Jump to content

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 07/02/20 in all areas

  1. 2 points
    Nu är växellänkaget fixat . Blev lite kortare slag och mer mekanisk känsla . Pimpade med lite kolfiber jag hade över 🙂
×
×
  • Create New...