Jump to content

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 03/14/17 in Posts

  1. 1 point
    Sedan sist har vi tillverkat fler länkarmsinfästningar, spräckt ett skruvstycke, upptäckt att två helsvetsade rör satt "jätte"-fel (>±1mm) och punktat dit de främre länkarmsinfästningarna. Mallar ut främre, nedre, bakre infästning. Fästet överst ska vara 90° bockat, men blev bara typ 85°, sedan sprack skruvstycket... Bitarna till vänster ska bli flera som till höger. Främre högra, nedre, bakre infästning inpassat i jiggen. Främre vänstra infästningarna inpassat i jiggen. Dags att punkta dit bitarna. Och här är det många punkter. Tillverkning av fler länkarmsinfästningar, denna gång till bakvagnen. Av bitarna överst ska det bli fler av samma sort som nedanför.
×
×
  • Create New...