Jump to content

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 01/10/18 in all areas

  1. 1 point
    Hej, förutom att ha en kul stund ihop och snacka locost kommer vi att på klubbens årsmöte att välja styrelse. Mats G och jag drar igång valberedningsarbetet och hoppas vara klara till slutet på Januari. Om du har idéer eller vill bidra till valberedningen alt. styrelsen så hör av dig till mig eller Mats! Mvh, Per
  2. 1 point
    För övrigt har du ju plats för en range extender längst fram. Honda elverk ?
×