7. Michael Wänström MK-Indy

Link to comment
Share on other sites

1. Håkan Book HMB

2. Micke Lvov Mikey 7

3. Berne Fransson Esther 7

4. Peter Carlsson Shark 7

5. Bengt Löwenhamn Suntec 7

6. Tobias Berndtson SuperSonett

7. Michael Wänström MK-Indy

Pareli Hansen v8 7

Link to comment
Share on other sites

1. Håkan Book HMB

2. Micke Lvov Mikey 7

3. Berne Fransson Esther 7

4. Peter Carlsson Shark 7

5. Bengt Löwenhamn Suntec 7

6. Tobias Berndtson SuperSonett

7. Michael Wänström MK-Indy

8. Pareli Hansen v8 7

9. Micael Åman Moose Evo 4

Link to comment
Share on other sites

1. Håkan Book HMB

2. Micke Lvov Mikey 7

3. Berne Fransson Esther 7

4. Peter Carlsson Shark 7

5. Bengt Löwenhamn Suntec 7

6. Tobias Berndtson SuperSonett

7. Michael Wänström MK-Indy

8. Pareli Hansen v8 7

9. Micael Åman Moose Evo 4

10 Per Lindberg Locost Volvo

Link to comment
Share on other sites

1. Håkan Book HMB

2. Micke Lvov Mikey 7

3. Berne Fransson Esther 7

4. Peter Carlsson Shark 7

5. Bengt Löwenhamn Suntec 7

6. Tobias Berndtson SuperSonett

7. Michael Wänström MK-Indy

8. Pareli Hansen v8 7

9. Micael Åman Moose Evo 4

10 Per Lindberg Locost Volvo

11 Martin Amorinell Estfield

Link to comment
Share on other sites

1. Håkan Book HMB

2. Micke Lvov Mikey 7

3. Berne Fransson Esther 7

4. Peter Carlsson Shark 7

5. Bengt Löwenhamn Suntec 7

6. Tobias Berndtson SuperSonett

7. Michael Wänström MK-Indy

8. Pareli Hansen v8 7

9. Micael Åman Moose Evo 4

10. Per Lindberg Locost Volvo

11. Martin Amorinell Estfield

12. Ronny Norkvist Alfaseven V6

Link to comment
Share on other sites

1. Håkan Book HMB

2. Micke Lvov Mikey 7

3. Berne Fransson Esther 7

4. Peter Carlsson Shark 7

5. Bengt Löwenhamn Suntec 7

6. Tobias Berndtson SuperSonett

7. Michael Wänström MK-Indy

8. Pareli Hansen v8 7

9. Micael Åman Moose Evo 4

10. Per Lindberg Locost Volvo

11. Martin Amorinell Estfield

12. Ronny Norkvist Alfaseven V6

13 christer adell wankel seven

Link to comment
Share on other sites

1. Håkan Book HMB

2. Micke Lvov Mikey 7

3. Berne Fransson Esther 7

4. Peter Carlsson Shark 7

5. Bengt Löwenhamn Suntec 7

6. Tobias Berndtson SuperSonett

7. Michael Wänström MK-Indy

8. Pareli Hansen v8 7

9. Micael Åman Moose Evo 4

10. Per Lindberg Locost Volvo

11. Martin Amorinell Estfield

12. Ronny Norkvist Alfaseven V6

13 christer adell wankel seven

14. Bo Winberg

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

1. Håkan Book HMB

2. Micke Lvov Mikey 7

3. Berne Fransson Esther 7

4. Peter Carlsson Shark 7

5. Bengt Löwenhamn Suntec 7

6. Tobias Berndtson SuperSonett

7. Michael Wänström MK-Indy

8. Pareli Hansen v8 7

9. Micael Åman Moose Evo 4

10. Per Lindberg Locost Volvo

11. Martin Amorinell Estfield

12. Ronny Norkvist Alfaseven V6

13 christer adell wankel seven

14. Bo Winberg

15. Lenny Enander

Link to comment
Share on other sites

1. Håkan Book HMB

2. Micke Lvov Mikey 7

3. Berne Fransson Esther 7

4. Peter Carlsson Shark 7

5. Bengt Löwenhamn Suntec 7

6. Tobias Berndtson SuperSonett

7. Michael Wänström MK-Indy

8. Pareli Hansen v8 7

9. Micael Åman Moose Evo 4

10. Per Lindberg Locost Volvo

11. Martin Amorinell Estfield

12. Ronny Norkvist Alfaseven V6

13 christer adell wankel seven

14. Bo Winberg

15. Lenny Enander

16. Carl-Erik Almskoug, CealmSeven och / eller CealmSeven V8

Link to comment
Share on other sites

1. Håkan Book HMB

2. Micke Lvov Mikey 7

3. Berne Fransson Esther 7

4. Peter Carlsson Shark 7

5. Bengt Löwenhamn Suntec 7

6. Tobias Berndtson SuperSonett

7. Michael Wänström MK-Indy

8. Pareli Hansen v8 7

9. Micael Åman Moose Evo 4

10. Per Lindberg Locost Volvo

11. Martin Amorinell Estfield

12. Ronny Norkvist Alfaseven V6

13 christer adell wankel seven

14. Bo Winberg

15. Lenny Enander

16. Carl-Erik Almskoug, CealmSeven och / eller CealmSeve

17. Tommy Loob Tiger cat

Link to comment
Share on other sites

1. Håkan Book HMB

2. Micke Lvov Mikey 7

3. Berne Fransson Esther 7

4. Peter Carlsson Shark 7

5. Bengt Löwenhamn Suntec 7

6. Tobias Berndtson SuperSonett

7. Michael Wänström MK-Indy

8. Pareli Hansen v8 7

9. Micael Åman Moose Evo 4

10. Per Lindberg Locost Volvo

11. Martin Amorinell Estfield

12. Ronny Norkvist Alfaseven V6

13 christer adell wankel seven

14. Bo Winberg

15. Lenny Enander

16. Carl-Erik Almskoug, CealmSeven och / eller CealmSeve

17. Tommy Loob Tiger cat

18. Mattias Kristiansson, BlackbirdSevenXX

Link to comment
Share on other sites

1. Håkan Book HMB

2. Micke Lvov Mikey 7

3. Berne Fransson Esther 7

4. Peter Carlsson Shark 7

5. Bengt Löwenhamn Suntec 7

6. Tobias Berndtson SuperSonett

7. Michael Wänström MK-Indy

8. Pareli Hansen v8 7

9. Micael Åman Moose Evo 4

10. Per Lindberg Locost Volvo

11. Martin Amorinell Estfield

12. Ronny Norkvist Alfaseven V6

13 christer adell wankel seven

14. Bo Winberg

15. Lenny Enander

16. Carl-Erik Almskoug, CealmSeven och / eller CealmSeve

17. Tommy Loob Tiger cat

18. Mattias Kristiansson, BlackbirdSevenXX

19. Mikael Berg Tiger R6Duratec

Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...

1. Håkan Book HMB

2. Micke Lvov Mikey 7

3. Berne Fransson Esther 7

4. Peter Carlsson Shark 7

5. Bengt Löwenhamn Suntec 7

6. Tobias Berndtson SuperSonett

7. Michael Wänström MK-Indy

8. Pareli Hansen v8 7

9. Micael Åman Moose Evo 4

10. Per Lindberg Locost Volvo

11. Martin Amorinell Estfield

12. Ronny Norkvist Alfaseven V6

13 christer adell wankel seven

14. Bo Winberg

15. Lenny Enander

16. Carl-Erik Almskoug, CealmSeven och / eller CealmSeve

17. Tommy Loob Tiger cat

18. Mattias Kristiansson, BlackbirdSevenXX

19. Mikael Berg Tiger R6Duratec

20. Jonas Zetterman - Indy Z7

21. Magnus Mårtenson - Morty 7

22. Fredrik Askling - Tiger E1 Supercat

Link to comment
Share on other sites

1. Håkan Book HMB

2. Micke Lvov Mikey 7

3. Berne Fransson Esther 7

4. Peter Carlsson Shark 7

5. Bengt Löwenhamn Suntec 7

6. Tobias Berndtson SuperSonett

7. Michael Wänström MK-Indy

8. Pareli Hansen v8 7

9. Micael Åman Moose Evo 4

10. Per Lindberg Locost Volvo

11. Martin Amorinell Estfield

12. Ronny Norkvist Alfaseven V6

13 christer adell wankel seven

14. Bo Winberg

15. Lenny Enander

16. Carl-Erik Almskoug, CealmSeven och / eller CealmSeve

17. Tommy Loob Tiger cat

18. Mattias Kristiansson, BlackbirdSevenXX

19. Mikael Berg Tiger R6Duratec

20. Jonas Zetterman - Indy Z7

21. Magnus Mårtenson - Morty 7

22. Fredrik Askling - Tiger E1 Supercat

23. Kalle Petersson - Seven

Edited by Berne
Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

Vill blygsamt bara säga att jag gärna kommer och kollar på Era fina bilar etc. Dock har jag lång väg kvar att köra själv :( Jag har i alla fall bokat in denna händelse :)

Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...
Då har man klickat iväg 500:-

Som det ser ut nu kommer denna dagen få konkurrera med en NewHolland om ban körning . Regn dagen innan är att önska

8 ! betalande bara fram med plånboken nu :racesmile: så man vet vilka som kommer

EDIT: nu oxå SMA glöm inte den för det kan kanske vara lite fördröjning på den

Edited by LUPUS
Link to comment
Share on other sites

Betalt

Nu måste jag bara få ordning på motorn ;)

Börja med att kolla att alla skruvar och muttrar är åtdragna.

Det har ju hänt att det sitter löst på din bil.

//Per :D :D

Link to comment
Share on other sites

Eftersom en annan (Me, Myself and I) inte har ngn bil så är jag inte formellt anmäld men jag kommer vara där oxå och hjälpa till samt fotografera. :)

Link to comment
Share on other sites

1. Håkan Book HMB

2. Micke Lvov Mikey 7

3. Berne Fransson Esther 7

4. Peter Carlsson Shark 7

5. Bengt Löwenhamn Suntec 7

6. Tobias Berndtson SuperSonett

7. Michael Wänström MK-Indy

8. Pareli Hansen v8 7

9. Micael Åman Moose Evo 4

10. Per Lindberg Locost Volvo

11. Martin Amorinell Estfield

12. Ronny Norkvist Alfaseven V6

13 christer adell wankel seven

14. Bo Winberg

15. Lenny Enander

16. Carl-Erik Almskoug, CealmSeven och / eller CealmSeve

17. Tommy Loob Tiger cat

18. Mattias Kristiansson, BlackbirdSevenXX

19. Mikael Berg Tiger R6Duratec

20. Anders Ahlzen MK-locost

Jag anmäler Anders då han inte har tillgång till Internet just nu. Anders betalar i morgon Söndag.

Link to comment
Share on other sites

Jag betalar då fort jag kommer hem. Sitter på fårö och har ingen möjlighet att betala nu. Men är hemma igen på tisdag. Hoppas att det är ok.

Link to comment
Share on other sites

Då vi tycker att vi har plats så är även medlemmar med andra SPORTBILAR än sjuor välkomna. Helst ser vi ju då sportbilar som inte är alltför tunga (inte kul att köra sjua med lok runtomkring).

Vid osäkerhet PM mej !!!

Glöm ej bort era SMA försäkringar !!!!!

Edited by heralue
Link to comment
Share on other sites

Acke,

You have been sent this communication from Lager via the "Report this post to a moderator" link.

------------------------------------------------

Topic: Trackday Kinnekulle 23 Augusti 2009

------------------------------------------------

Report:

Peter Lager

betalt idag Tisdag,

Lite sent men inte försent hoppas jag.

------------------------------------------------Hälsningar,

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

Regler

Trackday på Kinnekulle Ring med Locostsweden MK

Läs och skriv under innan körning

Bilen

För att få köra på banan kommer en besiktning att göras av någon från klubben utsedd person.

Som redan tidigare skrivits i inbjudan är det SFRO II eller bättre som krävs och kan behöva bevisas. Vagnbok är också godkänt.

3-punkts bälten eller 4/5/6 punkts bälte med båge är ett krav.

Lösa delar i bilen eller saker som kan lossna får ej finnas .

Inga Läckage av vätskor.

Tänk på att kontrollera bromsar i förväg och en rekommendation är att byta bromsvätska om den är äldre än 1 år och ett krav bör vara byte efter 2 år vid bankörning. (ni vill inte var utan bromsar i slutet på rakan)

Det finns ett 95 dB krav som klubben är satt att mäta kontinuerligt under dagen.

Om ni vet mer er att er bil låter, modifiera detta eller ta åtminstone med er ”motvapen” som kan monteras under dagen

Bilar som låter för mycket kommer att vinkas av banan och ej tillåtas köra förrän det är modifierat.

I övrigt gäller sunt förnuft dra åt bultar kontrollera framför allt kritiska hjulupphängnings detaljer. Det är ju DU som byggt bilen och skall köra den.

Personlig säkerhetsutrustning

Förare skall bära hjälm! Gummi rester och liknande brukar det finns det gott om på Kinnekulle så integrahjälm är att rekommendera.

Heltäckande klädsel i bomull eller overall i flamsäkert material är ett krav.

Skorna skall sitta väl fast på foten och vara av för ändamålet lämplig typ. Handskar i skinn

eller flamsäkert material.

Som exempel på ovan fungerar mekanikeroverall i bomull eller jeans och lång bomullströja med typ mekaniker handskar av skinn.

Titta på tvättlappen!Kläder av syntetmaterial är ej tillåtet

Säkerhetsbälte ska användas vid all körning !

Gruppindelning

Grupp A Debutanter

Grupp B Vana förare. De som kört på bana någon eller några gånger tidigare.

Grupptillhörigheten är en överenskommelse mellan den enskilde föraren och

bandagskommittén.

Möjlighet att byta grupp finns och mot slutet av dagen är det open pitlane

Körregler

Huvudregeln är att all körning sker med omdöme och hänsyn!

Vid väntan på nästa körpass ska bilen vara uppställd vid anvisad plats i depån.

Vid omkörning ska den snabbare bilen byta spår, så att den långsammare kan bibehålla sitt spår.

Den förare som blir omkörd skall med körriktningsvisare markera till vilken sida

han/hon tänker hålla, och därigenom bekräfta att han/hon är beredd på att omkörning sker.

Det är ej tillåtet att hindra omkörning, vi tävlar INTE. Om någon vill köra om dej, är det stor risk att han/hon är snabbare och du kan lära dig något.

Det är förbjudet att köra fortare än gånghastighet i depån.

Det är alla förares skyldighet att iaktta och åtlyda flaggvakternas signaler.

Under dagen kan körledare tillåta passagerare i bilen. För denne

gäller samma regler angående personlig säkerhetsutrustning som för förare.

Vid påfarten samt vid kritiska punkter på banan, kommer flaggposteringar att bemannas. Vilka dessa punkter är kommer att redovisas vid förarmötet.

Följande flaggsignaler användes:

Gul flagga: Hinder på/vid banan. Sänk hastigheten. Omkörning förbjuden.

Röd flagga: Heatet stoppas omedelbart. Långsam körning till depån.

Rutig flagga: Visas vid huvudpostering. (banpåfarten/depåutfarten). Anger att heatet är

avslutat och att man i sakta fart återvänder till maskindepån.

Svart flagga: Visas vid huvudpostering. Gäller enskild förare/bil. Denne sänker farten och

kör direkt in i depån och inväntar där besked från körledaren.

Svartflaggning beslutas av körledaren. Orsaker till svartflaggning kan vara:

- att bilen ej anses tillräckligt säker

- ej godkänt uppträdande på banan

- bilen bullrar mer än 95 dB

Förare som bryter mot dessa körregler kan av körledaren förbjudas köra. Ingen

återbetalning, helt eller delvis, av deltagaravgiften i dessa fall eller om bilen ej klarar

bullerreglerna eller bil/förare ej godkännes vid säkerhetskontroll enligt ovan.

Ansvar

All körning sker på egen risk. Bankommittén påtar sig inget

ansvar för skador eller incidenter på banan eller i depån.

Kinnekulle 2009-08-23

Jag har läst och förstått ovan

----------------------------------------

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
 Share

×
×
  • Create New...