Jump to content

Rune Næss

Forumdeltagare
 • Posts

  227
 • Joined

 • Last visited

Everything posted by Rune Næss

 1. Til helgen blir første runde i Svensk Seven Mesterskap kjørt på Kinekulle Ring. Løpet teller også med i Scandinavian Master og Bestefarmesterskapet. Helgen starter med trening på fredag, tidkjøring og finale1 på lørdag og finale2 på søndag.
 2. Använda utryck i reglerna: Boken = Build your own sportscar……. Av Ron Champion Infomationslista = En lista som innehåller specificerade stötdämpare, uträkningar för MC-motorer, enhetsdäck, godkända biltyper och andra upplysningar som berör reglerna. 1. Tävlingsbil. Som tävlingsbil godkäns alla ”Super Seven” bilar som uppfyller dessa regler, och är införda på klassens informationslista. För att bli registrerad på informationslistan får inte bilen på något sätt, som kan medføra tävlingsmässiga fördelar, avvika från ritningarna och materialvalet i bokan. Interna mått på ramen kan avvika så länge den totala bredden överenstämmer och axelavståndet är mellan 2250 – 2370. Bilar byggda i enlighet med Norska ock Danska regler får användas. Chassinummret består av fabrikens kännetecken, tre (3) siffror och förkortningen för Sverige. Ex. MK 200 SVE. Siffrorna i chassinummret är också bilens startnummer. Chassinummret/Startnummer fördelas av SSK Sverige har nummerserie från 200 till 300. Gatgodkända bilar får startnummer tilldelat vid var enkel tävling . För att få vagnbok första gången måste bilen besiktigas i en sk. utvidgad årskontroll av SSK’s godkänd besiktningsman. 1.1 Hembyggda chassin. Hembyggda chassin som har varit igenom SFRO’s första godkännande, och som motsvarar reglerna, kan godkännas av SSK’s ovannämda besiktningsman. 2. Godkännande Dokumentation från tillverkaren skall finnas för de delar som det föreligger krav på. Ändras bilen ifrån den specifikation enligt den ursprungligen blivit godkänd efter (exs. annan motor eller växellåda) skall den ånyå besiktigas i en utvidgad årskontroll. Har bilen varit utsatt för skada och/ eller det varit nödvändigt att företa ändring av chassit för att den skall bibehålla sin styvhet, skall bilen besiktigas på nytt och ändringarna skall dokumenteras i vagnboken. Vagnbok med beräkningschema skall alltid medföras vid deltagande i tävling 3. Minimivikt. Minimivikt inklusive förare beräknas enligt följande: Beregnet motoreffekt x 3 + icke motorrelaterade tillägg (se 5.1 Hjulupphängning og 4.2 Karosseri) + 80 kg ( förarens vikt adderas inte förän i slutet av beräkningen). Bilens vikt under ett heat är den som gäller. Denna vikt får aldrig underskridas under eller efter ett heat. Bilen skall alltid vägas med föraren sittande i bilen iklädd sin säkerhetsoverall och hjälm. Minsta tillåtna beräknade vikt för en bil är 420 kg. Största tillåtna beräknade bil vikt är 618kg, ( dvs 200kh + 3% icke motorrelaterade tillägg) detta gäller bil utan förare och begränsar de motoralternativ som kan vara aktuella. ( en bil kan självklart väga mer än minimivikten säger dvs att en bil som skall väga 580 kg kan få väga 620 kg) 4. Chassis och karosseri 4.0 Cassiets bärande delar. Inga ändringar kan göras på bilens bärande delar genom förstärkning eller viktminskning utöver följande: Fästplattor för motor och växellåda, samt hjulupphängning/styrning kan förstärkas i ett område av 100 mm på var sida av fästets mittlinje. Mindre fästplattor för att fästa nödvändig utrustning får monteras under förutsättning att dessa icke medför någon förstärkning av chassit (ramkonstruktionen). Extra förstärknig för montering av pedaler, stol och vikter är tillåtet. Mindre ändring av mittunneln för att få plats med förarstol, växellåda och startmotor är tillåtet, bla. kan undre tvärstaget flyttas 100 mm bakåt. Detta kan också ersättas med andra skruvade anordningar som fyller samma funktion. Dock gäller detta icke ändring för att få plats med kopplingshuset, hela kopplingen med svänghjul skall sitta i motorrummet. Det är tillåtet och bredda mittunneln på vänsterstyrda bilar, så att den blir lika bred som på högerstyrda bilar dvs. 240 mm. Man måste montera tvärstag som förhindrar att Kardanaxeln kan komma in i bilen och skada föraren vid ett ev. brott. Exs. kan man montera tvärstag ca 5 cm från var ände av axeln. Sido och täckplattor kan limmas och poppnitas fast. Sido och täckplattorna skall vara av aluminium med en max godstjocklek av 2 mm. Det är inte tillåtet att montera en platta under bagagerummet bak. När en bensin- eller oljetank är monterad i bagageutrymmet eller på passagerarplatsen skall dessa vara täckta av en platta eller dylikt så ett eventuell läckage inte kan nå föraren. 4.1, Det är tillåtet att gör öppningar i karossen och motorhuven för montering av avgassystem och luftfilter, inga mekaninska komponenter får dock sticka utanför karossen. För speciellt höga motorer kan man tillverka en förhöjning av huven på max 60 mm . ORIGINAL höjd i framkant på huven är 200 mm och i bakkant är det 260 mm mätt från övre ramrör. 4.2 Karosseri Det heltäckande karosseriet, Seven Eleven, utvecklat, producerat och levererat av N7CC kan monteras på alla godkända remvarianter enligt godkänd byggbeskrivelse. Byggbeskrivelsen finns under ”Teknisk regelverk” på NBF’s websida. Det ”gamla” kaosseriet ska vara enl. Specifikationer i boken, bilar med detta karosseri ska i perioden 2009 – 2012 köra efter 2008 reglementet. 5. Hjul och hjulupphängning. 5.1 Hjulupphängning Hjulupphängningen skall vara i enlighet med ritningen i boken, bakaxel och framhjulsspindlar skall komma från en bil som är producerad i min 5000 ex. Bakaxeln skall hängas upp i (4) fyra stycken längsgående stag och ett tvärstag, dessa stag kan göras justerbara, men axelavståndet måste respekteras. De främre fästene på de längsgående stagen kan förändras så att stagen är i våg när bilen har sin normala höjd, detta mot ett vikttillegg på 1,5%(se punkt 3). Det är inte tillåtet att göra ändring av bakaxelhylsan för att uppnå negativ camber eller spetsning, om det anses nödvändigt utföres mätningen på obelastad axel. Bussningarna i bärarmar och stag är fria men skall vara av plastmaterial. Uniballs kan användas mot ett vikttillägg på 1,5%. Framhjulsspindelarnas infästning i bärarmarna är fria, men detta får inte medföra någon konstruktionsändring på bärarmarna. Förstärkning av nedre bärarm är fri så sant att bärarmen håller alla orginala mått i förhållande till infästningen i karossen, spindel och stötdämpare. Stötdämparna skall vara i enlighet med vad som är spesificerat i listan. Därimot är fjädringen inte åbelagda någre bestämmelser. Styrningen är fri, infästningsplattor för tandstyrningen kan förstärkas. Rattstången får inte vara konstruerad så att den kan komma in i bilen vid en kollision. Max bredd på bilen fram och bak är 1660 mm Spacers är tillåtet. Orginalbilar/vägregistrerade bilar som har andra motsvarande stötdämpare än de som är godkända och som inte ger några tävlingsmässiga fördelar, kan ansöka om att få använda dessa. 5.1A Dispens Bakaxel För säsongen 2010 ges en dispens som tillåter användande av delad bakre hjulupphängning samt De-Diong axel. Det ges 3 % icke motorrelaterat vikttillägg vid bruk av denna dispens., och för att ha så lika konkurrensmöjligheter som möjligt så skall det vara 0 mm Toe Inn/Out och max 1 grads camber. Denna dispens gäller endast bilar med Svensk vagnslicens och dessa kan delta i Svenska mästerskapet och Scandinavian Master 5.2 Framdrift av bilen. Det är bara tillåtet med bakhjulsdrift med stel bakaxel. Motorn skall sitta i bilens längdriktning. Växellådan skall sitta monterad på motorn, max adaptertjocklek är 30mm Kopplingshuset kan ändras, byggas om eller specialtillverkas, men under inga omständigheter får längden på kopplingsaxeln ökas utöver det den är som orginal för denna växellådstyp och som är levererad i minst 5000 exemplar. Mekanisk diffspärr är tillåten. Växellådan får ha max 6 växlar framåt. Sekvensiell växellåda på bilmotorer är förbjudet. Driv- och kardanaxel är fri. Elektronisk styrning av varvtalet som tillåter växling ytan koppling och gas är förbjudet. Traction control är förbjudet. 5.3 Hjul Fälgdiameter skall vara 13” eller 15”, bredden är fri., man får bara använda däck som är godkända för Seven Racing, dessa får inte påverkas på något sätt eller utsättas för kemisk behandling och skall före start ha en minimi mönsterdjup på 1,6 mm, däckvärmning är förbjudet. Dimensioner fastställda på de däck som är godkända för Seven Racing. Se informationslista. 6.0 Motor - generelt Som motor tillåts bilmotor eller motorcykel motor. Maksimal tillåten beräknad effekt är 200hk. Se specifika regler for de två motortyperna. 6.1.0. Bilmotorn: Som motor godkännes alla 4 cylindtiga/4 takts motorer som har varit tilverkade i minst 5000 ex. Turbo, kompressor eller lustgas är förbjudet. Om en motor visar sig överlägsen i förhållande till andra motorer, kan den förbjudas. Om beräknad grundeffekt blir mindre än original effekten för motorn, användes orginal effekten i beräkningen. Motorer med 2 ventiler / cylinder Har en litereffekt på 100 hk Motorer med flere än 2 ventiler / cylinder Har en litereffekt på 125hk En standard motor får ett avdrag på 30% Ändras standard kompression, mistes 1/3 av fradraget. Ändras standard kamaxsel ( std. timing ), mistes 1/3 av fradraget. Ändras standard ventilstorlek, mistes 1/3 av fradraget. Brukes 4 spjälls injection-system, mistes 1/3 av fradraget. Ingen av de tre ovan nämnda förändringar kan kombineras med dette. Motor med variabel ventilstyring mister 1/3 av fradraget(kan demonteres). Motor med variabel ------"------ og ventil lyft(VTCC) mister 3/3 av fradraget(kan inte demonteras). 6.1.1 Följande ändringar är tillåtna. Topplockets kanaler får fritt bearbetas Ventilernas diameter kan ökas, kamaxel, lyftare Stötstänger, ventilfjädrar, ventiler och hetter är fritt, tillägg av material är inte tillåtet. Kompressionen kan förändras genom att block och topplock bearbetas. Ställbart kamdrev är tillåtet. Man får inte blanda delar från olika motortyper. Cylindrarna kan borras innanför vad orginal cylinderfodringen medger. Kolvarna är fria. Vevstakar och vevaxel får bearbetas. Svänghjulet är fritt. Kopplingen är fri. Motorns smörjsystem är fri, oljepumpens kapacitet och tryck är fritt, utformningen av oljetråget är fritt och det är tillåtet att montera extra oljekylare. Accusump och torrsump är tillåtet. Skruvar och bultar får fritt bytas ut. Vid öppen vevhusventilation krävs en oljeuppsamlare på minimum 2 liter. 6.1.2 Kylsystem Finns inga föreskrifter annat än kylaren måste monteras framför motorn 6.1.3. Avgassysystem Avgassystemet får utformas fritt från topplocket och ut .max tillåten ljudnivå är 100 dBa Mätmetod skall vare enligt GT4. Bilar som under träning och tävlingsheat har för hög ljudnivå kan uteslutas 6.1.4 Insugningssystem Orginal system och typ samt spjälldiameter som är levererat till motorn måste behållas, dock kan kanalerna bearbetas och rör och slangar som förbinder luftmängdmätere med spjällhuset är fria. Chipstrimmning eller på annat sätt förändra bensintillförseln är fritt. 4 spjälls injection-system är tillåtet med ett bortfall av 1/3 av avdrag, inga andra motorförändringar som ger bortfall av avdrag kan kombineras med dette. Det är tillåtet att byta ut insugningssystemet med förgasare. Maximal insugningsdiameter ved förgasare er 38mm pr förgasarlöp / sylinder. Benyttes förgasare utan halsringer, er maximal spjelldiameter 38mm 6.1.5 Luftfilter Finns inga bestämmelser 6.2 Motorcykelmotor Vid användning av motorcyckelmotor gäller följande regler: Motorn skall ha varit i vanlig handel i Europa i minst 2 år ( dvs att man tar i beräkning 1 årsmodell och ex en 2000 års modell kan tidigast tas i bruk säsongen 2002), ingen trimning är tillåten, dock han man få tillåtelse att borra cylindern upp till 1 mm om nödvändigt, vid motorrenovering. Avgassystem och luftfilter är fria, ändring av förgasardysor och ändring av programvaran i ECU är fria. Kopplingen kan fritt förstärkas. Växeloverföringen måste vara mekanisk. Minimivikt är 420 kg +80 = 500kg med förare. Motor med större effekt än 190hk (200 hk beräknad effekt) är förbjudet. Vid beräkning av bilens vikt används uppgiven motoreffekt (utan kat) i Europanorm(EC) + växellådstillägg( 5 %) x 3 + icke motorrelaterat tillägg (5.1) Ljudnivåreglerna är lika som för bilmotorer dvs max 100 dBa men vid ett motorvarv på 7500 rpm. Se GT4. 7. Elsystem Tändsystemet är fritt. Bilen måste vara utrustad med startmotor och batteri som gör att den alltid kan startas utan extern hjälp. Det måste också finnas en generator som håller batteriet uppladdat. Bilen skall också ha en gnistsäker huvudströmbrytare som är lätt tillgänglig för föraren och banpersonalen. Den skall bryta alla strömkretsar på bilen och stanna motorn. Elektrisk bensinpump är tillåtet. På bilar med insprutningssystem skall högtrycks-bensinpumpen stoppa automatisk om motorn stannar. Bilen måste ha minimum 2 bromsljus bak + ett bakljus som sitter placerat minimum 50 cm över marken och ha en ljusstyrka på minimum 18W/10 Watt halogen, dessa kan fällas in i karosseriet. I tillägg till detta skall det också vara ett högt sittande, centralt placerat bromsljus, minimum 60 cm över marken. Alternativt kan man montera 2 högt sittande bromsljus minimium 60 cm över marken och 1 bakljus. Max batterikapacitet är 60 AH, som skall vara väl fastsatt med en över- och underram sammanbunden med skruvar med en minimum diameter av 8mm. Placering av batteriet är fritt, men skall inte placeras så, att det kan komma mellan bensintank och kaross, vid en påkörning bakifrån. 8. Bensintank Max volym är 25 liter /pr. tank. Bensintankens placering skall vara i baksätet eller passaserarutrymmet. FT3 eller FTA säkerhetstank rekommenderas, men tanken måste vara utrustad med ett luftningssystem som aldrig tillåter att det rinner ut bensin oavsett i vilken possition bilen befinner sig i. Bensintanken måste monteras så att det blir en öppen deformationszon på minimum 20 cm mellan tank och bakplattan och skall också vara monterad så, att den inte blir träffad av tex. bakaxeln, eller stag till bakaxeln vid påkörning bakifrån. 8.1 Bensin Det är bara tillåtet at använda drivmedel i enlighet med SBF’s GT För efterkontroll av drivmedel måste det alltid finnas 2 liter kvar i tanken på bilen. 9. Bromsar 9.1 Färdbromsar. Tvåkrets bromssystem föreskrives. Servobromsar är tillåtet, bromsvagga och /eller invändig justebar bromsreguleringsventil är tillåtet. Broms-skivor och –trummor är fria men max skivdiameter fram är 267mm och max tjocklek 25,4mm. Det är tillåtet med max 4 cylindrar i bromsoken. Material i broms-oken och -klossar är fria. Det är tillåtet att borra hål eller slipa ränder i bromsytorna så vida att det inte medför att skivorna blir väsentligt försvagade Elektronisk styrning av bromskraften eller ABS bromsar är inte tillåtet. Montering av bromsrör och slangar är fria så sant att de inte kan bli utsatta för slitageskador från hjul eller hjulupphängning. Utformning av pedaler etc. är fritt med 2 krets funktionen måste vara intakt. Bilen skall vara utrustad med parkeringsbroms. 10. Instrumentbrädan Instrumentbrädan får inte ha skarpa kanter eller utrustning som kan skada föraren. 11. Säkerhetsutrustning I tillägg till den bakre störtbågen, som bilen levereras med som standard, skall bilen förses med en främre störtbåge som skall vara anpassad till den förare som skall köra bilen. Kravet är att förarens hjälm aldrig får befinna sig närmare än 50mm från en tänkt linje dragen mellan främre och bakre störtbågens toppunkter, alternativt sidobågar som förbinder bakre och främre störtbågar. Om det är nödvändigt kan man svetsa på en extra båge på bakre störtbågen. Minimi rörkvalitet elig FIA:s krav. Bågarnas montering måste godkännas av ovannämda kontrollant. Det krävs också att man monterar sido-tvärbåga som har som funktion att skydda föraren bättre vid en sidokollision på förarsidan, Dessa får på inget sätt påverka chassits styvhet. Bågarna måste monteras enligt medsänd ritning. Det föreskrivs också att montera ett tvärrör i bagagerummet bellan de två bursträvorna som går bakåt, detta tvärrör skall vara monterat 45- 50cm över marken och vara av en rörkvalitet/dimension och infästning som är godkänt för bur ISR till J Art.253. Det är tillåtet att montera extra rör för och öka säkerhetan men samma betingelser kvarstår dock på kvalitet/ dimension/ infästning etc. Buren bygges enligt ritningarna i slutet av regelverket eller efter beskrivningen i det Danska regelverket, men skall alltid överensstämma med FIA’s krav for rördimensionar och rörkvalitet. Bilen skall ha minimum 5 punkts FIA godkänd säkerhetssele med centrallås. Förarstolen bör vara FIA godkänd, men om den inte är det skall stolen ha ett extra fäste i ryggen och ett nackstöd som täcker 2/3 av hjälmen på den förare som kör. Stolen måste vara väl fastsatt. Armtraps eller Nascar föreskrivs. Buren skall vara väl madrasserad, på alla de ställen som det är möjligt att hjälmen kan komma i kontakt med, vid en olycka. Det är valfritt om föraren vill sitta på höger eller vänster sida. Se GT 5.16 12. Aerodynamisk utstyr. Biltema vinge 33-547 kan monteras med originalfäste på toppen av bilens original bakplatta. Den monteras med center av bakre fäste 32cm (+/- 10mm) bak center på huvudbygeln. Främre och bakre fäste skal ha lika höjd över marken (+/-5mm) Änd plattorna skall pek nedåt och vingen skall monteras centriskt sidlängs på bilen. På det nya karosseriet flyttas fästene ut og monteras på de bakre hörnen av hjälpramen. På det gamla karosseriet används fästenea i originalplacering och de bakre fästena fästes på ett utvidgat topprör i bakplatan. De främre fästena fästes på et fyrkantsrör som svetsas in mellam de två snedstöden i buren. Vingen kan på det gamla karosseriet alternativt fästas på en ram max 10 cm över toppen på bakplatan, för att få samme höjd över marken som på det nya karosseriet. Bilen får inte ha aerodynamisk utrustning utöver ritningarna i boken. eller byggbeskrivelsen til det nye karosseriet. Minimium utrymme ned till marken får inte var mindre än 65mm med föraren i bilen ( Gäller inte avgassystem och glidplåt) 13. Ballastvikter Ballastvikter får monteras fritt på bilen, men måste vara väl fästade och får inte fästas till fjädrande delar. Infästningen får inte medföra någon deformering av bilens ramkonstruktion. Ballastvikter får inte monteras i närheten av bensintanken så att deformationzonen reduceras. ( se § 7 ) 14.Bogserkrokar Bilarna bogseras i buren. 15. Speglar Bilen skall ha en eller flera speglar som ger föraren tillräcklig uppsikt bakåt. 16. Utrustning som kan fritt monteras Följande utrustning kan fritt monteras: Speglar, instrumentering, passagerarstol ( men den måste motsvara samma krav som förarstolen ), täckplåt över avgassystem och ljusutrustning. Man får också montera en platta framtill under bilens front och som sticker ut max 50mm framför huvudramen. Den går utanför infästningen till hjulupphängningen och sträcker sig bakåt till framkant av motorn, max storlek på plattan för det gamla karosseriet är 50 x 50cm. Andvänds Seven Eleven karosseriet är utsticket framåt max 50mm framför fronten, resten följer bottenplattan som är beskriven i byggbeskrivelsen bak till fronten av motoren. Denna platta har som avsikt att skydda fronten av bilen vid en avkörning av banan, Plattan kan vara av max 3mm aluminium eller max 10mm trälamminat. Under platta kan det monteras en avvisare som skyddar oljetråget. I plattan kan det borras hål för kylning. Eventuelt kan man tillverka en glidplåt mellan denna frontplatta och bunnplåtan på en max breddd av 20cm i avsikt att skydda oljetråg, svänghjul och växellåda. Alla bilar kan ha en bogserkrok fram och bak, som bara skall användas till bogsering. Dessa skall vara väl synliga och får inte sticka ut, så att de kan skada andra bilar. 17. Startnummer Bilens startnummer är lika med de 3 siffror som finns i chassinummret och startnummret skall vara påmålat/klistrat på bilen väl synlig på bägge sidor och på bilens front/huv. Svarta siffror på vit botten, eller siffror på svart botten med min. sifferhöjd 18 cm 18. Transponder Transponder monteras 43 cm (+- 1cm) bak torpedvägg. 19. Beräkningar Där det skulle förekomma oövernestämmelser mellam regelverkets text och uppsummeringen och/eller exemplen nedan, vill regelverkets text vara gällande. Dersom det skulle det visa sig att detta beräkningssätt ger vissa motortyper en klar konkurensfördel förbehåller sig SSK rätten förändra beräkningssättet under reglementsperioden. Beräknings formel: Motorvolym x uträkningsfaktor - tot. motorrelaterade avdrag = beräknad effekt(max 200hk) x 3 + icke-motorrelaterade tillägg = bilens vikt + 80kg(förars vikt) = Minsta tävlings vikt. Lista över vikttillägg och avdrag, samt beräknings underlag: Bilmotor: Motorer med 2 ventiler / cylinder Har en litereffekt på 100 hk Motorer med flere än 2 ventiler / cylinder Har en litereffekt på 125hk En standard motor får ett avdrag på 30% Ändras standard kompression, mistes 1/3 av fradraget. Ändras standard kamaxsel ( std. timing ), mistes 1/3 av fradraget. Ändras standard ventilstorlek, mistes 1/3 av fradraget. Brukes 4 spjälls injection-system, mistes 1/3 av fradraget. Ingen av de tre ovan nämnda förändringar kan kombineras med dette. Motor med variabel ventilstyring mister 1/3 av fradraget(kan demonteres). Motor med variabel ------"------ og ventil lyft(VTCC) mister 3/3 av fradraget(kan inte demonteras). Maximal beregnet effekt er 200hk. MC-motor: Den enkelte motors norm-effekt (EC) brukes som beregnings grunnlag, men med et tillegg på 5% for sekvensiell girkasse. Maksimal beregnet effekt er 200hk. Ikke motorrelaterte tillegg. Chassis / hjuloppheng/ karosseri: 1,5% tillegg gis om én eller flere av følgende endringer er gjort: -Stabstag montert foran. -Panhardstag erstattet med annen anordning. -Endrede fremre fester for bakakselens langsgående stag. Foringene i bærearmer og stag kan, helt eller delvis, erstattes med uniballs, mot et vekttillegg på 1,5%. Beräkningsexempel på vikt av Seven bilar Ex 1. 2,0 liters motor, 16 ventiler, standard kompression, standard kamaxel Orginal ventiler 2 x 125 – 30% = 175hk x 3(kg) = 525 + 80 (föraren ) = 605 kg Ex 2. 2,0 liters motor, 16 ventiler, standard kompression, har bytt kamaxel Orginal ventiler, uniballs, stab.stag 2 x 125 – 20% = 200hk x 3(kg) = 600 + 3%=618 + 80 (föraren ) = 698 kg Ex 3. 1,8 liters motor, 8 ventiler och överliggande kamaxel, har bytt kamaxeln, ökt kompressionen, orginal ventiler 1,8 x 100 – 10% = 162 hk x 3 (kg) = 486 + 80( föraren) = 566kg Ex4. Yamaha R-1 2001 - 1000ccm, effekt utan kat 150hk 150hk + 5% = 157,5kg x 3 = 472,5kg + 80 (förare) = 552,5 kg Ex 5. Yamaha R-1 2003 - 1000 ccm, effekt utan kat 152 hk, Uniballs, Stab.stag 152hk + 5% = 159,5 x 3 = 478,5 + 3% = 493 + 80(förare) = 573 kg Ex 6. 1,6 liters motor med 16 ventiler och VTCC, chipstrimmad, standard ventiler Standard kompression, orginal kamaxel 1,6 x 125 = 182 hk x 3( kg) = 546 kg + 80 kg ( föraren )= 626 kg Ex 7. 1198 ccm Kawasaki motorcyckelmotor, effekt utan kat = 181 hk 6 växlad sekvensiell växellåda 181 + 5% = 190kg x 3 = 570 + 80 ( förare ) = 650kg Några praktiska tips: Ett rullande chassi väger ca 325 kg, en motorcyckelmotor ca 10 – 100 kg, en personbilsmotor men växellåda från 130 – 180 kg. I tillägg kommer stol, sele, vatten och utrustning etc ca 50 – 60 kg. Erfarenheten visar att vikten på en bil med ”liten” bilmotor väger i tävlingsmässigt skick 530 – 550 kg, medans en bil med 2 liters bilmotor väger från 550 – 590 kg. En bil med motocykelmotor väger från 450 – 500 kg, detta betyder att du måste räkna med att montera blyvikter på bilen om du bygger en bil med för stark motorcyckelmotor, medan du kommer att ha en för tung bil om du väljer en för liten bilmotor. Förhållandet kommer självklart att variera inberäknat förarens vikt, då det i räkneexemplen användes 80 kg när kontrollvägningen sker med föraren sittande i bilen. Det är viktig att lägga märke till att NBF:s regler för efterkontroll av motorn säger at det är föraren/ teamets uppgift att demontera det som är nödvändigt för att kunna kontrollmäta volym och trimmningsgrad och det skall utföras på föraren/teamets egen kostnad. ( gäller icke vid grundlös teknisk protest, då skall den som protesterer stå för en fastställd del av kostnaderna) Det är också föraren/teamets uppgift och skaffa fram bevis/ papper på motorns orginaspecification, ofta är detta fabriksspecifikationer i form av reparationshanbok/FIA-dokument etc. Toppfart med 140 hk är ca 195 km / tim, med sierra växellåda med 0.82 på 5 växeln och 4.1 i bakaxelutväxlingen ger vid 6000 r/m en toppfart på 185 km/tim Den frontspindel som framhjulsinställningen är konstruerad efter är Ford Taunus 1,6 – 2,0 Från 70 talet, andstången är ofta från en Ford Escort MK 1-2, en bakaxel från en Ford Escort och har en spårvidd på 1270mm, en Ford Capri 1384mm, en Volvo 240 1350mm , en Ford Taunus 1422mm, Fiat 131 1320mm, OpelAscona 1375mm. Opel Rekord 1412mm, Toyota Carina 1350 med mer (spårvidden är uppgivna data från tillverkarna och kommer att variera beroende på användning av fälgar med annan inpassning ) Infoliste for Norsk Seven Car Club, Syver Race, Locost Sweden og Locost Finland Oversikt over de hittil godkjente rammelevrandørene. Kreteriene for å komme på listen er å oppfylle Teknisk regelverk for rammen. For godkjenning kontakt Nasjonal klubb. - MK Engenering. Produseres i England og forhandles av Kjetil Bolneset - Stuart Taylor. Produseres i England og leveres av Locostshop.com - Luego. Produseres i england og forhandles av Haler Consept i Sverige. - Chateram, Produsert i England Væktberegning for MC motorerer er basert på europanormen HK-EC. Dette er de motorene som er i bruk i dag. Ved bruk av andre motorer, kontakt nasjonal klubb for innføring på listen. – Yamaha Thunderace 145 HK - EC - Yamaha R1 1998 - 2001 150 HK - EC - Yamaha R1 2002 - 2003 152 HK - EC - Honda Fireblade - Honda Blackbird 1100 XX Innj. 160 HK.EC - Honda Blackbird 1100 XX Forg. 156 HK - EC - Suzuki GSXR 1000 165 HK - EC - Kawazaki ZX9 142 HK - EC - Kawazaki ZX12 181 HK - EC Godkjente støtdempere: - AVO PRO RACE Stålutgave 1,9" eller 2,25" diameter. Bak 130, Foran 120 - GAZ - Bak- Gaz SP 130/095 B12 Front- Gaz GP 120/085 B12 Dekk: - Yokohama A 048 S 185/60-13 - Yokohama A 048 S 205/60-13 - Yokohama A 048 S 195/55-15 - Yokohama A 048 S 205/50-15
 3. Det er førerforeningen N7CC, ved undertegnede, som står for utvikling, produksjon og salg av karosseriene. Rune
 4. Seven Racing vokser sakte men sikkert til nye høyder etter lanseringen av det nye karosseriet. Det er spesielt ungguttene fra Gokart som kommer til på grunn av den nye looken, og det er så langt solgt 16 karosseri. Ikke alle er ferdig ombygd ennå, men vi regner med at i starten på neste sesong vil vi se bort i mot 20 stk på banene. Her er feltet samlet på Jyllandsringen, mange biler, prøv å tell.
 5. Vi starter kjøringen på torsdag med 4 ganger trening utover dagen, fortsetter fredagen med to tester, lørdag er det tidkjøring og en finale. Søndag er det warm up og andre finale. Tidsskjema finner du her - http://www.sskracing.com/Nyheter/tidjuli.pdf Dere er alle hjertlig vellkommen som tilskuere og det gjerne med deres egne Seven biler. De melder nydelig kjørevær, så det blir en fin tur. Rune
 6. Da er sesongen i gang både i Norge og danmark, og det med gode resultater for det nye karosseriet. På løpene som ble kjørt på Vålerbanen i Norge var 8 av 19 biler klar med det nye karosseriet. 5 av de to løps seks palplasser gikk til biler med det nye karosseriet. Rune
 7. Beklager det er feil, siste helgen i Juli er det vi kjører på Kinekulle. Ellers så kjører vi på Rudskogen 14/6 og på Jyllandsringen 17/8.
 8. Sjåførene er klar til full satsning både i Racing og Karting.
 9. Da nærmer det seg første test, og hekkspoiler er funnet frem og montert.
 10. Hei Hyggelig at dere liker den, det ligger utallige timer i utviklingen. Den skal være helt ferdig i slutten av neste uke, da bladet ViMenn skal lage en stor repotasje om bilen. Får da tatt nye bilder som kan legges inn her. Vanskelig å ta skikkelige bilder bakfra, der den står nå. Prisen på det åpne markedet er ikke fastsatt ennå, men kommer til å være under det tilsvarende karosserier koster fra england i dag. Det som også er det spesielle her er at det er bygd ut i fra en standar locost, der man bare bygger en enkel hjelperamme 25cm over dagens ramme.
 11. Det nye karosseriet er nå under produksjon og de første er montert på bil. I den forbindelse vil vi teste med med bakvinge, og lurer da på om noen har bilder av Seven med bakvinge. Vingen skal være nede på toppen av hekken og ikke oppe på buret. Her er bilder av de første monteringene som slutt føres nå i påsken.
 12. Rune Næss

  Mk Plast

  Hei Her i Norge skal vi skifte til heldekkende karosseri på en del biler utover vinteren. Det vil si at det vil bli tilgjengelig en del brukt plast til MK og Stuart Taylor. Så bygger du bil og skal ha plast, så kan du kontakte undertegnede når du kommer så langt. Rune Næss
 13. Hei Vi driver på med utviklingen av det nye karosseriet her i Norge og det er basert på et vanlig bokchassi med et enkelt ombyggningskit. På den store bilmessen i oslo ble pluggen stilt ut, og vi driver nå med noen små designforandringer etter å ha sett pluggen ferdig. Vi endrer litt på fronten og klarer ikke helt å bli enig med oss selv om hekken. Planen er å ha prototypen ferdig til testing rett over nyttår.
 14. Rune Næss

  kostnad

  Hei Nikke Det som gjør Locost racing til rimelig racing, er billige deler og lave utgifter på blant annet dekk. Du kjører en sesong i det venske mesterskapet på 1-2 sett dekk, og et sett koster ca 3500,-Nok. Vdere er det lette biler og det gir også lave driftsutgifter på drivstof. Får man en smell, så er det stort sett en bærebro eller en skjerm og det gjør ikke det store med budsjettet. Det Svenske mesterskapet består i 2006 av tre løp, og i tillegg kan du delta i Scandinavian Master. Dette består av et av løpene i Sverige, et i Norge og finalen i Danmark. Driftsutgiftene til dette vil jeg anslå til ca 30000 pluss reiseutgifter.
 15. Hei Jeg var ikke klar overat denne tråden gikk. Det oppdaterte regelverket er på plass i rubrikken racing, med oversettningen på plass. Jeg har der brukt Toe in/Toe out.
 16. Tidligere kunne vi ta poeng i de forskjellige mesterskap, slik at hvis en svensk bil stilte til start i Norge så ville denne tapoeng i Norsk mesterskap. Men nå har FIA kommet med nye regler som gjør at dette ikke er mulig. Vi har dog en avtale som sier at når vi kjører løp så er det første mann over mål som står øverst på pallen, uansett nasjonalitet. Men man får kun poeng i nasjonale mesterskap som har tellende runde på det aktuelle løpet. Det vil si at svenske biler kun kan ta poeng i svensk mesterskap og Scandinavian Master. Når det gjelder dette med SFRO så har jeg forklart det veldig mange ganger, men tar det en gang til. Ingen får stille til start med en hjemmebygd ramme uten at sveisingen på denne er besiktiget av en fagmann. Den som har sveiset rammen kan være Sveriges beste sveiser med allverdens sertifikater, men er uansett innhabil i spørsmålet rundt godkjenning av sveisingen. Jeg sitter i Norge og prøver å få til et opplegg i Sverige og den eneste innstansen jeg vet om i Sverige som kan gjøre en slik kontroll er SFRO. Men jeg har sagt det flere ganger at Locost Sweden står fritt til å erstatte dette ved å oppnevne en egen kvalifisert godkjenningsmann.
 17. Da har vi sett på 2006 sesongen og gjort noen forandringer som kan gjøre det enklere å komme igang med eksisterende matriell. Oppjustert regelverk for 2006 er lagt på plass under teknisk regelverk og her er noen små justeringer gjort som følge av forandringer i Norge og Danmark. (Forandringer i uthevet tekst). Men i tillegg til det, så er det gitt en dispans for bruk av biler med delt bakaksel og dedion aksel. Dette ut i fra at vi i de andre landene har blitt enig om at dette skal diskuteres foran 2007 sesongen, da fler og fler kit blir basert på delt bakaksel. Svensk Mesterskap 2006 I 2006 skal Danskene kjøre et løp på Sturup og så vil jeg arrangere et løp i Sverige som den Svenske delen av Scandinavian Master. Dette er da to løp som vi bli tellende i et eventuelt Svensk mesterskap, og så ser ledningen i Locost Sweden på muligheten for å arrangere et tredje løp. Dette tredje løpet behøver ikke være et licensiert racing løp, men kan f.eks være et konbane løp som er åpent for alle. Jeg håper dette gir muligheter for flere til å kunne realisere sine racingtanker og at vi kan få i gang en Locost serie i Sverige. Rune
 18. Hei I forbindelse med en justering i teknisk regelverk for Svensk Locost Racing så må jeg ha hjelp med oversetting til Svensk. Her er teksten som jeg delvis har justert til Svensk, men for øyeblikket så er det en blanding SVORSK. Kan noen av dere oversette dette for meg nå på strak arm. Rune 5.1A Dispensasjon Bakaxel För sesongen 2006 ges det en dispensasjon som tilläter bruk av uavhengig bakhjulsupphängningen och De-Diong axel. Det ges 3% vikttillägg för bruk av denne dispensasjonen. För at ha mest muligt like konkurranseforhold så skal det være 0 mm spissing og maks 1 grad Camber. Denne dispensasjonen gjelder kun biler med Svensk vognlicense og disse kan delta i Svensk Mesterskap og Scandinavian Master. Spør gjerne hvis det er noe dere ikke forstår betydningen av. Jeg blir her og overvåker i håp om at dette kan ordnes raskt.
 19. Rune Næss

  Racing

  Hei Acke Du har vel VTCC på denne motoren noe som gir et tillegg på 30% og gjør at motoren kommer over grensen for 200 beregnede hk. Så du har nok desverre rett at denne motoren ikke kan benyttes. Rune
×
×
 • Create New...